Thư viện tài liệu, luận văn, báo cáo ngành thương mại

Kết quả 6956 of 464 Lọc
TIỂU LUẬN MÔN KINH TẾ VI MÔ  - CUNG VÀ CẦU VỀ GẠO Ở VIỆT NAM

TIỂU LUẬN MÔN KINH TẾ VI MÔ - CUNG VÀ CẦU VỀ GẠO Ở VIỆT NAM

1.                  Mở đầu Thị trường xuất khẩu gạo cũng như tình hình cung cầu về gạo luôn là một vấn đề đáng quan tâm của toàn xã hội. Việt Nam là một nước nông nghiệp đang trên đà phát triển cùng với cô...

Lượt tải: 7
 BÀI BÁO CÁO THỰC TẬP NHẬN THỨC TẠI CÔNG TY H&T

BÀI BÁO CÁO THỰC TẬP NHẬN THỨC TẠI CÔNG TY H&T

  CHỦ TRƯƠNG CỦA ĐẢNG VÀ NHÀ NƯỚC TA TRONG CÔNG CUỘC  CÔNG NGHIỆP HOÁ, HIỆN ĐẠI HOÁ BAO GỒM CẢ VIỆC PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ TIN HỌC, MỘT NGÀNH MỚI MẺ Ở VIỆT NAM NHƯNG KHÔNG PHẢI LÀ NGÀNH MỚI MẺ TRÊN THẾ GIỚI. ĐỂ RÚT NGẮN KHOẢNG CÁCH VỚI CÁC NƯỚC PHÁT TRIỂN CHÚNG...

Lượt tải: 7
Tiểu luận Xuất khẩu thủy sản  ở Việt Nam

Tiểu luận Xuất khẩu thủy sản ở Việt Nam

Trong những năm qua, từ sau khi đổi mới cơ chế quản lý kinh tế, từ nền kinh tế kế hoạch hóa tập trung sang nền kinh tế thị trường có sự quản lý của Nhà nước, kinh tế đất nước đã có những bước phát triển vượt bậc. Cùng với chiến lược kinh tế hội nhập và phát triển do Nhà nước đặt ra, thương mại quốc tế...

Lượt tải: 6
Hoàn thiện các giải pháp thu hút vốn đầu tư vào khu kinh tế thương mại đặc biệt Lao Bảo

Hoàn thiện các giải pháp thu hút vốn đầu tư vào khu kinh tế thương mại đặc biệt Lao Bảo

. SỰ CẦN THIẾT CỦA ĐỀ TÀI Trong xu thế hội nhập và toàn cầu hóa, nền kinh tế thế giới phát triển mạnh mẽ cả về chất lẫn về lượng, quan hệ giữa các quốc gia ngày càng thắt chặt hơn trên nhiều lĩnh vực, hoạt động thương mại quốc tế đã mở ra trên phạm vi toàn thế giới với mức độ cạnh tranh ngày cà...

Lượt tải: 6
Các nhân tố ảnh hưởng đến sự gắn bó của nhân viên đối với Công ty du lịch Khánh Hòa

Các nhân tố ảnh hưởng đến sự gắn bó của nhân viên đối với Công ty du lịch Khánh Hòa

MỤC LỤC LỜI CAM ĐOAN.................................................................................................................... ii LỜI CẢM ƠN........................................................................................................................ iii DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT..............................................................................

Lượt tải: 7
 Mô hình phân tích mối quan hệ của FDI và tăng trưởng kinh tế ở VN

Mô hình phân tích mối quan hệ của FDI và tăng trưởng kinh tế ở VN

 Mô hình phân tích mối quan hệ của FDI và tăng trưởng kinh tế ở VN nghiên cứu sơ sở lý luận về mối quan hệ của FDI và tăng trưởng kinh tế với tăng trưởng kinh tế. Dựa trên mối quan hệ của FDI và tăng trưởng kinh tếĐề xuất một số hàm ý chính sách thực hiện...

Lượt tải: 5
Giải pháp tài chính phát triển khoa học - công nghệ trong các công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên ở VN

Giải pháp tài chính phát triển khoa học - công nghệ trong các công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên ở VN

Giải pháp tài chính phát triển khoa học - công nghệ trong các công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên ở VN  Trên cơ sở hệ thống hoá những vấn đề lý luận cơ bản về giải pháp tài chính phát triển khoa học công nghệ trong các công ty TNHH và vai tr...

Lượt tải: 5
Hoàn thiện chính sách phát triển hàng thủ công mỹ nghệ xuất khẩu ở NĐ đến năm 2020

Hoàn thiện chính sách phát triển hàng thủ công mỹ nghệ xuất khẩu ở NĐ đến năm 2020

 Hoàn thiện chính sách phát triển hàng thủ công mỹ nghệ xuất khẩu ở NĐ đến năm 2020 xây dựng đánh giá hoàn thiện chính sách phát triển hàng thủ công mỹ nghệ xuất khẩu ở NĐ đến năm 2020. Đề xuất nội dung hoàn thiện chính sách phát triển hàng thủ cô...

Lượt tải: 5
Ảnh hưởng của đầu tư trực tiếp nước ngoài tới đô thị hóa theo hướng bền vững ở Đà Nẵng - Luận vă thạc sỹ

Ảnh hưởng của đầu tư trực tiếp nước ngoài tới đô thị hóa theo hướng bền vững ở Đà Nẵng - Luận vă thạc sỹ

Ảnh hưởng của đầu tư trực tiếp nước ngoài tới đô thị hóa theo hướng bền vững ở Đà Nẵng - Luận vă thạc sỹ. Từ việc xây dựng cơ sở lý luận và đánh giá thực tiễn về ảnh hưởng của FDI đầu tư trực tiếp nước ngoài tới đô thị hóa theo hướng bền vững tới đô thị hóa theo hướng bền vững, tiến tới xây dự...

Lượt tải: 5
Luận văn: Phát triển quan hệ thương mại và đầu tư giữa Việt Nam và Nhật Bản trong bối cảnh hình thành BFTA (Hiệp định thương mại tự do song phương) giữa hai nước

Luận văn: Phát triển quan hệ thương mại và đầu tư giữa Việt Nam và Nhật Bản trong bối cảnh hình thành BFTA (Hiệp định thương mại tự do song phương) giữa hai nước

Luận văn: Phát triển quan hệ thương mại và đầu tư giữa Việt Nam và Nhật Bản trong bối cảnh hình thành BFTA (Hiệp định thương mại tự do song phương) giữa hai nước. VJEPA là một Hiệp định thương mại tự do song phương kiểu mới. Đây là thỏa thuận song phương mang tính toàn diện bao gồm các lĩnh vực như thương mại h&agrav...

Lượt tải: 5
Luận văn thạc sĩ kinh tế: Hiệp định thương mại tự do (FTA) giữa Singapore vơi Hoa Kỳ và những vấn đề đặt ra cho VN

Luận văn thạc sĩ kinh tế: Hiệp định thương mại tự do (FTA) giữa Singapore vơi Hoa Kỳ và những vấn đề đặt ra cho VN

Luận văn thạc sĩ kinh tế: Hiệp định thương mại tự do (FTA) giữa Singapore vơi Hoa Kỳ và những vấn đề đặt ra cho VN. Trong quá trình tham gia tự do thương mại, các quốc gia không thể áp dụng được một mình, không “tự nguyện” giảm các rào cản thương mại mà phải thỏa thuận cùngnhau cắt giảm các rào ...

Lượt tải: 5
Một số giải pháp nhằm đẩy mạnh quá trình chuyển từ gia công XK sang NK  trực tiếp ở chi nhánh Công ty xuất nhập khẩu Da Giầy Sài Gòn tại Hà Nội

Một số giải pháp nhằm đẩy mạnh quá trình chuyển từ gia công XK sang NK trực tiếp ở chi nhánh Công ty xuất nhập khẩu Da Giầy Sài Gòn tại Hà Nội

Một số giải pháp nhằm đẩy mạnh quá trình chuyển từ gia công XK sang NK  trực tiếp ở chi nhánh Công ty xuất nhập khẩu Da Giầy Sài Gòn tại Hà Nội  tìm biện pháp để đẩy mạnh và nhanh hơn nữa hoạt động xuất khẩu của mình, đưa ra biện pháp chuyển từ gia công xuất khẩu sang xuất khẩu trự...

Lượt tải: 5
Một số biện pháp nhằm đẩy mạnh và nâng cao hiệu quả XK lao động Việt Nam trong những năm tới

Một số biện pháp nhằm đẩy mạnh và nâng cao hiệu quả XK lao động Việt Nam trong những năm tới

Một số biện pháp nhằm đẩy mạnh và nâng cao hiệu quả XK lao động Việt Nam trong những năm tới là một định hướng chiến lược tích cực quan trọng, lâu dài, cần phải được phát triển lên một tầm cao mới, phù hợp với vai trò của nó. biện pháp nâng cao hiệu quả xuất khẩu lao động Việt Nam là xu hướng...

Lượt tải: 5
Một số biện pháp thúc đẩy XK hàng dệt may tại công ty Dệt Kim Đông Xuân - Luận văn kinh tế thương mại

Một số biện pháp thúc đẩy XK hàng dệt may tại công ty Dệt Kim Đông Xuân - Luận văn kinh tế thương mại

Một số biện pháp thúc đẩy XK hàng dệt may tại công ty Dệt Kim Đông Xuân - Luận văn kinh tế thương mại lý luận chung về xuất khẩu hàng hoá của doanh nghiệp trong cơ chế thị trường. Phân tích Thực trạng hoạt động xuất khẩu hàng dệt may ở công ty Dệt Kim Đông Xuân. Đưa ra một số biện pháp th...

Lượt tải: 5
Xem tiếp:    1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9