thư viện giáo án, giáo trình, luận văn, báo cáo tốt nghiệp thể thao - giáo dục thể chất

Kết quả 114 of 8 Lọc
Nghiên cứu hiệu quả ứng dụng việc lồng ghép một số trò chơi vận động nhằm gây hứng thú cho học sinh khi học các nội dung thể dục cơ bản - đội ngũ, đội hình

Nghiên cứu hiệu quả ứng dụng việc lồng ghép một số trò chơi vận động nhằm gây hứng thú cho học sinh khi học các nội dung thể dục cơ bản - đội ngũ, đội hình

    Mục lục Đặt vấn đề.     1 Chương I : Tổng quan các vấn đề nghiên cứu.     4 1.1.Thực trạng về giáo dục thể chất THPT và vai trò của trò chơi vận  động trong chương trình giáo dục thể chất ở các trường THPT hiện nay.    5 1.2. Đặc điểm và phương p...

Lượt tải: 5
Nghiên cứu ứng dụng một số bài tập bổ trợ nhằm rèn luyện tư thế đúng trong môn thể dục cơ bản cho sinh viên K49A - hệ không chuyên ngành giáo dục thể chất - trường Đại học Vinh

Nghiên cứu ứng dụng một số bài tập bổ trợ nhằm rèn luyện tư thế đúng trong môn thể dục cơ bản cho sinh viên K49A - hệ không chuyên ngành giáo dục thể chất - trường Đại học Vinh

    Mục lục             Trang Đặt vấn đề. 1 Mục tiêu 2 Chương I: Tổng quan các vấn đề nghiên cứu 3 1.1. Quan điểm của Đảng về giáo dục thể chất. 3 1.2. Cơ sở tâm lý của lứa tuổi 18 – 22 5 1.3. Cơ sở sinh lý của lúa tuổi 18 – 22 7 1.4...

Lượt tải: 6
Ứng dụng một số bài tập phát triển sức mạnh - tốc độ trong bóng đá cho nam học sinh lớp 10 trường THPT bán công Nguyễn Mộng Tuân - Thanh Hoá

Ứng dụng một số bài tập phát triển sức mạnh - tốc độ trong bóng đá cho nam học sinh lớp 10 trường THPT bán công Nguyễn Mộng Tuân - Thanh Hoá

    Mục lục Đặt vấn đề Chương I: Mục đích – nhiệm vụ  & Phương pháp tổ chức nghiên cứu 1. Mục đích nghiên cứu: 2. Nhiệm vụ nghiên cứu: 3. Phương pháp nghiên cứu . 3.1. Phương pháp tổng hợp phân tích tài liệu 3.2. Phương pháp quan sát sư...

Lượt tải: 5
Nghiên cứu lựa chọn một số biện pháp nhằm nâng cao chất lượng học môn thể dục cơ bản, thể dục thực dụng cho sinh viên K46 - Khoa Giáo dục thể chất trường Đại học Vinh

Nghiên cứu lựa chọn một số biện pháp nhằm nâng cao chất lượng học môn thể dục cơ bản, thể dục thực dụng cho sinh viên K46 - Khoa Giáo dục thể chất trường Đại học Vinh

      đặt vấn đề:   Trong văn kiện Đại hội VIII, Nghị quyết TW của Đảng đ• khẳng định “Muốn xây dựng đất nơước giàu mạnh, văn minh phải có con ngơười toàn diện về trí  dục, đạo đức, sức khoẻ và không coi nhẹ vai trò của giáo dục thể chất trong nhà trơường”. Gi...

Lượt tải: 5
Nghiên cứu ứng dụng một số bài tập bổ trợ phát triển sức mạnh tốc độ nhằm nâng cao thành tích môn nhảy xa kiểu ngồi cho nữ học sinh lớp 11 - trường THPT Yên Định I

Nghiên cứu ứng dụng một số bài tập bổ trợ phát triển sức mạnh tốc độ nhằm nâng cao thành tích môn nhảy xa kiểu ngồi cho nữ học sinh lớp 11 - trường THPT Yên Định I

  MụC LụC     I. Đặt vấn đề 1 II. Mục đích nghiên cứu 3 III. Nhiệm vụ, phương pháp tổ chức nghiên cứu 3 1. Nhiệm vụ nghiên cứu 3 1.1. Nghiên cứu nhiệm vụ 1 3 1.2. Nghiên cứu nhiệm vụ 2 3 2. Phương pháp nghiên cứu 3 3. Tổ chức nghiên cứu 6 3.1. Thời gian nghi&e...

Lượt tải: 5
Nghiên cứu lựa chọn một số biện pháp nhằm đáp ứng nhu cầu học đồng diễn thể dục cho sinh viên K45 khoa Giáo dục quốc phòng - Giáo dục thể chất trường đại học Vinh

Nghiên cứu lựa chọn một số biện pháp nhằm đáp ứng nhu cầu học đồng diễn thể dục cho sinh viên K45 khoa Giáo dục quốc phòng - Giáo dục thể chất trường đại học Vinh

    Đặt vấn đề: Nhu cầu là mong ước chủ quan của con người muốn được thoả m•n để đảm bảo sự sống và phát triển của mình. Nhu cầu của con người rất phong phú và đa dạng nhưng tập trung lại ở hai dạng: đó là nhu cầu về vật chất và nhu cầu về tinh thần. Nhu cầu vật chất phát triển không ...

Lượt tải: 5
Nghiên cứu hiệu quả việc sử dụng giáo cụ trực quan trong quá trình giảng dạy bộ môn thể dục trường THPT Yên Định I - tỉnh Thanh Hoá

Nghiên cứu hiệu quả việc sử dụng giáo cụ trực quan trong quá trình giảng dạy bộ môn thể dục trường THPT Yên Định I - tỉnh Thanh Hoá

    Mục lục I. Đặt vấn đề 1 II. Cơ sơ lý luận của đề tài   2 1. Cơ sở tâm lý của học sinh THPT 2 2. Cơ sở sinh lý của học sinh THPT 5 III. Mục đích nhiệm vụ nghiên cứu 6 1. Mục đích nghiên cứu 6 2. Nhiệm vụ nghiên cứu 6 IV. Phương pháp nghiên cứu 6 1. Phươ...

Lượt tải: 5
Điều tra cây thuốc và giá trị sử dụng của đồng bào dân tộc Thái xã Châu Cường - huyện Quỳ Hợp - tỉnh Nghệ An

Điều tra cây thuốc và giá trị sử dụng của đồng bào dân tộc Thái xã Châu Cường - huyện Quỳ Hợp - tỉnh Nghệ An

    Mục lục trang Đặt vấn đề 4 Chương I: Tổng quan tài liệu. 6 1.1. tình hình nghiên cứu và sử dụng cây thuốc ở một số nước trên .. 6 1.2. Tình hình nghiên cứu và sử dụng cây thuốc ở Việt Nam. 11 1.3. Tình hình nghiên cứu cây thuốc ở Nghệ An...

Lượt tải: 5
Nghiên cứu lựa chọn một số biện pháp nhằm nâng cao chất lượng học môn thể dục cơ bản, thể dục thực dụng cho sinh viên K46 - Khoa Giáo dục thể chất trường Đại học Vinh

Nghiên cứu lựa chọn một số biện pháp nhằm nâng cao chất lượng học môn thể dục cơ bản, thể dục thực dụng cho sinh viên K46 - Khoa Giáo dục thể chất trường Đại học Vinh

    đặt vấn đề:   Trong văn kiện Đại hội VIII, Nghị quyết TW của Đảng đ• khẳng định “Muốn xây dựng đất nơước giàu mạnh, văn minh phải có con ngơười toàn diện về trí  dục, đạo đức, sức khoẻ và không coi nhẹ vai trò của giáo dục thể chất trong nhà trơường”. Giáo d...

Lượt tải: 6
Nghiên cứu lựa chọn một số biện pháp xây dựng ý thức tự học nhằm nâng cao chất lượng môn học thể dục cơ bản và thể dục thực dụng

Nghiên cứu lựa chọn một số biện pháp xây dựng ý thức tự học nhằm nâng cao chất lượng môn học thể dục cơ bản và thể dục thực dụng

    Lý do chọn đề tài Trường Đại học Vinh “Nữa thế kỷ anh hùng” đang vững bước trên con đường “sự nghiệp trồng người”. Để đáp ứng cao hơn nữa sự nghiệp đó, cũng như trong công cuộc đổi mới đất nước trường Đại học Vinh đang tiến hành đào tạo theo hình thức đổi mới, đó...

Lượt tải: 5
Nghiên cứu một số bài tập bổ trợ nhằm nâng cao chất lượng học động tác giữ thăng bằng - xoạc dọc trong thể dục tự do cho nữ sinh viên K46B1 - khoa Sử trường Đại học Vinh

Nghiên cứu một số bài tập bổ trợ nhằm nâng cao chất lượng học động tác giữ thăng bằng - xoạc dọc trong thể dục tự do cho nữ sinh viên K46B1 - khoa Sử trường Đại học Vinh

    mục lục           Trang Đặt vấn đề 1 Chương 1. Tổng quan vấn đề nghiên cứu 4 1.1. Cơ sở lý luận về đặc điểm tâm lý ở lứa tuổi 18 - 22 4 1.2. Cơ sở lý luận về đặc điểm sinh lý ở lứa tuổi 18 - 22 5 1.3. Đặc điểm và phương pháp tập luyện các động tác t...

Lượt tải: 5
Nghiên cứu lựa chon một số bài tập nhằm phát triển sức mạnh tốc độ khi học thể dục nhào lộn cho nam sinh viên K44 - khoa giáo dục thể dục trường Đại học Vinh

Nghiên cứu lựa chon một số bài tập nhằm phát triển sức mạnh tốc độ khi học thể dục nhào lộn cho nam sinh viên K44 - khoa giáo dục thể dục trường Đại học Vinh

    Mục lục ----***----   Trang 1- Đặt vấn đề 3 2- Nhiệm vụ, phương pháp và tổ chức nghiên cứu 5 2.1. Nhiệm vụ nghiên cứu 5 2.2. Phương pháp nghiên cứu 5 2.3. Tổ chức nghiên cứu 8 3- Kết quả và phân tích kết quả 9 3.1. Kết quả và phân tích kết q...

Lượt tải: 5
Thực trạng và một số giải pháp nhằm đáp ứng nhu cầu học môn bóng chuyền của học sinh khối 11 trường THPT Ba Đình - Nga Sơn - Thanh Hóa

Thực trạng và một số giải pháp nhằm đáp ứng nhu cầu học môn bóng chuyền của học sinh khối 11 trường THPT Ba Đình - Nga Sơn - Thanh Hóa

  ĐẶT VẤN ĐỀ Giáo dục thể chất cho thế hệ trẻ là một bộ phận cơ bản trong hệ thống giáo dục thể chất quốc gia. Đây là một trong những vấn đề được Đảng và nhà nước ta đặc biệt quan tâm góp phần không nhỏ cho sự phát triển của đất nước. Thế hệ trẻ được giáo dục đào tạo là khỏe về thể chấ...

Lượt tải: 5
Ứng dụng một số bài tập phát triển sức mạnh - tốc độ trong bóng đá cho nam học sinh lớp 10 trường THPT bán công Nguyễn Mộng Tuân - Thanh Hoá

Ứng dụng một số bài tập phát triển sức mạnh - tốc độ trong bóng đá cho nam học sinh lớp 10 trường THPT bán công Nguyễn Mộng Tuân - Thanh Hoá

    Chương I: Mục đích – nhiệm vụ  & Phương pháp tổ chức nghiên cứu 1. Mục đích nghiên cứu: 2. Nhiệm vụ nghiên cứu: 3. Phương pháp nghiên cứu . 3.1. Phương pháp tổng hợp phân tích tài liệu 3.2. Phương pháp quan sát sư phạm 3.3. Phương ph&aa...

Lượt tải: 5
Biến đổi, hồi phục thân nhiệt và một số chỉ tiêu tim mạch sau chạy 100m, 400m trong điều kiện nhiệt độ môi trường khác nhau ở nam sinh viên giáo dục thể chất - Đại học Vinh

Biến đổi, hồi phục thân nhiệt và một số chỉ tiêu tim mạch sau chạy 100m, 400m trong điều kiện nhiệt độ môi trường khác nhau ở nam sinh viên giáo dục thể chất - Đại học Vinh

    ĐẶT VẤN ĐỀ   1. LÝ DO CHỌN ĐỀ TÀI Sức khoẻ không chỉ là vốn quý của mỗi người mà còn là yếu tố quan trọng trong sự phát triển của mỗi quốc gia. Sức khoẻ được biểu hiện ra ngoài qua khả năng lao động, kể cả lao động chân tay và trí óc. Sức khoẻ con người chịu ...

Lượt tải: 5
Xem tiếp:    1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8