Thư viện tài liệu, luận văn, báo cáo ngành thương mại

Kết quả 6958 of 464 Lọc
Phát triển tư nhân ở Việt Nam hiện nay - Thực trạng và giải pháp

Phát triển tư nhân ở Việt Nam hiện nay - Thực trạng và giải pháp

MỤC LỤC Trang Mở đầu ……………………………………………………………………… Chương 1: Tổng quan về kinh tế tư nhân………………………………&hel...

Lượt tải: 5
Những quy định của luật thương mại Việt Nam năm 2005 về hoạt động trung gian Thực tiễn áp dụng và những vấn đề phát sinh (2009)

Những quy định của luật thương mại Việt Nam năm 2005 về hoạt động trung gian Thực tiễn áp dụng và những vấn đề phát sinh (2009)

Mục lục Lời mở đầu ............................................................................................................. 1 Chương 1. Những vấn đề chung về hoạt động môi giới thương mại và pháp luật về hoạt động môi giới thương mại ................................................................. 4 1.1 Hoạt động môi giới thương mại ............

Lượt tải: 5
Thực trạng tham gia chuỗi giá trị toàn cầu (CVC) của Trung Quốc trong ngành may mặc và bài học kinh nghiệm cho Việt Nam

Thực trạng tham gia chuỗi giá trị toàn cầu (CVC) của Trung Quốc trong ngành may mặc và bài học kinh nghiệm cho Việt Nam

MỤC LỤC MỞ ĐẦU ....................................................................................................... 1 CHƯƠNG I: NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN CƠ BẢN VỀ ......................... 5 CHUỖI GIÁ TRỊ TOÀN CẦU TRONG NGÀNH MAY MẶC ................. 5 1.1. Tổng quan về chuỗi giá trị toàn cầu .............................................

Lượt tải: 5
Hoạt động của các doanh nghiệp bảo hiểm nước ngoài tại Việt Nam và thách thức đối với doanh nghiệp bảo hiểm Việt Nam

Hoạt động của các doanh nghiệp bảo hiểm nước ngoài tại Việt Nam và thách thức đối với doanh nghiệp bảo hiểm Việt Nam

MỤC LỤC LỜI MỞ ĐẦU ............................................................................................... 1 CHƯƠNG 1: BẢO HIỂM VIỆT NAM VÀ NHỮNG CAM KẾT HỘI NHẬP QUỐC TẾ CỦA VIỆT NAM TRONG LĨNH VỰC BẢO HIỂM .. 5 1.1 VÀI NÉT VỀ THỊ TRƢỜNG BẢO HIỂM VIỆT NAM ................... 5 1.1.1 QUÁ TRÌNH RA ĐỜI VÀ PHÁT TRIỂN CỦA T...

Lượt tải: 5
Nâng cao năng lực cạnh tranh của các doanh nghiệp xuất khẩu Việt Nam trong tiến trình hội nhập

Nâng cao năng lực cạnh tranh của các doanh nghiệp xuất khẩu Việt Nam trong tiến trình hội nhập

MỤC LỤC DANH MỤC BẢNG BIỂU LỜI MỞ ĐẦU ............................................................................................................ 1 CHƯƠNG I: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ NĂNG LỰC CẠNH TRANH CỦA DOANH NGHIỆP XUẤT KHẨU TRONG QUÁ TRÌNH HỘI NHẬP KINH TẾ QUỐC TẾ ....................................................................................................

Lượt tải: 5
Ứng dụng thương mại điện tử trong hoạt động xúc tiến xuất khẩu tại công ty trách nhiệm hữu hạnh Mây tre xuất khẩu Chúc Sơn

Ứng dụng thương mại điện tử trong hoạt động xúc tiến xuất khẩu tại công ty trách nhiệm hữu hạnh Mây tre xuất khẩu Chúc Sơn

Mục lục Lời mở đầu .............................................................................................................. 1 I. Sự cần thiết, mục đích nghiên cứu của luận văn ................................................... 1 II. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu ....................................................................... 1 III. P...

Lượt tải: 5
Nâng cao năng lực cạnh tranh của các doanh nghiệp bảo hiểm Việt Nam trong quá trình hội nhập kinh tế quốc tế

Nâng cao năng lực cạnh tranh của các doanh nghiệp bảo hiểm Việt Nam trong quá trình hội nhập kinh tế quốc tế

MỤC LỤC Lời nói đầu CHƯƠNG I: LÝ LUẬN CHUNG VỀ BẢO HIỂM VÀ NĂNG LỰC CẠNH TRANH I. Một số vấn đề chung về bảo hiểm 1. Lịch sử hình thành và khái niệm về bảo hiểm ........................................ 3 1.1. Lịch sử hình thành ............................................................................... 3 1.2. ...

Lượt tải: 5
Thực trạng kê khai và nộp thuế giá trị gia tăng ở Việt Nam hiện nay Nguyên nhân và giải pháp

Thực trạng kê khai và nộp thuế giá trị gia tăng ở Việt Nam hiện nay Nguyên nhân và giải pháp

MỤC LỤC LỜI MỞ ĐẦU .................................................................................................................. 1 CHƯƠNG I: LÝ LUẬN CHUNG VỀ THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG ............................ 4 I. MỘT SỐ KHÁI NIỆM VÀ VAI TRÒ CỦA THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG .......... 4 1. MỘT SỐ KHÁI NIỆM LIÊN QUAN ĐẾN THU...

Lượt tải: 5
Quan hệ kinh tế - thương mại Việt Nam - Nhật Bản trong bối cảnh quốc tế Thực trạng và giải pháp

Quan hệ kinh tế - thương mại Việt Nam - Nhật Bản trong bối cảnh quốc tế Thực trạng và giải pháp

LỜI NÓI ĐẦU Ngược dòng lịch sử chúng ta có thể thấy Việt Nam và Nhật Bản vốn đã có quan hệ thương mại từ hàng trăm năm nay. Ngay từ thế kỷ 16 đã có nhiều thương gia Nhật Bản đến kinh doanh ở Việt Nam. Sử sách nói rằng, lúc đông nhất có tới hơn 600 thương nhân người Nhật định cư t...

Lượt tải: 5
Thực trạng và giải pháp phát triển ERP (Hệ thống hoạch định nguồn lực doanh nghiệp) tại các doanh nghiệp dệt may Việt Nam

Thực trạng và giải pháp phát triển ERP (Hệ thống hoạch định nguồn lực doanh nghiệp) tại các doanh nghiệp dệt may Việt Nam

MỤC LỤC Lời mở đầu ........................................................................................................................... 1 Chương 1 .............................................................................................................................10 Những vấn đề lý luận cơ bản về hệ thống ERP (Enterprise resource planning) - hệ thống quản l&...

Lượt tải: 5
Giải pháp thúc đẩy sự tham gia của các trung gian tài chính trên thị trường chứng khoán Việt Nam

Giải pháp thúc đẩy sự tham gia của các trung gian tài chính trên thị trường chứng khoán Việt Nam

MỤC LỤC PHẦN MỞ ĐẦU ........................................................................................... 5 CHƯƠNG 1 NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG VỀ TRUNG GIAN TÀI CHÍNH TRÊN THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN .................................................. 7 I. Tổng quan về Thị trường chứng khoán ....................................................... 7 ...

Lượt tải: 5
Tìm hiểu chính sách phát triển doanh nghiệp vừa và nhỏ Trung Quốc và một số kinh nghiệp đối với Việt Nam trong tiến trình hội nhập

Tìm hiểu chính sách phát triển doanh nghiệp vừa và nhỏ Trung Quốc và một số kinh nghiệp đối với Việt Nam trong tiến trình hội nhập

LỜI MỞ ĐẦU Hội nhập kinh tế quốc tế là một xu thế mang tính tất yếu của lịch sử và nước ta không thể đứng ngoài quy luật khách quan đó. Để hội nhập thành công, Đảng và Nhà nước chủ trương xây dựng và phát triển một nền kinh tế nhiều thành phần vận hành theo cơ chế thị trường c&oac...

Lượt tải: 5
Trọng tài - phương thức giải quyết tranh chấp trong kinh doanh quốc tế giữa các doanh nghiệp Thực trạng và giải pháp ở Việt Nam

Trọng tài - phương thức giải quyết tranh chấp trong kinh doanh quốc tế giữa các doanh nghiệp Thực trạng và giải pháp ở Việt Nam

MỤC LỤC LỜI MỞ ĐẦU .................................................................................................................. 1 DANH MỤC CỤM TỪ VIẾT TẮT ................................................................................ 4 CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ TRỌNG TÀI VÀ GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP TRONG KINH DOANH QUỐC TẾ BẰNG TRỌNG TÀI ......................

Lượt tải: 5
Hoạt động bảo hiểm tiền gửi Việt Nam - Thực trạng và giải pháp nhằm đáp ứng nhu cầu hội nhập

Hoạt động bảo hiểm tiền gửi Việt Nam - Thực trạng và giải pháp nhằm đáp ứng nhu cầu hội nhập

MỤC LỤC LỜI CAM ĐOAN ............................................................................................. 1 LỜI NÓI ĐẦU .................................................................................................. 3 CHƯƠNG I: NHỮNG VẤN ĐỀ CƠ BẢN VỀ BẢO HIỂM TIỀN GỬI VÀTÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG BẢO HIỂM TIỀN GỬI TRÊN THẾ GIỚI ............

Lượt tải: 5
Định hướng phát triển nghề môi giới chứng khoán tại Việt Nam

Định hướng phát triển nghề môi giới chứng khoán tại Việt Nam

MỤC LỤC LỜI MỞ ĐẦU ................................................................................................................. 1 CHƯƠNG I: TỔNG QUAN VỀ NGHỀ MÔI GIỚI CHỨNG KHOÁN ........................ 4 I. VÀI NÉT VỀ NGHỀ MÔI GIỚI CHỨNG KHOÁN ...................... 4 1. KHÁI QUÁT VỀ THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN......

Lượt tải: 5
Xem tiếp:    4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12