thư viện giáo án, giáo trình, luận văn, báo cáo tốt nghiệp thể thao - giáo dục thể chất

Kết quả 114 of 8 Lọc
Nghiên cứu ứng dụng một số bài tập nhằm phát triển tố chất sức mạnh và tố chất sức nhanh cho nam học sinh lớp 11 trường THPT Nguyễn Du Hà Tĩnh

Nghiên cứu ứng dụng một số bài tập nhằm phát triển tố chất sức mạnh và tố chất sức nhanh cho nam học sinh lớp 11 trường THPT Nguyễn Du Hà Tĩnh

    Mục lục     TRANG • Lời cảm ơn   I. Đặt vấn đề       1 II. Tổng quan những vấn đề nghiên cứu       4 III. Nhiệm vụ và phương pháp nghiên cứu     14 iv.     Tổ chức nghiên cứu     18 1. Thời gian nghiên cứ...

Lượt tải: 5
Đánh giá hiệu quả bước đầu ứng dụng một số bài tập thể dục nhịp điệu vào tập luyện ngoại khoá nhằm góp phần phát triển thể chất

Đánh giá hiệu quả bước đầu ứng dụng một số bài tập thể dục nhịp điệu vào tập luyện ngoại khoá nhằm góp phần phát triển thể chất

    mục lục                                                                                                   &nb...

Lượt tải: 5
Hệ thống một số bài tập nhằm nâng cao hiệu quả di động hai bước ném rổ bằng một tay trên cao cho sinh viên chuyên ngành GDTC - trường Đại học Vinh

Hệ thống một số bài tập nhằm nâng cao hiệu quả di động hai bước ném rổ bằng một tay trên cao cho sinh viên chuyên ngành GDTC - trường Đại học Vinh

    Mục lục                                                                                                      ...

Lượt tải: 5
Luận Văn Lựa chọn một số bài tập phát triển tốc độ nhằm nâng cao thành tích trong chạy tiếp sức 4X100m cho nam học sinh lớp 11 trường THPT Yên Thành 2 - Nghệ An

Luận Văn Lựa chọn một số bài tập phát triển tốc độ nhằm nâng cao thành tích trong chạy tiếp sức 4X100m cho nam học sinh lớp 11 trường THPT Yên Thành 2 - Nghệ An

  MỤC LỤC   ĐẶT VẤN ĐỀ............................................................................................... 1 CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN CÁC VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU...................... 4 1.1. Đặc điểm tâm, sinh lý lứa tuổi THPT..................................................... 4 1.1.1 Đặc điểm giải phẩu sinh lý lứa tuổi tru...

Lượt tải: 6
Xây dựng một số hình thức tổ chức tập luyện ngoại khóa nhằm nâng cao hiệu quả học tập môn thể dục cho học sinh khối 11 trường THPT Nghèn - Can Lộc - Hà Tĩnh

Xây dựng một số hình thức tổ chức tập luyện ngoại khóa nhằm nâng cao hiệu quả học tập môn thể dục cho học sinh khối 11 trường THPT Nghèn - Can Lộc - Hà Tĩnh

  MỤC LỤC     Trang   ĐẶT VẤN ĐỀ………………………………………………………….1 CHƯƠNGI.T...

Lượt tải: 7
Nghiên cứu lựa chọn một số bài tập nhằm phát triển sức mạnh tốc độ trong môn học tự chọn cầu lông cho học sinh khối 10 trường THPT Hà Trung - Thanh Hóa

Nghiên cứu lựa chọn một số bài tập nhằm phát triển sức mạnh tốc độ trong môn học tự chọn cầu lông cho học sinh khối 10 trường THPT Hà Trung - Thanh Hóa

  MỤC LỤC Trang I.Đặt vấn đề     ............................................................................................ 1 CHƯƠNG I: TỔNG QUAN CÁC VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU .................... 3 1. Khái niệm và quan điểm về sức mạnh ........................................................ 3 1.1. Sử dụng sức mạnh tốc độ...

Lượt tải: 10
Nghiên cứu lựa chọn một số bài tập nhằm phát triển thể chất cho nam sinh viên khoá 44 - Nông học trường Đại học Vinh tại CLB thể dục thể hình

Nghiên cứu lựa chọn một số bài tập nhằm phát triển thể chất cho nam sinh viên khoá 44 - Nông học trường Đại học Vinh tại CLB thể dục thể hình

    I. cơ sở lựa chọn đề tài    Thể dục thể thao (TDTT) là một bộ phận của nền giáo dục x• hội chủ nghĩa nhằm đào tạo thế hệ trẻ thành những con người mới có tri thức, đạo đức và thẩm mỹ, phát triển hoàn thiện về thể chất. Sức khỏe là vốn quý giá nhất, có sứ...

Lượt tải: 5
Nghiên cứu lựa chọn một số bài tập phát triển khả năng phối hợp vận động cho nam học sinh, học tự chọn bónh đá lớp 11 trường PTTH Cẩm Thuỷ II

Nghiên cứu lựa chọn một số bài tập phát triển khả năng phối hợp vận động cho nam học sinh, học tự chọn bónh đá lớp 11 trường PTTH Cẩm Thuỷ II

  Mục lục   Trang Đặt vấn đề                                                                                                   ...

Lượt tải: 6
Luận Văn Lựa chọn một số bài tập phát triển sức bền tốc độ trong giai đoạn chạy về đích 100 m cho học sinh trường THPT Kỳ Anh - Hà Tĩnh

Luận Văn Lựa chọn một số bài tập phát triển sức bền tốc độ trong giai đoạn chạy về đích 100 m cho học sinh trường THPT Kỳ Anh - Hà Tĩnh

  MỤC LỤC LỜI CẢM ƠN! DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT 5 ĐẶT VẤN ĐỀ.. 1 CHƯƠNG I: TỔNG QUAN VỀ CÁC VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU.. 4 1.1. Những quan điểm và khái niệm về sức bền tốc độ. 4 1.2. Những yếu tố chi phối sức bền tốc độ. 5 1.3. Cơ sở lý luận và thực tiễn huấn luyện sức bền cho học sinh trung học chạy cư ly 100m.7 ...

Lượt tải: 9
Xem tiếp:    1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8   >>