Sách nâng cao tiểu học, sách nâng cao trung học

Kết quả 617 of 42 Lọc
nh giá năng lực giải quyết vấn đề của học sinh trong dạy học toán lớp 11 Trung học Phổ thông

nh giá năng lực giải quyết vấn đề của học sinh trong dạy học toán lớp 11 Trung học Phổ thông

MỤC LỤC Trang MỞ ĐẦU .................................................................................................................... 1 1. Lí do chọn đề tài..................................................................................................1 2. Mục đích nghiên cứu .......................................................................

Lượt tải: 5
Dạy học văn bản nhật dụng trong sách giáo khoa ngữ văn 7 cho học sinh trường dân tộc nội trú Trung học cơ sở ở Thái Nguyên

Dạy học văn bản nhật dụng trong sách giáo khoa ngữ văn 7 cho học sinh trường dân tộc nội trú Trung học cơ sở ở Thái Nguyên

MỤC LỤC Trang Trang phụ bìa....................................................................................................... Lời cam đoan.......................................................................................................i Lời cảm ơn..........................................................................................................ii ...

Lượt tải: 5
Chương trình rung chuông vàng

Chương trình rung chuông vàng

Chương trình mô phỏng trò chơi Rung chuông vàng trên VTV3. Tạo sân chơi cho HS. Chương trình được thiết kế trên PowerPoint tiện lợi và dễ sử dụng. Đây là 1 chương trình rất có ích cho các đồng chí Tổng Phụ trách khi làm 1 chuyên đề Trường T...

Lượt tải: 10
BỒI DƯỠNG HỌC SINH GIỎI ĐỊA LÝ LỚP 11 – PHẦN KHÁI QUÁT  NỀN KINH TẾ - XÃ HÔI THẾ GIỚI

BỒI DƯỠNG HỌC SINH GIỎI ĐỊA LÝ LỚP 11 – PHẦN KHÁI QUÁT NỀN KINH TẾ - XÃ HÔI THẾ GIỚI

Địa lí lớp 11-Phần khái quát nền kinh tế xã hội thế giới là phần kiến thức rất quan trọng giúp học sinh tổng quan được những nét cơ bản của nền kinh tế thế giới, là nền tảng cho học sinh học phần địa lí khu vực và quốc gia trên thế giới. Để giúp giáo viên dạy ôn học sinh giỏi và g...

Lượt tải: 5
BAI TIEU LUẬN TRIẾT HỌC TRUNG QUỐC

BAI TIEU LUẬN TRIẾT HỌC TRUNG QUỐC

bài tiểu luận triết học Trung Quốc

Lượt tải: 5
sáng kiến kinh nghiệm môn thể dục- đề tài về nhảy xa

sáng kiến kinh nghiệm môn thể dục- đề tài về nhảy xa

sáng kiến kinh nghiệm đã đạt giải A tại hội đồng chấm SKKN do Sở Giáo dục tỉnh Đắk Nông công bố năm 2012.

Lượt tải: 19
GIÁO ÁN ĐỊA 12 GDTX HỌC KÌ 2

GIÁO ÁN ĐỊA 12 GDTX HỌC KÌ 2

  I. MUÏC TIEÂU: 1. Kieán thöùc:Phaân tích ñöôïc caùc theá maïnh cuûa vuøng, hieän traïng khai thaùc vaø khaû naêng phaùt phaùt huy caùc theá maïnh ñoù ñeå phaùt trieån kinh ...

Lượt tải: 5
GIÁO ÁN ĐỊA 12 GDTX HỌC KÌ 1 HAY

GIÁO ÁN ĐỊA 12 GDTX HỌC KÌ 1 HAY

            I. MUÏC TIEÂU:  1. Kieán thöùc: - Bieát ñöôïc nhöõng thaønh töïu to lôùn cuûa coâng cuoäc ñoåi môùi nöôùc ta. - Hieåu ñö&oc...

Lượt tải: 5
Giao an NGLL Khối 10 thật hay

Giao an NGLL Khối 10 thật hay

  CHỦ ĐỀ HOẠT ĐỘNG THÁNG 9   THANH NIÊN HỌC TẬP, RÈN LUYỆN VÌ SỰ NGHIỆP CÔNG NGHIỆP HÓA, HIỆN ĐẠI HÓA ĐẤT NƯỚC   Hoạt động 1 VỊ TRÍ, VAI TRÒ CỦA NGƯỜI THANH NIÊN HỌC SINH THPT TRONG SỰ NGHIỆP CÔNG NGHIỆP HÓA, HIỆN ĐẠI HÓA ĐẤT NƯỚC —&– I. Mục ti&eci...

Lượt tải: 5
 Nghiên cứu hiệu quả tập luyện và thi đấu thể dục Aerobic trong hoạt động ngoại khoá đối với học sinh tiểu học

Nghiên cứu hiệu quả tập luyện và thi đấu thể dục Aerobic trong hoạt động ngoại khoá đối với học sinh tiểu học

Đề tài Nghiên cứu hiệu quả tập luyện và thi đấu thể dục Aerobic trong hoạt động ngoại khoá đối với học sinh tiểu học tập trung vào ý nghĩa của  Aerobic trong hoạt động ngoại khoá. Ở Việt Nam cho đến nay, thể dục Aerobic với học sinh đã có những bước chuyển biến sâu rộng, xâm nhập vào môi trường học đư...

Lượt tải: 5
CHUYÊN ĐỀ - PHƯƠNG PHÁP GIẢI BẢNG TUẦN HOÀN HÓA HỌC-G

CHUYÊN ĐỀ - PHƯƠNG PHÁP GIẢI BẢNG TUẦN HOÀN HÓA HỌC-G

<iframe src="//www.slideshare.net/slideshow/embed_code/40670330" width="572" height="612" frameborder="0" marginwidth="0" marginheight="0" scrolling="no" style="border:1px solid #CCC; border-width:1px; margin-bottom:5px; max-width: 100%;" allowfullscreen> </iframe> <div style="margin-bottom:5p...

Lượt tải: 5
Tài liệu tập huấn giáo viên: Thực hiện dạy học và kiểm tra đánh giá theo chuẩn kiến thức, kỹ năng chương trình giáo dục phổ thông môn sinh học THCS

Tài liệu tập huấn giáo viên: Thực hiện dạy học và kiểm tra đánh giá theo chuẩn kiến thức, kỹ năng chương trình giáo dục phổ thông môn sinh học THCS

Lời nói đầu   Hiện nay Đảng và nhà nước ta đang tiến hành đổi mới toàn diện về giáo dục ở các cấp học trong đó có cấp THCS nhằm nâng cao chất lượng và hiệu quả đào tạo. Công cuộc đổi mới này liên quan đến rất nhiều lĩnh vực như đổi mới chương trình, đổi mới sách gi...

Lượt tải: 5
Tài liệu tập huấn Công tác tổ trưởng chuyên môn các trường THCS, THPT

Tài liệu tập huấn Công tác tổ trưởng chuyên môn các trường THCS, THPT

LỜI GIỚI THIỆU Ở các trường trung học cơ sở và trung học phổ thông, tổ chuyên môn đóng một vai trò hết sức quan trọng trong việc chuẩn bị các điều kiện thực hiện các hoạt động dạy - học trong nhà trường. Người tổ trưởng chuyên môn được ví như “cánh tay nối dài của Lãnh đạo nh&...

Lượt tải: 5
Công tác Xã hội Trường học

Công tác Xã hội Trường học

Bài 1  I. KHÁI NIỆM  1. Công tác xã hội trường học nhằm:     Hỗ trợ ban giám hiệu và giáo viên giải quyết các trường hợp cá biệt.    Tạo mối liên hệ giữa nhà trường, gia đình và cộng đồng   Nguyễn Thị Oanh, Công tác x&atil...

Lượt tải: 5
Xem tiếp:    1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9