thư viện giáo án, giáo trình, luận văn, báo cáo tốt nghiệp thể thao - giáo dục thể chất

Kết quả 114 of 8 Lọc
Luận Văn Nghiên cứu hiệu quả tác động của các bài tập thể dục thực dụng đến thể chất sinh viên khoá 45 - Giáo dục quốc phòng - Giáo dục thể chất - trường Đại học Vinh

Luận Văn Nghiên cứu hiệu quả tác động của các bài tập thể dục thực dụng đến thể chất sinh viên khoá 45 - Giáo dục quốc phòng - Giáo dục thể chất - trường Đại học Vinh

  Nghiên cứu hiệu quả tác động của các bài tập thể dục thực dụng đến thể chất sinh viên khoá 45 - Giáo dục quốc phòng - giáo dục thể chất Trường Đại học Vinh   1. Cơ sở của đề tài  nghiên cứu: Trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam XHCN, với mục tiêu...

Lượt tải: 5
Nghiên cứu mức độ tác động của bài tập thể dục cơ bản và bài tập thể dục thực dụng khi áp dụng các biện pháp dạy học mới tới thể chất sinh viên

Nghiên cứu mức độ tác động của bài tập thể dục cơ bản và bài tập thể dục thực dụng khi áp dụng các biện pháp dạy học mới tới thể chất sinh viên

  I. c¬ së cña ®Ò tµi: Giáo dục thể chất là một bộ phận của hệ thống Giáo dục xã hội chủ nghĩa nhằm đào tạo thế hệ trẻ trở thành con người mới có Tri thức, §ạo đức, Thẩm mỹ và Phát triển toàn diện về thể chất. Ngay sau cách mạng tháng 8 thành côn...

Lượt tải: 5
Nghiên cứu lựa chọn một số hình thức tập luyện nhằm nâng cao hiệu quả môn học tự chọn bóng đá cho học sinh trường THPT Đô Lương I

Nghiên cứu lựa chọn một số hình thức tập luyện nhằm nâng cao hiệu quả môn học tự chọn bóng đá cho học sinh trường THPT Đô Lương I

  ĐẶT VẤN ĐỀ   Hiện nay đất nước ta đang trong thời kì đổi mới, thời kì công nghiệp hoá hiện đại hoá đất nước đem lại cuộc sống tươi đẹp, dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh thì yếu tố con người có ý nghĩa quyết định. Để đáp ứng nguồn nhân lực ng&agra...

Lượt tải: 6
Nghiên cứu lựa chọn một số biện pháp nhằm đáp ứng nhu cầu học đồng diễn thể dục cho sinh viên K45 khoa Giáo dục quốc phòng - Giáo dục thể chất trường đại học Vinh

Nghiên cứu lựa chọn một số biện pháp nhằm đáp ứng nhu cầu học đồng diễn thể dục cho sinh viên K45 khoa Giáo dục quốc phòng - Giáo dục thể chất trường đại học Vinh

      Nghiên cứu lựa chọn một số biện pháp nhằm đáp ứng nhu cầu học đồng diễn thể dục cho sinh viên K45 khoa GDQP - GDTC trường đại học vinh   Đặt vấn đề: Nhu cầu là mong ước chủ quan của con người muốn được thoả m•n để đảm bảo sự sống và phát triển của mình. Nhu cầu của con người rất p...

Lượt tải: 5
Đánh giá hiệu quả bước đầu ứng dụng một số bài tập bóng đá vào tập luyện ngoại khoá nhằm tác động tới sự phát triển thể chất cho học sinh nam 8 tuổi trường Tiểu học Hưng Đông - thành phố Vinh

Đánh giá hiệu quả bước đầu ứng dụng một số bài tập bóng đá vào tập luyện ngoại khoá nhằm tác động tới sự phát triển thể chất cho học sinh nam 8 tuổi trường Tiểu học Hưng Đông - thành phố Vinh

    Đặt vấn đề   Ngay những ngày đầu thành lập nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hoà, năm 1946. Chủ tịch Hồ Chí Minh đ• ra “lời kêu gọi toàn dân tập thể dục”. Điều này sớm khẳng định một chân lý “Dân cường thì nước thịnh”. Từ đó đến nay, Đảng v&agr...

Lượt tải: 5
Luận Văn Nghiên cứu ứng dụng một số bài tập bổ trợ phát triển sức mạnh tốc độ nhằm nâng cao thành tích môn nhảy xa kiểu ngồi cho nữ học sinh lớp 11 - trường THPT Yên Định I

Luận Văn Nghiên cứu ứng dụng một số bài tập bổ trợ phát triển sức mạnh tốc độ nhằm nâng cao thành tích môn nhảy xa kiểu ngồi cho nữ học sinh lớp 11 - trường THPT Yên Định I

    MụC LụC     I. Đặt vấn đề 1 II. Mục đích nghiên cứu 3 III. Nhiệm vụ, phương pháp tổ chức nghiên cứu 3 1. Nhiệm vụ nghiên cứu 3 1.1. Nghiên cứu nhiệm vụ 1 3 1.2. Nghiên cứu nhiệm vụ 2 3 2. Phương pháp nghiên cứu 3 3. Tổ chức nghiên cứu 6 3.1. Thời gian ngh...

Lượt tải: 6
Xây dựng một số bài tập bổ trợ phát cầu-tâng cầu cho học sinh trường Trung học phổ thông Diễn Châu III-Nghệ An

Xây dựng một số bài tập bổ trợ phát cầu-tâng cầu cho học sinh trường Trung học phổ thông Diễn Châu III-Nghệ An

    Mục lục           Đặt vấn đề     2                                                                                     &nbs...

Lượt tải: 13
Nghiên cứu lựa chọn và ứng dụng một số bài tập bổ trợ nhằm nâng cao thành tích môn nhảy cao kiểu nằm nghiêng cho nữ học sinh lớp 11 - trường THPT bán công Diễn Châu 5 - Nghệ An

Nghiên cứu lựa chọn và ứng dụng một số bài tập bổ trợ nhằm nâng cao thành tích môn nhảy cao kiểu nằm nghiêng cho nữ học sinh lớp 11 - trường THPT bán công Diễn Châu 5 - Nghệ An

    Mục lục   đặt vấn đề 1 I. tổng quan những vấn Đề cần nghiên cứu của đề tài 3       I.1.       Tổng quan những vấn đề  huấn luyện thể lực trong huấn luyện thể thao.       I.2.        Các cơ sở của sức mạnh bột phát .       I.2.1. &n...

Lượt tải: 8
Nghiên cứu lựa chọn một số bài tập nhằm nâng cao hiệu quả kỹ thuật chắn bóng môn tự chọn bóng chuyền cho học sinh trường THPT Cẩm Thuỷ 3 - Thanh Hoá

Nghiên cứu lựa chọn một số bài tập nhằm nâng cao hiệu quả kỹ thuật chắn bóng môn tự chọn bóng chuyền cho học sinh trường THPT Cẩm Thuỷ 3 - Thanh Hoá

    Đặt vấn đề   Bóng chuyền hiện đại phát triển theo xu hướng nâng cao kỹ năng kết hợp với phát triển năng lực thể chất, năng lực chiến thuật. Nhiệm vụ đầu tiên là cũng cố nâng cao kỹ thuật cơ bản, phát triển thể lực chuyên môn. Ngoài những yếu tố chuyên môn trong quá tr...

Lượt tải: 6
Nghiên cứu lựa chọn một số bài tập nâng cao hiệu quả kỹ thuật chuyền bóng cao tay bằng hai tay trước mặt. Môn thể thao tự chọn bóng chuyền cho học sinh nam lớp 10C3 trường PTTH Diễn Châu III

Nghiên cứu lựa chọn một số bài tập nâng cao hiệu quả kỹ thuật chuyền bóng cao tay bằng hai tay trước mặt. Môn thể thao tự chọn bóng chuyền cho học sinh nam lớp 10C3 trường PTTH Diễn Châu III

                                                  Mục lục                                                        &nbs...

Lượt tải: 8
Ứng dụng một số bài tập bổ trợ nhằm nâng cao kỹ thuật giai đoạn giữa quãng của môn chạy 100m cho nam học sinh khối 11 trường PTTH Triệu Sơn IV - tỉnh Thanh Hoá

Ứng dụng một số bài tập bổ trợ nhằm nâng cao kỹ thuật giai đoạn giữa quãng của môn chạy 100m cho nam học sinh khối 11 trường PTTH Triệu Sơn IV - tỉnh Thanh Hoá

    Những vấn đề chung   I. đặt vấn đề. 1. Lý do chọn đề tài: Trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc x• hội chủ nghĩa với mục đích dân giàu nước mạnh, x• hội công bằng và văn minh. Thì nhân tố nhân lực đóng một vai trò hết sức quan trọng, m&a...

Lượt tải: 5
Ngôn ngữ bình luận bóng đá (Qua khảo sát trên báo in và báo điện tử)

Ngôn ngữ bình luận bóng đá (Qua khảo sát trên báo in và báo điện tử)

    Mở đầu 1. Lí do chọn đề tài 1.1. Trong đời sống hiện nay, truyền thông đ• trở thành một nhu cầu không thể thiếu được của con người. Sự bùng nổ các phương tiện truyền thông đại chúng là tất yếu. Điều này diễn ra trên cả hai phương diện: nội dung và hình thức. Nội du...

Lượt tải: 8
Luận Văn Nghiên cứu ứng dụng hiệu quả đẩy tạ theo hình thức 4 nhịp lực hướng ném cho nam học sinh khối 11 trường PTTH Lý Tự Trọng

Luận Văn Nghiên cứu ứng dụng hiệu quả đẩy tạ theo hình thức 4 nhịp lực hướng ném cho nam học sinh khối 11 trường PTTH Lý Tự Trọng

  I. Đặt vấn đề . Trong công cuộc xây dựng và bảo vệ tổ quốc XHCN với mục tiêu dân giàu nước mạnh x• hội công bằng và văn minh, cùng với sự phát triển như vũ bảo của Khoa học kỷ thuật - Công nghệ thì yếu tố quan trọng nhất để đáp ứng yêu cầu đó là nhân lực. ở n...

Lượt tải: 5
Nghiên cứu lựa chọn và ứng dụng một số bài tập bổ trợ nhằm nâng cao thành tích môn nhảy cao kiểu nằm nghiêng cho nữ học sinh lớp 11 - trường THPT bán công Diễn Châu 5 - Nghệ An

Nghiên cứu lựa chọn và ứng dụng một số bài tập bổ trợ nhằm nâng cao thành tích môn nhảy cao kiểu nằm nghiêng cho nữ học sinh lớp 11 - trường THPT bán công Diễn Châu 5 - Nghệ An

    Mục lục   đặt vấn đề 1 I. tổng quan những vấn Đề cần nghiên cứu của đề tài 3       I.1.       Tổng quan những vấn đề  huấn luyện thể lực trong huấn luyện thể thao.       I.2.        Các cơ sở của sức mạnh bột phát .       I.2.1. &n...

Lượt tải: 5
Đánh giá hiệu quả bước đầu ứng dụng một số bài tập bóng đá vào tập luyện ngoại khoá nhằm tác động tới sự phát triển thể chất cho học sinh nam 8 tuổi trường Tiểu học Hưng Đông

Đánh giá hiệu quả bước đầu ứng dụng một số bài tập bóng đá vào tập luyện ngoại khoá nhằm tác động tới sự phát triển thể chất cho học sinh nam 8 tuổi trường Tiểu học Hưng Đông

    Đặt vấn đề   Ngay những ngày đầu thành lập nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hoà, năm 1946. Chủ tịch Hồ Chí Minh đ• ra “lời kêu gọi toàn dân tập thể dục”. Điều này sớm khẳng định một chân lý “Dân cường thì nước thịnh”. Từ đó đến nay, Đảng v&agr...

Lượt tải: 5
Xem tiếp:    1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8