Thư viện tài liệu, luận văn, báo cáo ngành thương mại

Kết quả 6958 of 464 Lọc
Đầu tư trực tiếp nước ngoài vào lĩnh vực dịch vụ của Hà Nội - Thực trạng và giải pháp

Đầu tư trực tiếp nước ngoài vào lĩnh vực dịch vụ của Hà Nội - Thực trạng và giải pháp

LỜI MỞ ĐẦU 1. Lý do chọn đề tài Dịch vụ là một trong ba ngành kinh tế quan trọng bên cạnh công nghiệp và nông nghiệp. Đây là khu vực kinh tế có khả năng lớn nhất trong việc huy động vốn, tạo sự liên kết giữa các ngành và phát huy mọi nguồn lực kinh tế để phát triển. Sự phá...

Lượt tải: 5
Thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài vào lĩnh vực bất động sản tại Hà Nội

Thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài vào lĩnh vực bất động sản tại Hà Nội

MỤC LỤC LỜI MỞ ĐẦU ................................................................................................... 1 Chương 1: LÝ LUẬN CHUNG VỀ BẤT ĐỘNG SẢN VÀ KHÁI QUÁT HOẠT ĐỘNG THU HÚT ĐẦU TƯ TRỰC TIẾP NƯỚC NGOÀI VÀO LĨNH VỰC BẤT ĐỘNG SẢN TẠI VIỆT NAM............................................. 3 1.1 Khái niệm v&agra...

Lượt tải: 5
Thu hút vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài vào ngành dịch vụ phân phối bán lẻ theo lộ trình cam kết WTO

Thu hút vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài vào ngành dịch vụ phân phối bán lẻ theo lộ trình cam kết WTO

MỤC LỤC LỜI MỞ ĐẦU ............................................................................................... 1 CHƢƠNG 1 MỘT SỐ VẤN ĐỀ VỀ LÝ LUẬN VÀ SỰ CẦN THIẾT PHẢI THU HÚT FDI ĐỂ PHÁT TRIỂN NGÀNH DỊCH VỤ PHÂN PHỐI BÁN LẺ CỦA VIỆT NAM................................................................ 4 1.1. Khái niệm, đặc...

Lượt tải: 5
Nghiên cứu và đưa ra giải pháp nhằm hoàn thiện công tác đãi ngộ lao động tại công ty TNHH may xuất khẩu Minh Thành

Nghiên cứu và đưa ra giải pháp nhằm hoàn thiện công tác đãi ngộ lao động tại công ty TNHH may xuất khẩu Minh Thành

1. Tính cấp thiết của đề tài Việt Nam gia nhập WTO đánh dấu một bước thay đổi quan trọng của các doanh nghiệp Việt Nam. Sự của biến động toàn cầu cũng có những ảnh hưởng không nhỏ tới các doanh nghiệp. Trước những cơ hội và thách thức mới, các doanh nghiệp không ngừng xây dựng chiến lược nhằm chủ động...

Lượt tải: 5
Nghiên cứu định lựợng về tác động của tốc độ tăng trưởng GDP và độ mở thương mại đến dòng vốn FDI đăng ký tại Việt Nam

Nghiên cứu định lựợng về tác động của tốc độ tăng trưởng GDP và độ mở thương mại đến dòng vốn FDI đăng ký tại Việt Nam

Giới thiệu Gia nhập WTO, Việt Nam chính thức đặt những bước chân chập chững đầu tiên của mình vào đại dương rộng lớn, bao la của thị trường thế giới. Đó là khi chúng ta tự tin chiếm lĩnh với những cơ hội và cũng đồng thời đương đầu với những thách thức. Không quá khó hiểu khi hiệu ứng từ gia nhập WTO ...

Lượt tải: 5
Phân tích tình hình xuất khẩu gạo và giải pháp phát triển cho công ty cổ phần xuất nhập khẩu An Giang (Angimex)

Phân tích tình hình xuất khẩu gạo và giải pháp phát triển cho công ty cổ phần xuất nhập khẩu An Giang (Angimex)

MỤC LỤC Trang Chương 1: GIỚI THIỆU ................................................................................... ...........................................................................................................................1 1.1 Đặt vấn đề nghiên cứu ..................................................................................1 1.2 Mục ti&eci...

Lượt tải: 5
Phân tích quy trình nhập khẩu và một số giải pháp hoàn thiện qui trình nhập khẩu thiết bị toàn bộ ở Công ty XNK thiết bị toàn bộ và kỹ thuật

Phân tích quy trình nhập khẩu và một số giải pháp hoàn thiện qui trình nhập khẩu thiết bị toàn bộ ở Công ty XNK thiết bị toàn bộ và kỹ thuật

LỜI NÓI ĐẦU Hoà cùng với xu thế khu vực hoá và toàn cầu hoá về hợp tác kinh tế đang nổi trội, với sự phát triển mạnh của kinh tế thị trường, với tính phụ thuộc lẫn nhau về kinh tế và thương mại giữa các quốc gia đang ngày càng sâu sắc, Việt nam đã và đang kh&o...

Lượt tải: 5
Thực trạng hoạt động và một số biện pháp thúc đẩy hoạt động Xuất khẩu ở Công ty XNK Hà Tây

Thực trạng hoạt động và một số biện pháp thúc đẩy hoạt động Xuất khẩu ở Công ty XNK Hà Tây

LỜI NÓI ĐẦU Qua 10 năm đổi mới, nền kinh tế nước ta đã có những chuyển biến và đạt được những thành tựu quan trọng. Tuy nhiên, đến nay nước ta vẫn là một nước nông nghiệp lạc hậu, công nghiệp còn nhỏ bé. Muốn đạt được mục tiêu dân giầu, nước mạnh, xã hội công bằng văn minh tất y...

Lượt tải: 5
Bài giảng Kinh tế vi mô: Lý thuyết lựa chọn của người tiêu dùng (The theory of consumer choice)

Bài giảng Kinh tế vi mô: Lý thuyết lựa chọn của người tiêu dùng (The theory of consumer choice)

Nội dung tìm hiểu   Đường  giới  hạn  ngân  sách  đại  diện  cho  khả  năng  chọn lựa của người tiêu dùng như thế nào?   Đường  cong  bàng  quan  đại  diện  cho  sở  thích  của  người tiêu dùng ra sa...

Lượt tải: 5
Khai thác hợp l‎ý các di sản văn hóa thế giới nhằm phát triển du lịch Miền Trung Việt Nam

Khai thác hợp l‎ý các di sản văn hóa thế giới nhằm phát triển du lịch Miền Trung Việt Nam

LỜI MỞ ĐẦU 1. TÍNH CẤP THIẾT CỦA ĐỀ TÀI Ngày nay, hoạt động du lịch đang trở nên phổ biến tại nhiều quốc gia trên thế giới. Xu hướng du lịch văn hoá cũng được nhiều du khách trên thế giới quan tâm. Những tài nguyên du lịch văn hóa là nhân tố chính được đưa vào khai thác để góp ph&...

Lượt tải: 5
Phát triển kinh tế - xã hội gắn với đảm bảo quốc phòng, an ninh ở một số tỉnh biên giới phía Bắc

Phát triển kinh tế - xã hội gắn với đảm bảo quốc phòng, an ninh ở một số tỉnh biên giới phía Bắc

MỞ ĐẦU   1. Tính cấp thiết của đề tài Trong giai đoạn hiện nay, nước ta bước vào thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá và hội nhập quốc tế, trong bối cảnh thế giới đang thay đổi rất nhanh, phức tạp, khó lường, tình hình đó đang đặt ra yêu cầu nhiệm vụ mới đòi hỏi phải thực hiện ...

Lượt tải: 6
Công nghiệp hỗ trợ trong một số ngành công nghiệp ở Việt Nam

Công nghiệp hỗ trợ trong một số ngành công nghiệp ở Việt Nam

TRANG THÔNG TIN TÓM TẮT NHỮNG KẾT LUẬNMỚI CỦA LUẬN ÁN   - Tên luận án: Công nghiệp hỗ trợ trong một số ngành công nghiệp ở Việt Nam - Chuyên ngành: Kinh tế chính trị                Mã số 62 31 01 01 - Tên tác gi...

Lượt tải: 6
Hỗ trợ của Nhà nước đối với nông dân Việt Nam sau gia nhập WTO

Hỗ trợ của Nhà nước đối với nông dân Việt Nam sau gia nhập WTO

MỞ ĐẦU 1. Tính cấp thiết của đề tài Thực tiễn lịch sử Việt Nam đã cho thấy nông nghiệp, nông dân, nông thôn luôn chiếm một vị trí trọng yếu trong quá trình xây dựng phát triển đất nước. Bởi vì không có sự ổn định của đất nước khi nông thôn còn bất ổn, kh&o...

Lượt tải: 5
Xem tiếp:    1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9