Thư viện tài liệu, luận văn, báo cáo ngành thương mại

Kết quả 6958 of 464 Lọc
Thực trạng và giải pháp hoàn thiện qui trình giao nhận hàng nhập khẩu nguyên container tại công ty TNHH Marine sky logistics  Võ Thị Thu Hằng

Thực trạng và giải pháp hoàn thiện qui trình giao nhận hàng nhập khẩu nguyên container tại công ty TNHH Marine sky logistics Võ Thị Thu Hằng

Các bạn có thể xem bản online trước khi tải về nhé !  https://docs.google.com/file/d/0B9T4DzC_gfCHY1V4RUlHZTk1Tms/edit

Lượt tải: 5
Thực trạng và giải pháp hoàn thiện nghiệp vụ giao nhận hàng hóa nhập khẩu bằng container đường biển của công ty cổ phần vận tải và dịch vụ Phúc Tâm

Thực trạng và giải pháp hoàn thiện nghiệp vụ giao nhận hàng hóa nhập khẩu bằng container đường biển của công ty cổ phần vận tải và dịch vụ Phúc Tâm

các bạn có thể xem bản online tại đây trước khi tải tài liệu về nhé !  https://docs.google.com/file/d/0B9T4DzC_gfCHYUxBVF9COElPWG8/edit

Lượt tải: 5
Thực trạng và giải pháp đẩy mạnh xuất khẩu trái cây Việt Nam sang thị trường các nước Châu Á của Công ty TNHH Sản xuất Công nghiệp Việt Delta

Thực trạng và giải pháp đẩy mạnh xuất khẩu trái cây Việt Nam sang thị trường các nước Châu Á của Công ty TNHH Sản xuất Công nghiệp Việt Delta

TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÀI CHÍNH – MARKETING CHUYÊN ĐỀ TỐT NGHIỆP:  THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP ĐẨY MẠNH  XUẤT KHẨU TRÁI CÂY VIỆT NAM SANG THNTRƯỜNG  CÁC NƯỚC CHÂU Á CỦA CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT  CÔNG NGHIỆP VIỆT DELTA  MỤC LỤC NỘI DUNG  &nbs...

Lượt tải: 5
Thực trạng và giải pháp hoàn thiện qui trình nhập khẩu nguyên liệu của công ty dệt may Thành Công  Hồ Trung Hậu

Thực trạng và giải pháp hoàn thiện qui trình nhập khẩu nguyên liệu của công ty dệt may Thành Công Hồ Trung Hậu

Các bạn xem bản online ở đây nhé !  https://drive.google.com/file/d/0B9T4DzC_gfCHOThrYmJWUzhjc2c/edit?usp=sharing

Lượt tải: 5
Thực trạng và giải pháp nhằm nâng cao chất lượng hoạt động thanh toán hàng xuất nhập khẩu bằng phương thức tín dụng chứng từ tại Vietcombank - chi nhánh Bến Thành

Thực trạng và giải pháp nhằm nâng cao chất lượng hoạt động thanh toán hàng xuất nhập khẩu bằng phương thức tín dụng chứng từ tại Vietcombank - chi nhánh Bến Thành

Các bạn xem online trực tiếp tại đây nhé ! https://drive.google.com/file/d/0B9T4DzC_gfCHSjF2S0VId2lrYkU/edit?usp=sharing

Lượt tải: 5
Thực trạng xuất khẩu và giải pháp mở rộng thị trường tại Châu Âu của Công ty TNHH YUJIN VINA

Thực trạng xuất khẩu và giải pháp mở rộng thị trường tại Châu Âu của Công ty TNHH YUJIN VINA

Các bạn xem ol tại đây nhé ! Các bạn xem online tại dưới nhé  Các bạn xem online tại đây nhé ! Hy vong sẽ giúp ích đc cho các bạn  https://docs.google.com/file/d/0B9T4DzC_gfCHZDlwODM5bmt5c0k/edit  

Lượt tải: 5
Tình hình xuất khẩu gỗ và sản phẩm gỗ của Việt Nam sang thị trường Hoa kỳ giai đoạn 2008 - 2012 thực trạng và giải pháp

Tình hình xuất khẩu gỗ và sản phẩm gỗ của Việt Nam sang thị trường Hoa kỳ giai đoạn 2008 - 2012 thực trạng và giải pháp

MỤC LỤC  LỜI NÓI ĐẦU ...................................................................................................  1  CHƯƠNG 1: CƠSỞLÝ LUẬN .......................................................................  3   1.1 Hoạt động xuất khNu .................................................................................. 3   ...

Lượt tải: 5
Một số giải pháp phòng ngừa rủi ro trong hoạt động xuất khẩu sản phẩm chế biến từ gỗ của Công ty Mộc Xuyên vào thị trường EU

Một số giải pháp phòng ngừa rủi ro trong hoạt động xuất khẩu sản phẩm chế biến từ gỗ của Công ty Mộc Xuyên vào thị trường EU

Kết cấu đềtài gồm:  Chương 1: Cơsởlý luận vềrủi ro trong kinh doanh xuất  Chương 2: Thực trạng rủi ro trong hoạt  động xuất khNu của công ty TNHH Mộc  Xuyên vào thịtrường EU  Chương 3: Một sốgiải pháp phòng ngừa rủi ro trong hoạt động xuất khNu của  công ty Mộc Xuyên vào thịtrư...

Lượt tải: 5
Một số giải pháp nâng cao hiệu quả nhập khẩu của công ty TNHH đầu tư và xuất nhập khẩu Thu Hiên đến năm 2015

Một số giải pháp nâng cao hiệu quả nhập khẩu của công ty TNHH đầu tư và xuất nhập khẩu Thu Hiên đến năm 2015

TP. HỒCHÍ MINH - NĂM 2013  TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÀI CHÍNH – MARKETING  MỤC LỤC  LỜI MỞ ĐẦU ............................................................................................................ - 6 -  1.  Lý do chọn đềtài......................................................................................

Lượt tải: 5
Một số giải pháp hoàn thiện quy trình nghiệp vụ giao nhận hàng hóa xuất khẩu nguyên container (FCL) bằng đường biển tại công ty TNHH Marine sky logictics  Nguyễn Xuân Thọ

Một số giải pháp hoàn thiện quy trình nghiệp vụ giao nhận hàng hóa xuất khẩu nguyên container (FCL) bằng đường biển tại công ty TNHH Marine sky logictics Nguyễn Xuân Thọ

TP.HỒCHÍ MINH 5/2013  TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÀI CHÍNH-MARKETING  CHUYÊN ĐỀTỐT NGHIỆP  ĐỀTÀI: CÁC GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN QUY TRÌNH NGHIỆP  VỤGIAO NHẬN HÀNG HÓA XUẤT KHẨU NGUYÊN CONTAINER  (FCL) BẰNG ĐƯỜNG BIỂN TẠI CÔNG TY TNHH MARINE SKY  LOGICTICS ...

Lượt tải: 6
Một số giải pháp hoàn thiện quy trình giao nhận hàng hóa xuất nhập khẩu bằng đường hàng không tại xí nghiệp giao nhận vận tải quốc tế Tiêu Điểm - Sotrans Focus Lê Nguyễn Trang Thi

Một số giải pháp hoàn thiện quy trình giao nhận hàng hóa xuất nhập khẩu bằng đường hàng không tại xí nghiệp giao nhận vận tải quốc tế Tiêu Điểm - Sotrans Focus Lê Nguyễn Trang Thi

MỤC LỤC  LỜI MỞ ĐẦU .................................................................................................................... 1 CHƯƠNG 1 ........................................................................................................................ 6 CƠSỞLÝ LUẬN ..........................................................................................

Lượt tải: 6
Một số giải pháp hoàn thiện quy trình giao hàng lẻ xuất khẩu bằng đường biển tại công ty TNHH Penanshin shipping HCM

Một số giải pháp hoàn thiện quy trình giao hàng lẻ xuất khẩu bằng đường biển tại công ty TNHH Penanshin shipping HCM

BỘTÀI CHÍNH  TRƯỜNG: ĐẠI HỌC TÀI CHÍNH – MARKETING  KHOA THƯƠNG MẠI  CHUYÊN ĐỀTỐT NGHIỆP  ĐỀTÀI:  MỘT SỐGIẢI PHÁP HOÀN THIỆN QUY TRÌNH  GIAO HÀNG LẺXUẤT KHẨU BẰNG ĐƯỜNG BIỂN  TẠI CÔNG TY TNHH PENANSHIN SHIPPING HCM GIẢNG VIÊN HƯỚNG DẪN: THS...

Lượt tải: 9
Giải pháp hạn chế và phòng ngừa rủi ro trong thanh toán quốc tế theo phương thức tín dụng chứng từ tại Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam BIDV - Chi nhánh Bắc Sài Gòn Pham Ngoc Dan Vi

Giải pháp hạn chế và phòng ngừa rủi ro trong thanh toán quốc tế theo phương thức tín dụng chứng từ tại Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam BIDV - Chi nhánh Bắc Sài Gòn Pham Ngoc Dan Vi

MỤC LỤC  LỜI MỞ ĐẦU...................................................................................................... 1 CHƯƠNG 1: CƠSỞKHOA HỌC VỀTHANH TOÁN QUỐC TẾTHEO  PHƯƠNG THỨC TÍN DỤNG CHỨNG TỪVÀ RỦI RO KHI SỬDỤNG  PHƯƠNG THỨC THANH TOÁN NÀY............................................................ 5 1.1 Giới th...

Lượt tải: 6
Biện pháp đẩy mạnh xuất khẩu giày dép của Công ty Biti\'s sang thị trường Trung Quốc

Biện pháp đẩy mạnh xuất khẩu giày dép của Công ty Biti\'s sang thị trường Trung Quốc

BỘTÀI CHÍNH  TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÀI CHÍNH-MARKETING  KHOA THƯƠNG MẠI  CHUYÊN ĐỀTỐT NGHIỆP  TÊN: LẦM CHÍ NGUYÊN  MSSV: 0912060029  LỚP: 09DKQ  MỤC LỤC  CHƯƠNG 1: CƠSỞLÝ LUẬN VỀHOẠT ĐỘNG KINH DOANH XUẤT KHẨU. ......................................

Lượt tải: 7
Cải thiện hoạt động giao nhận hàng hóa xuất khẩu bằng container vận tải biển tại công ty cổ phần vận tải và dịch vụ Phúc Tâm

Cải thiện hoạt động giao nhận hàng hóa xuất khẩu bằng container vận tải biển tại công ty cổ phần vận tải và dịch vụ Phúc Tâm

Mục đích nghiên cứu  Qua việc phân tích các  điểm mạnh yếu của công ty trong quá trình hoạt  động kinh  doanh dịch vụgiao nhận hàng hóa xuất khNu bằng  đường biển,  điều kiện nhân lực,  GVHD: Nguyễn ThịCNm Loan SVTH: Phạm ThịKim Oanh  Page 3  cơsởvật chất&...

Lượt tải: 5
Xem tiếp:    2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10