thư viện giáo án, giáo trình, luận văn, báo cáo tốt nghiệp thể thao - giáo dục thể chất

Kết quả 114 of 8 Lọc
Luận Văn Nghiên cứu ứng dụng một số bài tập nhằm phát triển sức nhanh phản ứng vận động trong giai đoạn xuất phát của chạy 100m cho nam học sinh trường THPT Trần Phú - Đức Thọ - Hà Tĩnh

Luận Văn Nghiên cứu ứng dụng một số bài tập nhằm phát triển sức nhanh phản ứng vận động trong giai đoạn xuất phát của chạy 100m cho nam học sinh trường THPT Trần Phú - Đức Thọ - Hà Tĩnh

    1. Đặt vấn đề :    1.1. Lý do chọn đề tài: Đ• từ lâu TDTT được coi là một bộ phận của nền văn hoá nhân loại. Trong đời sống, TDTT đóng vai trò hết sức to lớn, nó là phương tiện có hiệu quả để nâng cao sức khoẻ và là phương tiện để mở rộng quan hệ giao lư...

Lượt tải: 6
Luận Văn Nghiên cứu ứng dụng một số bài tập nhằm nâng cao hiệu quả học tập giai đoạn chạy đà và giậm nhảy của môn nhảy xa cho nam học sinh khối 11 trường THPT Bỉm Sơn - Thanh Hoá

Luận Văn Nghiên cứu ứng dụng một số bài tập nhằm nâng cao hiệu quả học tập giai đoạn chạy đà và giậm nhảy của môn nhảy xa cho nam học sinh khối 11 trường THPT Bỉm Sơn - Thanh Hoá

    A. đặt vấn đề    I. Lý do chọn đề tài  Hai cuộc chiến tranh chống Pháp và chống Mỹ đ• để lại cho đất nước ta một hậu quả vô cùng nặng nề. Chúng ta đ• rơi vào tình trạng lạc hậu về kinh tế văn hoá, thể dục thể thao, đời sống nhân dân nghèo nà...

Lượt tải: 5
Luận Văn Nghiên cứu ứng dụng một số trò chơi vận động nhằm phát triển sức mạnh tốc độ để nâng cao thành tích nhảy cao nằm nghiêng của nam học sinh lớp 11 trường PTTH Yên Định II

Luận Văn Nghiên cứu ứng dụng một số trò chơi vận động nhằm phát triển sức mạnh tốc độ để nâng cao thành tích nhảy cao nằm nghiêng của nam học sinh lớp 11 trường PTTH Yên Định II

    I. Đặt vấn đề. Trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam x• hội chủ nghĩa, nhân tố con người là một nhân tố vô cùng quan trọng. Chính vì vậy mà nghị quyết lần thứ IV BCH Trung ương đ• khẳng định: "Con người phát triển cao về trí tuệ, cường tráng về t...

Lượt tải: 5
Luận Văn Nghiên cứu ứng dụng một số trò chơi vận động nhằm nâng cao thành tích môn chạy cự li ngắn (1000m) cho nam học sinh khối 11 trường THPT Quảng Xương - Thanh Hoá

Luận Văn Nghiên cứu ứng dụng một số trò chơi vận động nhằm nâng cao thành tích môn chạy cự li ngắn (1000m) cho nam học sinh khối 11 trường THPT Quảng Xương - Thanh Hoá

  I. Đặt vấn đề:  Trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc X• hội chủ nghĩa với mục đích dân giàu nước mạnh, x• hội công bằng, dân chủ văn minh thì nhân tố nhân lực đóng một vai trò hết sức quan trọng, mà trong đó thể dục, thể thao (TDTT) là một phương tiện c...

Lượt tải: 5
Luận Văn Nghiên cứu ứng dụng một số trò chơi vận động phát triển sức mạnh - tốc độ nhằm nâng cao hiệu quả học tập môn đẩy tạ cho nam học sinh trường THPT Sầm Sơn-Thanh Hoá

Luận Văn Nghiên cứu ứng dụng một số trò chơi vận động phát triển sức mạnh - tốc độ nhằm nâng cao hiệu quả học tập môn đẩy tạ cho nam học sinh trường THPT Sầm Sơn-Thanh Hoá

        Mục lục:   TT Phần Trang A Đặt vấn đề 5 I     Lý do chọn đề tài 5 II     Mục đích nghiên cứu 8 III     Nhiệm vụ nghiên cứu 9 IV     Phương pháp nghiên cứu 9 V     Tổ chức nghiên cứu 13 B Phân t&ia...

Lượt tải: 5
Luận Văn Ứng dụng một số bài tập để nâng cao hiệu quả khi học kỹ thuật tại chỗ ném rổ bằng một tay trên vai cho học sinh khối 11 - trường THPT Bỉm Sơn - Thanh Hóa

Luận Văn Ứng dụng một số bài tập để nâng cao hiệu quả khi học kỹ thuật tại chỗ ném rổ bằng một tay trên vai cho học sinh khối 11 - trường THPT Bỉm Sơn - Thanh Hóa

  MỤC LỤC Trang ĐẶT VẤN ĐỀ.. 5 CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN CÁC VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU.. 8 1.1. Bóng rổ ở Việt Nam.. 8 1.2. Đặc điểm của môn bóng rổ. 8 1.3. Điều kiện cơ sơ vật chất và đội ngũ giáo viên của trường Bỉm Sơn – Thanh Hóa  9 1.4. Kỹ thuật tại chỗ ném rổ bằng một tay trên vai...

Lượt tải: 5
Luận Văn Nghiên cứu ứng dụng một số bài tập phát triển sức mạnh tốc độ nhằm nâng cao thành tích nhảy cao úp bụng cho nam học sinh lớp 11 trường THPT Nghèn

Luận Văn Nghiên cứu ứng dụng một số bài tập phát triển sức mạnh tốc độ nhằm nâng cao thành tích nhảy cao úp bụng cho nam học sinh lớp 11 trường THPT Nghèn

  Mục lục I. Đặt vấn đề 1 II. Tổng quan các vấn đề nghiên cứu 4 1. Cơ sở lý luận tốc độ 4 2. Cơ sở sinh lý của sức mạnh tốc độ 6 3. Yếu tố quyết định đến độ cao của một lần nhảy 8 III. Mục đích và nhiệm vụ nghiên cứu 9 1. Mục đích 9 2. Nhiệm vụ 10 IV. Phương pháp nghiên cứu 10 ...

Lượt tải: 5
Luận Văn Thực trạng và một số giải pháp nhằm đáp ứng nhu cầu học môn bóng chuyền của học sinh khối 11 trường THPT Ba Đình - Nga Sơn - Thanh Hóa

Luận Văn Thực trạng và một số giải pháp nhằm đáp ứng nhu cầu học môn bóng chuyền của học sinh khối 11 trường THPT Ba Đình - Nga Sơn - Thanh Hóa

  MỤC LỤC   Trang LỜI CẢM ƠN DANH MỤC CÁC BẢNG BIỂU TRONG KHÓA LUẬN DANH MỤC CÁC KÝ HIỆU VIẾT TẮT TRONG KHÓA LUẬN DANH MỤC CÁC BIỂU ĐỒ TRONG KHÓA LUẬN ĐẶT VẤN ĐỀ 1 Chương 1: TỔNG QUAN CÁC VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU 3 1.1. Đặc điểm tính chất của môn bóng chuyền 3 1.2....

Lượt tải: 6
Nghiên cứu về cơ cấu tổ chức, hoạt động của báo Bóng đá

Nghiên cứu về cơ cấu tổ chức, hoạt động của báo Bóng đá

    Mục lục     Tổng Quan   1. Thông tin liên hệ 2. Cơ cấu tòa soạn 3. Qui trình xuất bản 4. Đội ngũ phóng viên, CTV 5. Quá trình phát triển 6. Qui định tòa soạn 7. Đơn vị liên kết 8. Hoạt động   Bình luận, đánh g...

Lượt tải: 5
Nghiên cứu một số bài tập nhằm nâng cao hiệu quả kĩ thuật gò bóng thuận tay trong môn bóng bàn cho sinh viên chuyên ngành Đại học Vinh

Nghiên cứu một số bài tập nhằm nâng cao hiệu quả kĩ thuật gò bóng thuận tay trong môn bóng bàn cho sinh viên chuyên ngành Đại học Vinh

    I. đặt vấn đề  Sự nghiệp đổi mới của đất nước ta với mục tiêu "Dân giàu nước mạnh, x• hội công bằng, dân chủ văn minh" đ• và đang tạo nên những điều kiện hết sức thuận lợi cho sự nghiệp phát triển đồng bộ nhiều ngành khoa học và nhiều lĩnh vực kinh tế x• hội. &nb...

Lượt tải: 5
Luận Văn Nghiên cứu ứng dụng một số bài tập dẫn dắt nhằm nâng cao hiệu qủa thực hiện kĩ thuật động tác lộn sau tỳ vai từ chống cánh tay ở xà kép cho nam sinh viên

Luận Văn Nghiên cứu ứng dụng một số bài tập dẫn dắt nhằm nâng cao hiệu qủa thực hiện kĩ thuật động tác lộn sau tỳ vai từ chống cánh tay ở xà kép cho nam sinh viên

    Mục lục   Đặt vấn đề  Chương I: Tổng quan các vấn đề nghiên cứu 1. Quan điểm của Đảng và nhà nước về giáo dục thể chất trong nhà trường 2. Những đặc điểm mang tính chất tiêu chuẩn của dụng cụ hiện đại  3. Đặc điểm kỹ thuật và phương pháp giảng dạy môn xạ k&ea...

Lượt tải: 5
Nghiên cứu hiệu quả ứng dụng một số bài tập nhằm phát triển khả năng mềm dẻo cho nam học sinh khối 10 trường THPT Nghĩa Đàn-Nghệ An

Nghiên cứu hiệu quả ứng dụng một số bài tập nhằm phát triển khả năng mềm dẻo cho nam học sinh khối 10 trường THPT Nghĩa Đàn-Nghệ An

    Mục Lục   * Lời cảm ơn!  I. Đặt vấn đề. 1 II. Mục đích, nhiệm vụ nghiên cứu: 3 1. Mục đích nghiên cứu: 3 2. Nhiệm vụ nghiên cứu: 3 III. Phương pháp, tổ chức nghiên cứu: 3 1. Phương pháp nghiên cứu: 3 1.1. Phương pháp đọc và phân tích t&agrav...

Lượt tải: 6
Nghiên cứu một số bài tập bổ trợ nhằm sửa chữa những sai lầm thường mắc khi thực hiện động tác lộn nghiêng chống tay tiếp lộn xuôi ôm gối cho nam sinh viên K.47B toán - trường Đại học Vinh

Nghiên cứu một số bài tập bổ trợ nhằm sửa chữa những sai lầm thường mắc khi thực hiện động tác lộn nghiêng chống tay tiếp lộn xuôi ôm gối cho nam sinh viên K.47B toán - trường Đại học Vinh

    Mục lục Đặt vấn đề 1 Chương I: Tổng quan các vấn đề nghiên cứu 4 1.1 .Đặc điểm tâm, sinh lý lứa tuổi 18 – 22 4 1.2. Đặc tính chung của thể dục tự do     6 1.3. Tính chất, đặc điểm, phương pháp giảng dạy và tập luyện các động tác trong môn thể dục tự do 8 ...

Lượt tải: 6
Nghiên cứu hiệu quả ứng dụng một số bài tập nhằm phát triển khả năng mềm dẻo cho nam học sinh khối 10 trường THPT Nghĩa Đàn-Nghệ An

Nghiên cứu hiệu quả ứng dụng một số bài tập nhằm phát triển khả năng mềm dẻo cho nam học sinh khối 10 trường THPT Nghĩa Đàn-Nghệ An

    Mục Lục   * Lời cảm ơn!  I. Đặt vấn đề. 1 II. Mục đích, nhiệm vụ nghiên cứu: 3 1. Mục đích nghiên cứu: 3 2. Nhiệm vụ nghiên cứu: 3 III. Phương pháp, tổ chức nghiên cứu: 3 1. Phương pháp nghiên cứu: 3 1.1. Phương pháp đọc và phân tích t&agrav...

Lượt tải: 6
Xem tiếp:    1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8