Thư viện tài liệu, luận văn, báo cáo ngành tài chính - ngân hàng

Kết quả 11043 of 737 Lọc
CÔNG TAC QUAN TRI VÔN LƯU ĐÔNG CUA DOANH NGHIÊP

CÔNG TAC QUAN TRI VÔN LƯU ĐÔNG CUA DOANH NGHIÊP

1.1.VÔNLƯUĐÔNG   1.1.1.Khainiêmvônlưuđông   Vônlưuđôngbaogômgiatricuatoanbôtaisanngănhan,đolanhưngtai sankhanăngchuyênhoatiênmăttrongmôtchukykinhdoanh.Thương  quyươc nhohơnhoăcbăngmôtnăm.Câutrucvônlưuđông  gôm:Tiênmăt,chưngkhoan khanhương;khoanphaith...

Lượt tải: 6
Tìm hiểu tác động của quản trị vốn luân chuyển lên lợi nhuận của các công ty niêm yết ở Việt Nam trong giai đoạn 2007-2012 bằng phương pháp Fixed effects và GMM

Tìm hiểu tác động của quản trị vốn luân chuyển lên lợi nhuận của các công ty niêm yết ở Việt Nam trong giai đoạn 2007-2012 bằng phương pháp Fixed effects và GMM

Sự bất ổncủa kinhtếthếgiớinóichungvà kinhtếViệt Namnóiriêngđặt ra áplựcrất lớnlênvaicácnhàquảntrịtrongviệctốiđahóalợinhuận cổđông,quảnlýthunhập hiệuquảvàchèokéocôngty thoátkhỏicuôckhủng hoảngkinhtếtoàncầuđangdiễn ra.Đặcbiệt,trong hoàn cảnhtụtdốccủakinhtếthếgiớih...

Lượt tải: 6
Một số giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng thẻ ATM của Ngân hàng Đông Á

Một số giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng thẻ ATM của Ngân hàng Đông Á

  PHẦN 1 : MỞ ĐẦU 1.Lý do chọn đề tài 2 2. Mục tiêu nghiên cứu. 3 2.1.Mục tiêu chung. 3 2.2.Mục tiêu cụ thể. 3 3.Phạm vi nghiên cứu. 3 3.1.Không gian nghiên cứu. 3 3.2.Thời gian nghiên cứu. 4 3.3.Đối tượng nghiên cứu. 4 4. Phương pháp nghiên cứu. 4 4.1 Phương ph&a...

Lượt tải: 10
PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG CHO VAY TẠI PHÒNG GIAO DỊCH NGÂN HÀNG CHÍNH SÁCH XÃ HỘI HUYỆN CỜ ĐỎ THÀNH PHỐ CẦN THƠ

PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG CHO VAY TẠI PHÒNG GIAO DỊCH NGÂN HÀNG CHÍNH SÁCH XÃ HỘI HUYỆN CỜ ĐỎ THÀNH PHỐ CẦN THƠ

Chương 1: GIỚI THIỆU................................................................................... 1 1.1. ĐẶT VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU .................................................................... 1 1.1.1. Sự cần thiết của đề tài........................................................................... 1 1.1.2. Căn cứ khoa học và thực tiễn........................

Lượt tải: 6
Tăng cường quản lý vốn đầu tư xây dựng cơ bản từ nguồn vốn ngân sách nhà nước trên địa bàn thành phố Hà Tĩnh

Tăng cường quản lý vốn đầu tư xây dựng cơ bản từ nguồn vốn ngân sách nhà nước trên địa bàn thành phố Hà Tĩnh

MỤC LỤC  Danh mục các từ viết tắt  .......................................................................................................  i  Danh mục bảng biểu, hình  ..................................................................................................  ii  LỜI NÓI ĐẦU  ......................................

Lượt tải: 5
Hợp tác xã dịch vụ nông nghiệp ở Hà Nội

Hợp tác xã dịch vụ nông nghiệp ở Hà Nội

MỤC LỤC  DANH MỤC CÁC KÝ HIỆU VIẾT TẮT .....................................................  i  DANH MỤC BẢNG  ........................................................................................  ii  MỞ ĐẦU .......................................................................................................... 1  Chƣơng...

Lượt tải: 5
CẤU TRÚC VỐN VÀ HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA CÁC CÔNG TY NIÊM YẾT TRÊN THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI

CẤU TRÚC VỐN VÀ HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA CÁC CÔNG TY NIÊM YẾT TRÊN THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG  NGUYỄN TẤN VINH   CẤU TRÚC VỐN VÀ HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦACÁC CÔNG TY NIÊM YẾT TRÊN THỊ TRƯỜNGCHỨNG KHOÁN HÀ NỘI ...

Lượt tải: 6
tong quan ve ngan hang BIDV bac Ha Noi

tong quan ve ngan hang BIDV bac Ha Noi

ngân hàng bán lẻ tốt nhất Việt Nam

Lượt tải: 5
Tác động của các yếu tố thuộc đặc điểm CTNY tới mức độ công bố thông tin và hệ quả của nó

Tác động của các yếu tố thuộc đặc điểm CTNY tới mức độ công bố thông tin và hệ quả của nó

Tác động của các yếu tố thuộc đặc điểm CTNY tới mức độ công bố thông tin và hệ quả của nó với mục đích hiểu rõ hoạt động công bố thông tin của công ty niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam, đo lường được mức độ CBTT, những yếu tố nào có thể tác động đến hoạt động công...

Lượt tải: 5
Tác động của các yếu tố thuộc đặc điểm công ty niêm yết tới mức độ công bố thông tin và hệ quả của nó TT

Tác động của các yếu tố thuộc đặc điểm công ty niêm yết tới mức độ công bố thông tin và hệ quả của nó TT

Lĩnh vực này được nghiên cứu chủ yếu tại các nước có thị trường Chứng khoán (TTCK) phát triển nhanh và có qui mô lớn. Việc nghiên cứu tại TTCK đang phát triển của Việt Nam đã đưa ra những phát hiện mới về hoạt động CBTT của CTNY trên TTCK Việt Nam như sau:    Ý thức về CBTT ...

Lượt tải: 5
Xem tiếp:    4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12