Thư viện tài liệu, luận văn, báo cáo ngành thương mại

Kết quả 6958 of 464 Lọc
Giải pháp gia tăng kim ngạch xuất khẩu thủy sản tại Công ty cổ phần xuất nhập khẩu thủy sản Côn Đảo (Coimex) sang thị trường Châu Âu đến năm 2020  Nguyễn Quang Hiếu

Giải pháp gia tăng kim ngạch xuất khẩu thủy sản tại Công ty cổ phần xuất nhập khẩu thủy sản Côn Đảo (Coimex) sang thị trường Châu Âu đến năm 2020 Nguyễn Quang Hiếu

CHUYÊN ĐỀ TỐT NGHIỆP Đơn vị : TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÀI CHÍNH – MAKETING  TP. HỒ CHÍ MINH - NĂM 2013  Mục Lục Danh Mục Các ChữViết Tắt .................................................................................... i  Mục Lục .................................................................................

Lượt tải: 5
Quan hệ đối tác giữa nhà sản xuất và nhà phân phối trong lĩnh vực hàng tiêu dùng tại Việt Nam

Quan hệ đối tác giữa nhà sản xuất và nhà phân phối trong lĩnh vực hàng tiêu dùng tại Việt Nam

MỤC LỤC DANH MỤC SƠ ĐỒ, BẢNG BIỂU .............................................................................. v LỜI MỞ ĐẦU ................................................................................................................. 1 CHƯƠNG I: LÝ LUẬN CHUNG VỀ QUAN HỆ ĐỐI TÁC TRONG KINH DOANH VÀ TRONG LĨNH VỰC PHÂN PHỐI HÀNG TIÊ...

Lượt tải: 5
Thực trạng bảo hiểm tai nạn trách nhiệm tại Việt Nam

Thực trạng bảo hiểm tai nạn trách nhiệm tại Việt Nam

MỤC LỤC Mục lục ........................................................................................................ Danh mục từ viết tắt ..................................................................................... Danh mục đồ thị, bảng biểu .......................................................................... Lời nói đầu ....................................

Lượt tải: 5
Bảo hiểm nông nghiệp ở các nước Mỹ La Tinh và bài học kinh nghiệm cho Việt Nam

Bảo hiểm nông nghiệp ở các nước Mỹ La Tinh và bài học kinh nghiệm cho Việt Nam

MỤC LỤC Lời nói đầu………………………………………………………………………1 1. Tính cấp thiết của đề tài………………………………&hel...

Lượt tải: 5
Mô hình tập đoàn kinh tế - hoạt động của tập đoàn dầu khí Việt Nam giai đoạn 2006 - 2008 và xu hướng phát triển

Mô hình tập đoàn kinh tế - hoạt động của tập đoàn dầu khí Việt Nam giai đoạn 2006 - 2008 và xu hướng phát triển

MỤC LỤC Lời mở đầu.................................................................................................... 1 Chương 1: Mô hình tập đoàn kinh tế .......................................................... 4 I. Cơ sở lý luận về hình thành và phát triển mô hình tập đoàn kinh tế . 4 1. Khá...

Lượt tải: 5
Thực trạng và giải pháp thúc đẩy quan hệ thương mại Việt nam - Trung Đông

Thực trạng và giải pháp thúc đẩy quan hệ thương mại Việt nam - Trung Đông

MỞ ĐẦU 1. Tính cấp thiết của đề tài Kinh tế thế giới từ nửa sau năm 2008 đã trải qua thời kỳ rất khó khăn với sự suy thoái của hầu hết các nền kinh tế lớn nhƣ Mỹ, EU, Nhật Bản,Trung Quốc. Kéo theo đó là sự sụt giảm trong nhu cầu nhập khẩu ở các thị trƣờng này. Trong bối cảnh đó, kinh tế Việt Nam sau hơn 2...

Lượt tải: 5
Một số giải pháp hạn chế sự ảnh hưởng tiêu cực của khủng hoảng tài chính thế giới tới hoạt động xuất nhập khẩu Việt Nam

Một số giải pháp hạn chế sự ảnh hưởng tiêu cực của khủng hoảng tài chính thế giới tới hoạt động xuất nhập khẩu Việt Nam

MỤC LỤC LỜI MỞ ĐẦU ......................................................................................................... 1 CHƯƠNG I: CUỘC KHỦNG HOẢNG TÀI CHÍNH TIỀN TỆ TRÊN THẾ GIỚI .. 4 1.1. Mô hình kinh tế cơ bản phân tích quá trình khủng hoảng kinh tế - tài chính ... 4 1.1.1. Mô hình...

Lượt tải: 5
Hoàn thiện cơ chế quản lý tài chính trong các tập đoàn kinh tế nhà nước ở Việt Nam hiện nay

Hoàn thiện cơ chế quản lý tài chính trong các tập đoàn kinh tế nhà nước ở Việt Nam hiện nay

MỤC LỤC DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT DANH MỤC BẢNG, BIỂU ĐỒ, SƠ ĐỒ LỜI MỞ ĐẦU ........................................................................................................ 1 CHƯƠNG 1 CƠ SỞ LÝ LUẬN CỦA VIỆC HOÀN THIỆN CƠ CHẾ QUẢN LÝ TÀI CHÍNH TẠI CÁC TẬP ĐOÀN KINH TẾ NHÀ NƢỚC ....................... 4 1.1. L&y...

Lượt tải: 5
Thực trạng vận dụng mô hình Bancassurane vào thị trường bảo hiểm Việt Nam

Thực trạng vận dụng mô hình Bancassurane vào thị trường bảo hiểm Việt Nam

MỤC LỤC DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT ..............................................................5 MỞ ĐẦU ..................................................................................................6 CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ MÔ HÌNH BANCASSURANCE ...............11 I- TỔNG QUAN VỀ BANCASSURANCE .................................................. 11 1. ...

Lượt tải: 5
Những bất cập trong hệ thống thuế thu nhập tại Việt Nam và giải pháp hoàn thiện

Những bất cập trong hệ thống thuế thu nhập tại Việt Nam và giải pháp hoàn thiện

MỤC LỤC  LỜI MỞ ĐẦU……………………………………………………………...1 Chương1: TỔNG QUAN CHUNG VỀ THUẾ VÀ HỆ THỐNGTHUẾ THU NHẬP…………………………………...&h...

Lượt tải: 5
Văn hóa doanh nghiệp tại công ty tem Việt Nam - thực trạng và giải pháp

Văn hóa doanh nghiệp tại công ty tem Việt Nam - thực trạng và giải pháp

MỤC LỤC LỜI MỞ ĐẦU ........................................................................................................ 5 CHƯƠNG I: NHỮNG VẤN ĐỀ CƠ BẢN VỀ VĂN HÓA DOANH NGHIỆP .. 8 I. KHÁI NIỆM VĂN HÓA DOANH NGHIỆP ................................................ 8 1. Văn hóa ........................................................................

Lượt tải: 5
Phân tích và định giá cổ phiếu công ty cổ phần đầu tư phát triển đô thị và khu công nghiệp Sông Đà

Phân tích và định giá cổ phiếu công ty cổ phần đầu tư phát triển đô thị và khu công nghiệp Sông Đà

MỤC LỤC LỜI MỞ ĐẦU ........................................................................................................... 1 CHƯƠNG I: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ PHÂN TÍCH CÔNG TY VÀ ĐỊNH GIÁ CỔ PHIẾU ...................................................................................... 3 I. KHÁI QUÁT CHUNG VỀ PHÂN TÍCH...

Lượt tải: 5
Thực trạng ký kết và cơ chế áp dụng hiệp định tránh đánh thuế hai lần tại Việt Nam

Thực trạng ký kết và cơ chế áp dụng hiệp định tránh đánh thuế hai lần tại Việt Nam

MỤC LỤC LỜI NÓI ĐẦU ....................................................................................................... 1 CHƯƠNG 1: MỘT SỐ VẤN ĐỀ LÝ LUẬN VỀ HIỆP ĐỊNH TRÁNH ĐÁNH THUẾ HAI LẦN .................................................................................................... 4 1.1. Thuế và thuế thu nhập .........................

Lượt tải: 5
Quan hệ thương mại hàng hoá và dịch vụ giữa Việt Nam và Hoa Kỳ trong bối cảnh hội nhập

Quan hệ thương mại hàng hoá và dịch vụ giữa Việt Nam và Hoa Kỳ trong bối cảnh hội nhập

MỤC LỤC LỜI MỞ ĐẦU ............................................................................................... 1 CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN CHUNG CỦA QUAN HỆ THƢƠNG MẠI VIỆT NAM – HOA KỲ ....................................................................... 3 I. Cơ sở lý luận chung của thƣơng mại quốc tế....................................... 3 1. Kh&aac...

Lượt tải: 5
Một số giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng vốn lưu động tại công ty cổ phần Sông Đà 11

Một số giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng vốn lưu động tại công ty cổ phần Sông Đà 11

MỤC LỤC LỜI NÓI ĐẦU ................................................................................1 CHƯƠNG I. NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG VỀ HIỆU QUẢ SỬ DỤNG VỐN LƢU ĐỘNG CỦA DOANH NGHIỆP TRONG NỀN KINH TẾ THỊ TRƢỜNG ...................................................................................................... 4 I. VỐN LƯU ĐỘNG CỦA DOANH NGHIỆP TRONG NỀN KINH TẾ THỊ TRƢỜN...

Lượt tải: 5
Xem tiếp:    3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11