thư viện giáo án, giáo trình, luận văn, báo cáo tốt nghiệp thể thao - giáo dục thể chất

Kết quả 114 of 8 Lọc
Nghiên cứu một số bài tập nhằm nâng cao hiệu quả đập cầu thuận tay trong môn cầu lông cho sinh viên chuyên ngành Giáo dục thể chất trường Đại học Vinh

Nghiên cứu một số bài tập nhằm nâng cao hiệu quả đập cầu thuận tay trong môn cầu lông cho sinh viên chuyên ngành Giáo dục thể chất trường Đại học Vinh

  Mục lục Trang I. Đặt vấn đề 1 II. Mục đích – nhiệm vụ – phương pháp nghiên cứu. 4 1. Mục đích nghiên cứu 4 2. Nhiệm vụ nghiên cứu 4 3. Phương pháp nghiên cứu 4 III. Tổ chức nghiên cứu 8 1. Đối tượng nghiên cứu 8 2. Thời gian nghiên cứu 8 3. Địa điểm nghiên cứ...

Lượt tải: 13
Luận Văn Lựa chọn một số bài tập nhằm nâng cao hiệu quả kỹ thuật phát bóng tay cao trước mặt môn bóng chuyền tự chọn cho học sinh lớp 12 trường THPT Hoàng Mai - Nghệ An

Luận Văn Lựa chọn một số bài tập nhằm nâng cao hiệu quả kỹ thuật phát bóng tay cao trước mặt môn bóng chuyền tự chọn cho học sinh lớp 12 trường THPT Hoàng Mai - Nghệ An

  MỤC LỤC Trang LỜI CẢM ƠN.. DANH MỤC CÁC BẢNG TRONG KHÓA LUẬN................................... DANH MỤC CÁC BIỂU ĐỒ TRONG KHÓA LUẬN............................... DANH MỤC CÁC KÝ HIỆU VIẾT TẮT TRONG KHÓA LUẬN ............ ĐẶT VẤN ĐỀ.. 1 Chương 1: TỔNG QUAN CÁC VẤN ĐỀ NGHIÊ...

Lượt tải: 7
Nghiên cứu ứng dụng một số trò chơi vận động nhằm nâng cao thành tích môn chạy cự li ngắn (1000m) cho nam học sinh khối 11 trường THPT Quảng Xương - Thanh Hoá

Nghiên cứu ứng dụng một số trò chơi vận động nhằm nâng cao thành tích môn chạy cự li ngắn (1000m) cho nam học sinh khối 11 trường THPT Quảng Xương - Thanh Hoá

  I. Đặt vấn đề:  Trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc X• hội chủ nghĩa với mục đích dân giàu nước mạnh, x• hội công bằng, dân chủ văn minh thì nhân tố nhân lực đóng một vai trò hết sức quan trọng, mà trong đó thể dục, thể thao (TDTT) là một phương tiện c...

Lượt tải: 5
Nghiên cứu ứng dụng một số trò chơi vận động nhằm phát triển sức mạnh tốc độ để nâng cao thành tích nhảy cao nằm nghiêng của nam học sinh lớp 11 trường PTTH Yên Định II

Nghiên cứu ứng dụng một số trò chơi vận động nhằm phát triển sức mạnh tốc độ để nâng cao thành tích nhảy cao nằm nghiêng của nam học sinh lớp 11 trường PTTH Yên Định II

  I. Đặt vấn đề. Trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam x• hội chủ nghĩa, nhân tố con người là một nhân tố vô cùng quan trọng. Chính vì vậy mà nghị quyết lần thứ IV BCH Trung ương đ• khẳng định: "Con người phát triển cao về trí tuệ, cường tráng về thể chất, ph...

Lượt tải: 6
Nghiên cứu ứng dụng một số bài tập phát triển sức mạnh tốc độ nhằm nâng cao thành tích nhảy cao nằm nghiêng cho nam học sinh lớp 11 trường Trung học phổ thông Quảng Xương 1

Nghiên cứu ứng dụng một số bài tập phát triển sức mạnh tốc độ nhằm nâng cao thành tích nhảy cao nằm nghiêng cho nam học sinh lớp 11 trường Trung học phổ thông Quảng Xương 1

  MỤC LỤC    Trang ĐẶT VẤN ĐỀ........................................................................................... 1 CHƯƠNGI.TỔNG QUAN CÁC VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU................... 3 1.1. Khái niệm bài tập phát triển sức mạnh tốc độ ........................................ 3 1.2. Nhiệm vụ và vai trò ...

Lượt tải: 5
Nghiên cứu ứng dụng một số bài tập phát triển sức mạnh tốc độ nhằm nâng cao thành tích nhảy cao úp bụng cho nam học sinh lớp 11 trường THPT Nghèn

Nghiên cứu ứng dụng một số bài tập phát triển sức mạnh tốc độ nhằm nâng cao thành tích nhảy cao úp bụng cho nam học sinh lớp 11 trường THPT Nghèn

    MỤC LỤC    Trang  ĐẶT VẤN ĐỀ. 1  CHƯƠNG I. TỔNG QUAN CÁC VẤN ĐỀ NGHIấN CỨU 3 1.1. Khỏi niệm bài tập phỏt triển sức mạnh tốc độ 3 1.2. Nhiệm vụ và vai trũ của bài tập phỏt triển sức 4 1.3. Kỹ thuật nhảy cao nằm nghiờng             5 1.3.1. Chạy đà 5 1...

Lượt tải: 6
Nghiên cứu ứng dụng một số bài tập lồng ghép nhằm nâng cao chất lượng giảng dạy học môn học thể dục tại trường THPT Triệu Sơn II-Huyện Triệu Sơn-Tỉnh Thanh Hoá

Nghiên cứu ứng dụng một số bài tập lồng ghép nhằm nâng cao chất lượng giảng dạy học môn học thể dục tại trường THPT Triệu Sơn II-Huyện Triệu Sơn-Tỉnh Thanh Hoá

  I- Đặt vấn đề. Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VIII của ĐCSVN đ• quyết định đẩy mạnh CNH- HĐH đất nước nhằm mục tiêu dân giàu nước mạnh x• hội công bằng dân chủ văn minh. Vững bước tiến lên Chủ nghĩa x• hội, muốn tiến hành CNH-HĐH thắng lợi thì phải phát triển mặt giáo dục và đ&agr...

Lượt tải: 5
Góp phần nghiên cứu một số chỉ tiêu hình thái, sinh lý và tố chất vận động của sinh viên khoá Sinh và khoa Giáo dục thể chất trường Đại học Vinh

Góp phần nghiên cứu một số chỉ tiêu hình thái, sinh lý và tố chất vận động của sinh viên khoá Sinh và khoa Giáo dục thể chất trường Đại học Vinh

    Mở đầu Trong công cuộc xây dựng và bảo vệ tổ quốc Việt Nam XHCN với mục tiêu “Dân giàu, nước mạnh, x• hội công bằng, dân chủ và văn minh” thì yếu tố nhân lực đóng một vai trò hết sức quan trọng. Do đó, nghiên cứu về con người đòi hỏi nhiều n...

Lượt tải: 6
Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả giáo dục thể chất cho sinh viên trường đại học Hồng Đức - Thanh Hoá

Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả giáo dục thể chất cho sinh viên trường đại học Hồng Đức - Thanh Hoá

    MỤC LỤC LỜI CẢM ƠN BẢNG KÝ HIỆU CÁC CHỮ VIẾT TẮT SỬ DỤNG TRONG LUẬN VĂN MỤC LỤC MỞ ĐẦU 1 1. Lý do chọn đề tài 1 2. Mục đích nghiên cứu 2 3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu 2 4. Nhiệm vụ nghiên cứu 3 5. Giả thuyết khoa học 3 6. Phương pháp nghiên cứu 3 6.1...

Lượt tải: 8
Nghiên cứu ứng dụng một số bài tập bổ trợ nhằm phát triển khả năng mềm dẻo - khéo léo cho nữ sinh viên K44 mầm non trong môn thể dục nhịp điệu

Nghiên cứu ứng dụng một số bài tập bổ trợ nhằm phát triển khả năng mềm dẻo - khéo léo cho nữ sinh viên K44 mầm non trong môn thể dục nhịp điệu

    I. đặt vấn Đề: Đất nước chúng ta đang bước vào thời kỳ đổi mới, thời kỳ của sự nghiệp công nghiệp hoá hiện đại hoá đất nước với mục tiêu dân giàu, nước mạnh, x• hội công bằng dân chủ văn minh. Để thực hiện thành công sự nghiệp công nghiệp hoá hiện đại hoá đất nướ...

Lượt tải: 6
MTSPHN~1

MTSPHN~1

    Mở đầu 1. Lí do chọn đề tài.            Do tác động của cơ chế thị trường, một bộ phận thanh niên hiện nay có xu hướng chạy theo lối sống thực dụng, thiên về hưởng thụ vật chất mà sao nh•ng những giá trị tinh thần tốt đẹp đ• được lưu giữ hàng ngàn nă...

Lượt tải: 5
Nghiên cứu hiệu quả tác động của các bài tập thể dục thực dụng đến thể chất sinh viên khoá 45 - Giáo dục quốc phòng - Giáo dục thể chất - trường Đại học Vinh

Nghiên cứu hiệu quả tác động của các bài tập thể dục thực dụng đến thể chất sinh viên khoá 45 - Giáo dục quốc phòng - Giáo dục thể chất - trường Đại học Vinh

    Nghiên cứu hiệu quả tác động của các bài tập thể dục thực dụng đến thể chất sinh viên khoá 45 - Giáo dục quốc phòng - giáo dục thể chất Trường Đại học Vinh   1. Cơ sở của đề tài  nghiên cứu: Trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam XHCN, với mục ...

Lượt tải: 5
Nghiên cứu hiệu quả việc sử dụng giáo cụ trực quan gián tiếp trong quá trình giảng dạy bộ môn thể dục trường THPT Tống Duy Tân tỉnh Thanh Hoá

Nghiên cứu hiệu quả việc sử dụng giáo cụ trực quan gián tiếp trong quá trình giảng dạy bộ môn thể dục trường THPT Tống Duy Tân tỉnh Thanh Hoá

    I. Đặt vấn đề Vấn đề phát triển giáo dục, nâng cao chất lượng đào tạo là một trong những mục tiêu đặt lên hàng đầu của Đảng và Nhà nước ta, trong đó mục tiêu quan trọng và không thể thiếu đó là mục tiêu phát triển con người toàn diện. C&ugra...

Lượt tải: 5
Nghiên cứu ứng dụng một số trò chơi vận động phát triển sức mạnh - tốc độ nhằm nâng cao hiệu quả học tập môn đẩy tạ cho nam học sinh trường THPT Sầm Sơn-Thanh Hoá

Nghiên cứu ứng dụng một số trò chơi vận động phát triển sức mạnh - tốc độ nhằm nâng cao hiệu quả học tập môn đẩy tạ cho nam học sinh trường THPT Sầm Sơn-Thanh Hoá

        A. Đặt vấn đề: I. Lý do chọn đề tài: Trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam X• Hội Chủ Nghĩa thì sự nghiệp công nghiệp hoá - hiện đại hoá đất nước là một yêu cầu tất yếu để nhằm đạt được mục tiêu "Dân giàu, nước mạnh, x• h...

Lượt tải: 5
Nghiên cứu hiệu quả ứng dụng một số bài tập phát triển tố chất sức mạnh tốc độ thân-chi trên nhằm nâng cao hiệu quả tập luyện môn thể dục nhào lộn cho sinh viên

Nghiên cứu hiệu quả ứng dụng một số bài tập phát triển tố chất sức mạnh tốc độ thân-chi trên nhằm nâng cao hiệu quả tập luyện môn thể dục nhào lộn cho sinh viên

    Mục lục                   Trang 1. Đặt vấn đề 3 2. Mục đích - nhiệm vụ - phương pháp  nghiên cứu 6 2.1. mục đích nghiên cứu 6 2.2. Nhiệm vụ nghiên cứu 6 2.3. Phương pháp nghiên cứu 6 3. Tổ chức nghiên cứu 11 3.1. Thời gian ngh...

Lượt tải: 6
Xem tiếp:    1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8