Thư viện tài liệu, luận văn, báo cáo ngành tài chính - ngân hàng

Kết quả 11043 of 737 Lọc
Báo cáo: Giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh tại Công ty Tem

Báo cáo: Giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh tại Công ty Tem

Báo cáo: Giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh tại Công ty Tem góp phần nâng cao đời sống của cán bộ công nhân viên, là sự phát triển của công ty, ngành cũng như nền kinh tế đất nước.  Giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh tem L&agra...

Lượt tải: 5
Nghiên cứu về các nhân tố tác động đến cơ cấu vốn của các doanh nghiệp niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam TT

Nghiên cứu về các nhân tố tác động đến cơ cấu vốn của các doanh nghiệp niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam TT

Luận án chỉ ra rằng so với các nước trên thế giới, các doanh nghiệp niêm yết (DNNY) Việt Nam hiện đang có hệ số nợ vay cao, vốn vay ngắn hạn chiếm tỷ trọng lớn trong tổng nguồn vốn vay, trong đó chủ yếu là vốn vay từ ngân hàng. Kết quả nghiên cứu thực nghiệm cho thấy:   (1) Tác độ...

Lượt tải: 5
Giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động thanh toán quốc tế tại NH  ngoại thương Việt Nam giai đoạn 2008-2013

Giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động thanh toán quốc tế tại NH ngoại thương Việt Nam giai đoạn 2008-2013

Khóa luận: Giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động thanh toán quốc tế tại NH  ngoại thương Việt Nam giai đoạn 2008-2013 đề xuất một số giải pháp và kiến nghị nhằm khắc phục nhược điểm, đưa ra giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động thanh toán quốc tế tại ngân hàng ngoại thương Việt Nam, phát triển hoạ...

Lượt tải: 5
Hoạt động thẩm định tín dụng tại ngân hàng thương mại CP Ngoại thương Việt Nam, thực trạng và giải pháp

Hoạt động thẩm định tín dụng tại ngân hàng thương mại CP Ngoại thương Việt Nam, thực trạng và giải pháp

Khóa luận: Hoạt động thẩm định tín dụng tại ngân hàng thương mại cổ phần Ngoại thương Việt Nam, thực trạng và giải pháp nhằm thẩm định tín dụng tại ngân hàng thương mại cổ phần Ngoại thương Việt Nam, điều này thực sự cần thiết và có ý nghĩa quan trọng đối với Ngân hàng Thương mại. Một Ng&a...

Lượt tải: 5
Đánh giá hiệu quả hoạt động tín dụng tại NH thương mại cổ phần Sài Gòn chi nhánh An Giang

Đánh giá hiệu quả hoạt động tín dụng tại NH thương mại cổ phần Sài Gòn chi nhánh An Giang

Luận văn: Đánh giá hiệu quả hoạt động tín dụng tại ngân hàng thương mại cổ phần Sài Gòn chi nhánh An Giang nêu lên một số khái niệm cơ bản về tín dụng, mục đích vai trò của tín dụng…..sau đó là phần giới thiệu sơ lược về ngân hàng thương mại cổ phần Sà...

Lượt tải: 5
Phân tích thực trạng quản lý tài sản của Ngân hàng Vietcombank chi nhánh tại Hà Nội

Phân tích thực trạng quản lý tài sản của Ngân hàng Vietcombank chi nhánh tại Hà Nội

Đề tài: Phân tích thực trạng quản lý tài sản của Ngân hàng Vietcombank chi nhánh tại Hà Nội nhằm đi sâu vào thực trạng quản lý tài sản của Ngân hàng Vietcombank  và đưa ra những giải pháp nhằm giúp cho việc quản lý tài sản của ngân hàng thư...

Lượt tải: 5
LA: Những giải pháp hạn chế rủi ro trong hoạt động kinh doanh thẻ tại các ngân hàng Thương mại Việt Nam

LA: Những giải pháp hạn chế rủi ro trong hoạt động kinh doanh thẻ tại các ngân hàng Thương mại Việt Nam

Luận văn Những giải pháp hạn chế rủi ro trong hoạt động kinh doanh thẻ tại các ngân hàng Thương mại Việt Nam được kết cấu trong ba chương: Chương 1: Tổng quan về thẻ và rủi ro trong hoạt động kinh doanh thẻ. Chương 2: Thực trang rủi ro trong hoạt động kinh doanh thẻ tại các ngân hàng thuơng mại Việt Nam. Chương 3: Những giải pháp h...

Lượt tải: 6
Đề tài nghiên cứu khoa học: Một số giải pháp phát triển hoạt động thanh toán quốc tế tại ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông thôn chi nhánh Biên Hòa

Đề tài nghiên cứu khoa học: Một số giải pháp phát triển hoạt động thanh toán quốc tế tại ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông thôn chi nhánh Biên Hòa

LỜI MỞ ĐẦU  1. Tính cấp thiết của đề tài  Trong xu hướng quốc tế hoá mạnh mẽ nền kinh tế thế giới, nền kinh tế Việt  Nam đang dần từng bước hội nhập nền kinh tế khu vực và thế giới. Ngày 07/11/2006,  Việt Nam chính thức trở thành thành viên thứ 150 của Tổ chức Thương mại Thế giới  (WTO)...

Lượt tải: 5
Đề tài nghiên cứu khoa học: Hiệu quả cho vay tiêu dùng cá nhân tại Ngân hàng TMCP Á Châu (ABC) – chi nhánh Sài Gòn – Thực trạng và giải pháp

Đề tài nghiên cứu khoa học: Hiệu quả cho vay tiêu dùng cá nhân tại Ngân hàng TMCP Á Châu (ABC) – chi nhánh Sài Gòn – Thực trạng và giải pháp

LỜI NÓI ĐẦU Cùng với công cuộc đổi mới và phát triển đất nước của Đảng và Nhà nước thì ngành ngân hàng cũng không ngừng đổi mới, nâng cao chất lượng của mình để hoà chung với nhịp độ phát triển của xã hội và khoa học kỹ thuật. Từ khi Việt Nam gia nhập vào t...

Lượt tải: 5
Giải pháp nâng cao năng lực cạnh tranh của ngân hàng đầu tư và phát triển Việt Nam trong giai đoạn hội nhập kinh tế quốc tế 2007 - 2010

Giải pháp nâng cao năng lực cạnh tranh của ngân hàng đầu tư và phát triển Việt Nam trong giai đoạn hội nhập kinh tế quốc tế 2007 - 2010

LỜI MỞ ĐẦU 1. Tính cấp thiết của đề tài Ngày nay, toàn cầu hoá là xu thế khách quan đang thu hút các quốc gia vào quỹ đạo này. Hệ quả tất yếu của xu thế đó là tự do hoá thị trƣờng tài chính, tự do hoá thị trƣờng tiền tệ. Tiến trình hội nhập chủ động của Việt N...

Lượt tải: 5
Giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động marketing tại ngân hàng An Bình

Giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động marketing tại ngân hàng An Bình

MỤC LỤC LỜI NÓI ĐẦU ..............................................................................................................................1 CHƢƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ MARKETING NGÂN HÀNG ................................................4 1.1 ĐẶC ĐIỂM CỦA MARKETING NGÂN HÀNG .............................................. 4 1.1.1 Khái ...

Lượt tải: 5
Nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh ngoại tệ tại ngân hàng đầu tư và phát triển tại Việt Nam

Nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh ngoại tệ tại ngân hàng đầu tư và phát triển tại Việt Nam

MỤC LỤC DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT DANH MỤC BẢNG BIỂU, HÌNH VẼ, ĐỒ THỊ LỜI MỞ ĐẦU ................................................................................................................. 1 CHƢƠNG I MỘT SỐ VẤN ĐỀ LÝ LUẬN VỀ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH NGOẠI TỆ CỦA NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI ...................................................... 4 ...

Lượt tải: 5
Chuyển giá của các công ty đa quốc gia trong giai đoạn hội nhập kinh tế quốc tế

Chuyển giá của các công ty đa quốc gia trong giai đoạn hội nhập kinh tế quốc tế

MỤC LỤC TRANG PHỤ BÌA LỜI CAM ĐOAN MỤC LỤC DANH MỤC CÁC KÝ HIỆU VÀ CHỮ VIẾT TẮT DANH MỤC CÁC BẢNG DANH MỤC CÁC HÌNH VẼ VÀ ĐỒ THỊ LỜI MỞ ĐẦU CHƯƠNG 1: CÔNG TY ĐA QUỐC GIA VÀ HOẠT ĐỘNG CHUYỂN GIÁ ............... 1 1.1 Khái niệm, mục tiêu và tác động c&aacut...

Lượt tải: 5
HÌNH THỨC MUA LẠI VÀ SÁP NHẬP  QUA BIÊN GIỚI

HÌNH THỨC MUA LẠI VÀ SÁP NHẬP QUA BIÊN GIỚI

MỤC LỤC   DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT.. 1 DANH MỤC BẢNG BIỂU... 2 Chương 1: MỞ ĐẦU... 3 I. Lý do chọn vấn đề nghiên cứu. 3 II. Mục tiêu và câu hỏi nghiên cứu. 3 2.1 Mục tiêu nghiên cứu:. 3 2.2 Câu hỏi nghiên cứu. 4 III. Đối tượng, phạm vi nghiên cứu. 4 IV. Phương pháp nghiê...

Lượt tải: 5
Tổ chức kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm ở Công ty Xây lắp và Vật tư Xây dựng I

Tổ chức kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm ở Công ty Xây lắp và Vật tư Xây dựng I

Lời mở đầu Trong những năm gần đây, nền kinh tế nước ta có nhiều chuyển biến do có sự đổi mới cơ chế quản lý kinh tế từ tập trung quan liêu bao cấp sang cơ chế thị trường có sự điều tiết của Nhà nước. Trước sự cạnh tranh gay gắt của nền kinh tế thị trường, mối quan tâm lớn nhất và hàng đầu của các d...

Lượt tải: 5
Xem tiếp:    5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13