thư viện giáo án, giáo trình, luận văn, báo cáo tốt nghiệp thể thao - giáo dục thể chất

Kết quả 114 of 8 Lọc
Nghiên cứu lựa chọn và ứng dụng một số bài tập phát triển sức bền chuyên môn nhằm nâng cao thành tích trong chạy 1500m cho nam học sinh trường THPT Triệu Sơn III Thanh Hoá

Nghiên cứu lựa chọn và ứng dụng một số bài tập phát triển sức bền chuyên môn nhằm nâng cao thành tích trong chạy 1500m cho nam học sinh trường THPT Triệu Sơn III Thanh Hoá

    Đặt vấn đề   Thể dục thể thao (TDTT) là một bộ phận không thể thiếu được trong nền văn hoá dân tộc cũng như với nền văn minh của nhân loại. Luyện tập TDTT có ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong việc giữ gìn, củng cố và tăng cường sức khoẻ. Đồng thời TDTT có tác dụng rèn luyện v&a...

Lượt tải: 9
Luận Văn Nghiên cứu một số bài tập nhằm phát triển sức bền chuyên môn trong môn bóng chuyền cho sinh viên chuyên ngành Thể dục Thể thao - Trường Đại học Vinh

Luận Văn Nghiên cứu một số bài tập nhằm phát triển sức bền chuyên môn trong môn bóng chuyền cho sinh viên chuyên ngành Thể dục Thể thao - Trường Đại học Vinh

    mục lục                                                                                                       &nb...

Lượt tải: 6
Nghiên cứu ứng dụng một số bài tập bổ trợ nhằm khắc phục những sai lầm thường mắc trong học kỹ giai đoạn trên không của nhảy xa

Nghiên cứu ứng dụng một số bài tập bổ trợ nhằm khắc phục những sai lầm thường mắc trong học kỹ giai đoạn trên không của nhảy xa

    mục lục I. Đặt vấn đề 1 1. Lý do chọn đề tài 1 2. Mục đích nghiên cứu 3 II. Tổng quan những vấn đề nghiên cứu 3 1. Cơ sở lý luận và cơ sở sinh lý của tố chất sức mạnh tốc độ 3 1.1. Cơ sở lý luận 3 1.2. Cơ sở sinh lý 4 2. Nguyên lý kỹ thuật của môn nhảy ...

Lượt tải: 6
Nghiên cứu ứng dụng một số bài tập nhằm nâng cao sức bền chuyên môn trong chạy cự ly 800m nữ trường THPT Triệu Sơn III Thanh Hoá

Nghiên cứu ứng dụng một số bài tập nhằm nâng cao sức bền chuyên môn trong chạy cự ly 800m nữ trường THPT Triệu Sơn III Thanh Hoá

  Đặt vấn đề   * Lý do chọn đề tài Giáo dục thể chất là một bộ phận cơ bản của hệ thống giáo dục quốc dân việt nam. Trong đó việc GDTC cho thế hệ trẻ được Đảng và Nhà nước quan tâm. Đặc biệt trong thời đại CNH- HĐH đất nước xây dựng và bảo vệ tổ quốc XHCN, nhân tố con người l&...

Lượt tải: 7
Ứng dụng một số bài tập bổ trợ nhằm nâng cao kỹ thuật giai đoạn giữa quãng của môn chạy 100m cho nam học sinh khối 11 trường PTTH Triệu Sơn IV - tỉnh Thanh Hoá

Ứng dụng một số bài tập bổ trợ nhằm nâng cao kỹ thuật giai đoạn giữa quãng của môn chạy 100m cho nam học sinh khối 11 trường PTTH Triệu Sơn IV - tỉnh Thanh Hoá

          Lời cảm ơn           Với sự giúp đỡ tận tình của giảng viên Nguyễn Thị Huệ, sự động viên của bạn bè, người thân và sự nỗ lực của bản thân, tôi đã hoàn thành khoá luận này. Xin chân thà...

Lượt tải: 5
Ứng dụng một số bài tập phát triển sức mạnh - tốc độ trong bóng đá cho nam học sinh lớp 10 trường THPT bán công Nguyễn Mộng Tuân - Thanh Hoá

Ứng dụng một số bài tập phát triển sức mạnh - tốc độ trong bóng đá cho nam học sinh lớp 10 trường THPT bán công Nguyễn Mộng Tuân - Thanh Hoá

                          2           4   4   4   4   4   5   5   6   7   7   7   7 ...

Lượt tải: 6
Nghiên cứu ứng dụng một số bài tập nhằm phát triển sức nhanh phản ứng vận động trong giai đoạn xuất phát của chạy 100m cho nam học sinh trường THPT Trần Phú - Đức Thọ - Hà Tĩnh

Nghiên cứu ứng dụng một số bài tập nhằm phát triển sức nhanh phản ứng vận động trong giai đoạn xuất phát của chạy 100m cho nam học sinh trường THPT Trần Phú - Đức Thọ - Hà Tĩnh

  1. Đặt vấn đề :    1.1. Lý do chọn đề tài: Đ• từ lâu TDTT được coi là một bộ phận của nền văn hoá nhân loại. Trong đời sống, TDTT đóng vai trò hết sức to lớn, nó là phương tiện có hiệu quả để nâng cao sức khoẻ và là phương tiện để mở rộng quan hệ giao lưu Quốc tế. ...

Lượt tải: 10
Nghiên cứu lựa chọn một số bài tập bổ trợ nhằm nâng cao hiệu quả thực hiện động tác lộn xuôi- tỳ đầu bật ở môn học thể dục nhào lộn cho nam sinh viên K45A- GDTC-GDQP Trường Đại học Vinh

Nghiên cứu lựa chọn một số bài tập bổ trợ nhằm nâng cao hiệu quả thực hiện động tác lộn xuôi- tỳ đầu bật ở môn học thể dục nhào lộn cho nam sinh viên K45A- GDTC-GDQP Trường Đại học Vinh

  Mục lục                                                                                                           ...

Lượt tải: 5
Đánh giá thực trạng thể lực chung của sinh viên sư phạm hệ không chuyên trường Đại học Vinh

Đánh giá thực trạng thể lực chung của sinh viên sư phạm hệ không chuyên trường Đại học Vinh

    Mục lục   1. đặt vấn đề……………………………………………………………….1 2. mục đích và nhiệm vụ nghiên cứu…………………………&he...

Lượt tải: 6
Đánh giá thực trạng thể lực theo tiêu chuẩn rèn luyện thân thể của học sinh phổ thông trung học một số trường ở thành phố Thanh Hoá

Đánh giá thực trạng thể lực theo tiêu chuẩn rèn luyện thân thể của học sinh phổ thông trung học một số trường ở thành phố Thanh Hoá

    Mục lục     Trang I. Đặt vấn đề. 1 II. Cơ sở lý luận của đề tài. 5      2.1. Đặc điểm sinh lý của học sinh phổ thông trung học. 5      2.2. Đặc điểm tâm lý của học sinh phổ thông trung học. 7      2.3. Tình hình kinh tế - x• hội...

Lượt tải: 6
Đánh giá hiệu quả ứng dụng một số bài tập thể dục nhịp điệu vào tập luyện ngoại khoá nhằm phát triển thể chất cho học sinh nữ 10 tuổi trường tiểu học Hưng Đông - thành phố Vinh

Đánh giá hiệu quả ứng dụng một số bài tập thể dục nhịp điệu vào tập luyện ngoại khoá nhằm phát triển thể chất cho học sinh nữ 10 tuổi trường tiểu học Hưng Đông - thành phố Vinh

    Đặt vấn đề   Đảng và Nhà nước luôn quan tâm đến mục tiêu giáo dục toàn diện cho thế hệ trẻ. Trong các văn kiện đại hội VIII và Nghị quyết TW khoá 2 của Đảng về giáo dục đào tạo và khoa học công nghệ khẳng định: “Giáo dục đào tạo cùng với ...

Lượt tải: 7
Nghiên cứu lựa chọn một số biện pháp xây dựng ý thức tự học nhằm nâng cao chất lượng môn học thể dục cơ bản và thể dục thực dụng trong đào tạo theo hệ thống tín chỉ cho sinh viên TD1

Nghiên cứu lựa chọn một số biện pháp xây dựng ý thức tự học nhằm nâng cao chất lượng môn học thể dục cơ bản và thể dục thực dụng trong đào tạo theo hệ thống tín chỉ cho sinh viên TD1

    Lý do chọn đề tài Trường Đại học Vinh “Nữa thế kỷ anh hùng” đang vững bước trên con đường “sự nghiệp trồng người”. Để đáp ứng cao hơn nữa sự nghiệp đó, cũng như trong công cuộc đổi mới đất nước trường Đại học Vinh đang tiến hành đào tạo theo hình thức đổi mới, đó...

Lượt tải: 6
Luận Văn Lựa chọn một số bài tập phát triển sức mạnh tốc độ nhằm nâng cao thành tích chạy 100m cho học sinh khối 11 trường THPT Hậu Lộc 2 - Thanh Hóa

Luận Văn Lựa chọn một số bài tập phát triển sức mạnh tốc độ nhằm nâng cao thành tích chạy 100m cho học sinh khối 11 trường THPT Hậu Lộc 2 - Thanh Hóa

  MỤC LỤC                                                                                                         &nb...

Lượt tải: 12
Xem tiếp:    1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8