Sách nâng cao tiểu học, sách nâng cao trung học

Kết quả 617 of 42 Lọc
Nghiên cứu thực trạng và đề xuất đổi mới pháp luật về thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư

Nghiên cứu thực trạng và đề xuất đổi mới pháp luật về thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư

Nghiên cứu thực trạng và đề xuất đổi mới pháp luật về thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư

Lượt tải: 16
Bồi dưỡng tình yêu thiên nhiên, đất nước cho học sinh lớp 1, 2, 3 trong dạy học chủ đề “Tự nhiên” của môn Tự nhiên và Xã hội

Bồi dưỡng tình yêu thiên nhiên, đất nước cho học sinh lớp 1, 2, 3 trong dạy học chủ đề “Tự nhiên” của môn Tự nhiên và Xã hội

PHẦN MỞ ĐẦU 1. Lí do chọn đề tài - Xuất phát từ đặc điểm môn học và tính hiệu quả của việc bồi dưỡng tình yêu thiên nhiên, đất nước cho học sinh. - Xuất phát từ nhận thức của học sinh về vấn đề thiên nhiên, đất nước. - Xuất phát từ thực trạng thiên nhiên ở nước ta. - Xu...

Lượt tải: 5
Đề và gợi ý dạng văn nghị luận xã hội về tư tưởng đạo lí

Đề và gợi ý dạng văn nghị luận xã hội về tư tưởng đạo lí

NGHỊ LUẬN VỀ MỘT TƯ TƯỞNG, ĐẠO LÍ Có 2 kiểu đề: - Kiểu đề đưa ra một nhận định: một câu nói, danh ngôn, châm ngôn, tục ngữ, ca dao… - Kiểu đề yêu cầu luận về 1 phẩm chất, tính cách, trạng thái tâm lí… của con người. Dàn ý: (cần viết hàm súc trong khoả...

Lượt tải: 5
Giao an NGLL  khối 11 hoàn chỉnh

Giao an NGLL khối 11 hoàn chỉnh

    CHỦ ĐỀ THÁNG 9: THANH NIÊN HỌC TẬP, RÈN LUYỆN VÌ SỰ NGHIỆP CÔNG NGHIỆP HOÁ, HIỆN ĐẠI HOÁ ĐẤT NƯỚC   Hoạt động 1: THẢO LUẬN CHUYÊN ĐỀ "BẠN HIỂU GÌ VỀ CÔNG NGHIỆP HOÁ - HIỆN ĐẠI HOÁ ĐẤT NƯỚC"   I. MỤC TIÊU HOẠT ĐỘNG: - Học sinh hiểu đ...

Lượt tải: 5
Giao an HDNGLL khối 12 hoàn chỉnh

Giao an HDNGLL khối 12 hoàn chỉnh

  CHỦ ĐỀ THÁNG 9: THANH NIÊN HỌC TẬP, RÈN LUYỆN VÌ SỰ NGHIỆP CÔNG NGHIỆP HÓA, HIỆN ĐẠI HÓA ĐẤT NƯỚC   Hoạt động 1: THẢO LUẬN VỀ KẾ HOẠCH HỌC TẬP VÀ RÈN LUYỆN CỦA NĂM HỌC CUỐI CÙNG Ở TRƯỜNG PHỔ THÔNG.    I.      Mục tiêu hoạt động: Sau hoạt ...

Lượt tải: 6
Giao an NGLL Khối 10 hoàn chỉnh

Giao an NGLL Khối 10 hoàn chỉnh

  CHỦ ĐỀ HOẠT ĐỘNG THÁNG 9 THANH NIÊN HỌC TẬP, RÈN LUYỆN VÌ SỰ NGHIỆP CÔNG NGHIỆP HÓA, HIỆN ĐẠI HÓA ĐẤT NƯỚC   Hoạt động 1: VỊ TRÍ, VAI TRÒ CỦA NGƯỜI THANH NIÊN HỌC SINH THPT TRONG SỰ NGHIỆP  CÔNG NGHIỆP HÓA, HIỆN ĐẠI HÓA ĐẤT  NƯỚC. — & – I. Mục t...

Lượt tải: 5
CHUYÊN ĐỀ: ỨNG DỤNG BẢNG TƯƠNG TÁC VÀO DẠY HỌC ĐỊA LÍ

CHUYÊN ĐỀ: ỨNG DỤNG BẢNG TƯƠNG TÁC VÀO DẠY HỌC ĐỊA LÍ

  1. LÍ DO CHỌN ĐỀ TÀI Những năm gần đây, việc đổi mới phương pháp dạy và học là một trong những yêu cầu trọng tâm và mang tính quyết định đến sự phát triển tư duy của học sinh. Chất lượng dạy và học phụ thuộc vào nhiều yếu tố, trong đó yếu tố quyết định nhất là cách truy...

Lượt tải: 5
Nội dung và phương pháp bồi dưỡng học sinh giỏi toán lớp 4- Dạng bài tổng  - hiệu - tỉ

Nội dung và phương pháp bồi dưỡng học sinh giỏi toán lớp 4- Dạng bài tổng - hiệu - tỉ

I) Lý do chọn đề tài 1. Xuất phát từ yêu cầu đặt ra trong quá trình thực hiện chủ trương của Đảng và nhà nước ta về phát hiện tài năng và bồi dưỡng nhân tài cho đất nước. Trong những năm gần đây, đặc biệt là công cuộc xây dựng hiện đại hóa đất nước, giáo dục...

Lượt tải: 5
NHAT BAN

NHAT BAN

  Thông tin chung về nước Nhật Bản Không nhiều tài nguyên khoáng sản, không nhiều đất đai màu mỡ nhưng Nhật Bản đã trở thành nước kinh tế phát triển vào bậc nhất Châu Á và xếp thứ 2 thế giới. Chỉ với yếu tố con người, Nhật Bản đ&a...

Lượt tải: 5
BÀI 9: NHAT BAN tiet 1

BÀI 9: NHAT BAN tiet 1

  TIEÁT 1: TÖÏ NHIEÂN, DAÂN CÖ VAØ TÌNH HÌNH PHAÙT TRIEÅN KINH TEÁ

Lượt tải: 5
Tài liệu Luyện thi Đại học môn Địa Lí

Tài liệu Luyện thi Đại học môn Địa Lí

  ÑÒA  LYÙ TÖÏ NHIEÂN                 VÒ TRÍ ÑÒA LYÙ VAØ LÒCH SÖÛ PHAÙT TRIEÅN LÒCH SÖÛ Baøi : VÒ TRÍ ÑÒA LÍ, PHAÏM VI LA&...

Lượt tải: 5
Su_dung_Atlat_de_day_dia_li_12 cực hay

Su_dung_Atlat_de_day_dia_li_12 cực hay

  I. GIỚI THIỆU VỀ ATLAT   •LàtậpBĐ đượcsắpxếptheothứtựTN, DC, KT. •  Kíhiệuđượcthểhiệnthốngnhấtở trangđầu. •  ND bảnđồkháchi tiếtvàcósựkếthợpgiữaBĐ – B.đồ,    giúpHS nắmđượctìnhhìnhPT, phânbốđốitượngĐL. •  GiúpHS khối10 họctốtđịal&yacu...

Lượt tải: 5
Sang kien kinh nghiem Toán lớp 10 cuc hay

Sang kien kinh nghiem Toán lớp 10 cuc hay

  Häc sinh ë khèi líp 10 chÊt l­îng häc tËp nãi chung lµ cßn yÕu, cã thÓ do bì ngì v× thay ®æi m«i tr­êng ë THCS  lªn THPT. Ph¶i cã thêi gian lµm quen víi tr­êng míi, b¹n m&iacu...

Lượt tải: 5
Xem tiếp:    1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9