Thư viện tài liệu, luận văn, báo cáo ngành thương mại

Kết quả 6958 of 464 Lọc
Một số biện pháp nhằm đẩy mạnh và nâng cao hiệu quả XK lao động Việt Nam trong những năm tới

Một số biện pháp nhằm đẩy mạnh và nâng cao hiệu quả XK lao động Việt Nam trong những năm tới

Một số biện pháp nhằm đẩy mạnh và nâng cao hiệu quả XK lao động Việt Nam trong những năm tới là một định hướng chiến lược tích cực quan trọng, lâu dài, cần phải được phát triển lên một tầm cao mới, phù hợp với vai trò của nó. biện pháp nâng cao hiệu quả xuất khẩu lao động Việt Nam là xu hướng...

Lượt tải: 5
Một số biện pháp thúc đẩy XK hàng dệt may tại công ty Dệt Kim Đông Xuân - Luận văn kinh tế thương mại

Một số biện pháp thúc đẩy XK hàng dệt may tại công ty Dệt Kim Đông Xuân - Luận văn kinh tế thương mại

Một số biện pháp thúc đẩy XK hàng dệt may tại công ty Dệt Kim Đông Xuân - Luận văn kinh tế thương mại lý luận chung về xuất khẩu hàng hoá của doanh nghiệp trong cơ chế thị trường. Phân tích Thực trạng hoạt động xuất khẩu hàng dệt may ở công ty Dệt Kim Đông Xuân. Đưa ra một số biện pháp th...

Lượt tải: 5
Phương hướng và giải pháp thúc đẩy XK hàng thuỷ sản của Ngành thuỷ sản Việt nam vào thị trường Mỹ

Phương hướng và giải pháp thúc đẩy XK hàng thuỷ sản của Ngành thuỷ sản Việt nam vào thị trường Mỹ

Phương hướng và giải pháp thúc đẩy XK hàng thuỷ sản của Ngành thuỷ sản Việt nam vào thị trường Mỹ Phân tích thực trạng tình hình xuất khẩu mặt hàng thuỷ sản của ngành thuỷ sản Việt nam vào thị trường Mỹ . Phân tích, đánh giá thực trạng xuất khẩu mặt hàng thuỷ sản của ng...

Lượt tải: 5
Phương hướng và biện pháp thúc đẩy XK chè của Việt Nam trong thời gian tới

Phương hướng và biện pháp thúc đẩy XK chè của Việt Nam trong thời gian tới

Phương hướng và biện pháp thúc đẩy XK chè của Việt Nam trong thời gian tới  đóng góp rất lớn trong tổng kim nghạch xuất khẩu ở nước ta, biện pháp thúc đẩy xuất khẩu chè của Việt Nam giải quyết được một số lực lượng lao đông có việc làm, nhất là lao động ở nông thôn thu ngoại tệ về ...

Lượt tải: 5
Thực trạng và một số giải pháp nhằm đẩy mạnh hoạt động XK gạo của Việt Nam trong thời gian tới

Thực trạng và một số giải pháp nhằm đẩy mạnh hoạt động XK gạo của Việt Nam trong thời gian tới

Thực trạng và một số giải pháp nhằm đẩy mạnh hoạt động XK gạo của Việt Nam trong thời gian tới  đưa ra phương pháp Marketing để tìm ra các giải pháp nhằm đẩy mạnh hoạt động xuất khẩu gạo của Việt Nam,nâng cao hoạt động xuất khẩu gạo là một đòi hỏi cấp thiết và đáng quan tâm nhằm đẩy mạnh hơn nữa sản xuất v...

Lượt tải: 5
Phân tích năng lực phục vụ của các ngân hàng Thương mại Việt Nam dưới tác động của tự do hóa tài chính

Phân tích năng lực phục vụ của các ngân hàng Thương mại Việt Nam dưới tác động của tự do hóa tài chính

Mục tiêu của luận văn "Phân tích năng lực phục vụ của các ngân hàng Thương mại Việt Nam dưới tác động của tự do hóa tài chính" là: Phân tích các tác động của tự do hóa tài chính đối với nền kinh tế xã hội và đối với hoạt động của các ng&acir...

Lượt tải: 5
Hoàn thiện ứng dụng trade marketing vào hoạt động kinh doanh của Công ty Frieslandcampina Việt Nam từ 2010 - 2020

Hoàn thiện ứng dụng trade marketing vào hoạt động kinh doanh của Công ty Frieslandcampina Việt Nam từ 2010 - 2020

Đề tài:Hoàn thiện ứng dụng trade marketing vào hoạt động kinh doanh của Công ty Frieslandcampina Việt Nam từ 2010 - 2020, ứng dụng trade marketing vào hoạt động kinh doanh đóng vai trò quan trọng trong hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp và nó mang lại những thắng lợi huy hoàng. Chính vì vậy người t...

Lượt tải: 5
 Một số biện pháp hoàn thiện hoạt động nhập khẩu tại Công ty Vật tư, vận tải & xếp dỡ - Chi nhánh Hà Nội

Một số biện pháp hoàn thiện hoạt động nhập khẩu tại Công ty Vật tư, vận tải & xếp dỡ - Chi nhánh Hà Nội

Luận văn: Một số biện pháp hoàn thiện hoạt động nhập khẩu tại Công ty Vật tư, vận tải & xếp dỡ - Chi nhánh Hà Nội sẽ bao gồm những nội dung chính sau đây: Những vấn đề lý luận về hoạt động nhập khẩu . Thực trạng hoạt động nhập khẩu của Công ty Vật tư, vận tải & xếp dỡ  Hà Nội. Những điểm mạnh, điểm yếu trong...

Lượt tải: 5
Pt thực trạng và một số biện pháp nhằm đẩy mạnh công tác tiêu thụ sản phẩm ở xí nghiệp 22

Pt thực trạng và một số biện pháp nhằm đẩy mạnh công tác tiêu thụ sản phẩm ở xí nghiệp 22

Đề tài:"Pt thực trạng và một số biện pháp nhằm đẩy mạnh công tác tiêu thụ sản phẩm ở xí nghiệp 22" Với mong muốn hệ thống lại một số vấn đề lý luận cơ bản về tiêu thụ sản phẩm trong cơ chế thị trường thông qua phương pháp nghiên cứu duy vật biện chứng trong đó nguyên tắc chủ yếu là ng...

Lượt tải: 5
Tổ chức giao nhận hàng nhập khẩu bằng đường biển tại Công ty VOSA Sài Gòn

Tổ chức giao nhận hàng nhập khẩu bằng đường biển tại Công ty VOSA Sài Gòn

Trong nhiều nội dung quan trọng thì hoạt động tổ chức giao nhận hàng nhập khẩu bằng đường biển tại Công ty VOSA Sài Gòn cũng là một trong những nội dung quan trọng của quản trị Logistics. Trong đó, hoạt động nhập khẩu hàng bằng đường biển tại Công ty VOSA Sài Gòn hiện nay trở thành một hoạt động không thể...

Lượt tải: 5
Luận văn: hoàn thiện công tác kế toán lưu chuyển hàng hoá nhập khẩu với việc nâng cao hiệu quả kinh doanh ở Công ty Xuất nhập khẩu chuyên gia lao động và Kỹ thuật (IMS) - Bộ thương mại

Luận văn: hoàn thiện công tác kế toán lưu chuyển hàng hoá nhập khẩu với việc nâng cao hiệu quả kinh doanh ở Công ty Xuất nhập khẩu chuyên gia lao động và Kỹ thuật (IMS) - Bộ thương mại

Lời mở đầu Nền kinh tế thế giới là một thể thống nhất. Trước xu hướng quốc tế hoá trong sự  phát triển nền kinh tế thế giới, không một quốc gia nào có tồn tại và phát triển mà lại  không tham gia vào phân công lao động quốc tế và trao đổi hàng hoá với bên ng...

Lượt tải: 5
Dịch vụ phân phối và những vấn đề đặt ra trong việc thực hiện cam kết của Việt Nam khi gia nhập WTO

Dịch vụ phân phối và những vấn đề đặt ra trong việc thực hiện cam kết của Việt Nam khi gia nhập WTO

LỜI MỞ ĐẦU 1. Tính cấp thiết của đề tài Việc trở thành thành viên thứ 150 của tổ chức thương mại thế giới WTO đã đánh dấu một bước tiến lớn của nền kinh tế Việt Nam. Kinh tế Việt Nam đã thực sự hội nhập với kinh tế thế giới với rất nhiều cơ hội để phát triển. Nhưng để đạt được điều đó, Việt Nam đã phải trải q...

Lượt tải: 5
Rào cản kỹ thuật đối với hàng dệt may xuất khẩu và giải pháp của Việt Nam

Rào cản kỹ thuật đối với hàng dệt may xuất khẩu và giải pháp của Việt Nam

MỤC LỤC LỜI CAM ĐOAN ...................................................................................................i MỤC LỤC..............................................................................................................ii DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT ...............................................................................iii DANH MỤC CÁC BẢNG, BIỂU ....

Lượt tải: 5
Vốn lưu động và các biện pháp nâng cao hiệu quả sử dụng vốn lao động tại công ty cổ phần Lâm sản Nam Đinh

Vốn lưu động và các biện pháp nâng cao hiệu quả sử dụng vốn lao động tại công ty cổ phần Lâm sản Nam Đinh"

Lời mở đầu Trong nền kinh tế thị trường, nói đến hoạt động sản xuất kinh doanh là phải nói đến vốn. Vốn là điều kiện để doanh nghiệp có thể đảm bảo hoạt động sản xuất kinh doanh được diễn ra một cách liên tục. Mục đích cho hoạt động sản xuất kinh doanh là thu được lợi nhuận cao. Do đó, vấn đề đặt ra cho c&aa...

Lượt tải: 5
Phân tích mức độ hấp dẫn đầu tư trực tiếp nước ngoài tại hai tỉnh Vĩnh Phúc và Bình Dương

Phân tích mức độ hấp dẫn đầu tư trực tiếp nước ngoài tại hai tỉnh Vĩnh Phúc và Bình Dương

LỜI MỞ ĐẦU 1.Tính cấp thiết của đề tài Ngày nay cùng với sự phát triển mạnh mẽ của KH-KT, của xu hướng khu vực hóa, toàn cầu hóa, nhu cầu về vốn đầu tư trong xã hội ngày càng tăng. Vốn trong nước, đặc biệt là các nước đang phát triển không đủ đáp ứng trong khi đó nguồ...

Lượt tải: 5
Xem tiếp:    1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9