Sách nâng cao tiểu học, sách nâng cao trung học

Kết quả 617 of 42 Lọc
Kết hợp phương pháp giải quyết vấn đề với phương pháp thảo luận nhóm trong dạy học môn giáo dục công dân lớp 12 (Qua khảo sát ở trường THPT Bùi Thị Xuân, Q1, TP. Hồ Chí Minh)

Kết hợp phương pháp giải quyết vấn đề với phương pháp thảo luận nhóm trong dạy học môn giáo dục công dân lớp 12 (Qua khảo sát ở trường THPT Bùi Thị Xuân, Q1, TP. Hồ Chí Minh)

MỤC LỤC                                                               &nbs...

Lượt tải: 5
Không gian nghệ thuật trong Truyền Kỳ Mạn Lục

Không gian nghệ thuật trong Truyền Kỳ Mạn Lục

MỤC LỤC Trang MỞ ĐẦU.................................................................................................... 1 1. . Lý do chọn đề tài................................................................................ 1 2. . Lịch sử vấn đề..................................................................................... 1 3. . Mục đ&...

Lượt tải: 5
Lexical cohesion in english brief news on oil price = Liên kết từ vựng trong các tin vắn tiéng anh về giá dầu

Lexical cohesion in english brief news on oil price = Liên kết từ vựng trong các tin vắn tiéng anh về giá dầu

  Acknowledgement       The thesis could not be completed without the great support from my lecturers, family and friends. Firstly, I would like to express my deepest gratitude to my supervisor, MA. Phan Thi Van Huong for her readiness at all time to give me useful advice, critical feedback and useful materials, without which the thesis would not b...

Lượt tải: 5
GIAI TICH 12 DAY DU

GIAI TICH 12 DAY DU

hay

Lượt tải: 6
Bộ câu hỏi ôn tập thi công chức thuế 2013

Bộ câu hỏi ôn tập thi công chức thuế 2013

MC LC Trang Phn 1. S dng mô hình viên kim cưng v li th c nh tranh c a Michael Porter  ch ra các chính sách nào mà chính ph có th  s dng  thúc y li th c nh tranh c a quc gia. ...........................................................................

Lượt tải: 5
Phát huy vai trò chỉ đạo của Cán sự lớp trong tiết học thể dục THCS

Phát huy vai trò chỉ đạo của Cán sự lớp trong tiết học thể dục THCS

  PHẦN I: MỞ ĐẦU 1. Lý do chọn đề tài: Thể dục thể thao là một trong những nội dung quan trọng của hệ thống giáo dục XHCN nhằm phát triển con người toàn diện về Đức - Trí - Thể - Mỹ,... Nó không những đóng vai trò trong việc nâng cao sức khoẻ mà nó còn là món ...

Lượt tải: 5
ĐỔI MỚI KIỂM TRA ĐÁNH GIÁ MÔN ĐỊA LÍ THPT

ĐỔI MỚI KIỂM TRA ĐÁNH GIÁ MÔN ĐỊA LÍ THPT

  A/ LÍ DO CHOÏN ÑEÀ TAØI: Theá giôùi xung quanh ta ñang ngaøy caøng ñoåi môùi: Moät theá giôùi vaên minh vôùi nhieàu thaønh töïu KHKT tieân tieán vaø coâng ngheä hieän ñ...

Lượt tải: 5
Luyện thi Đại học môn Địa Lí 12

Luyện thi Đại học môn Địa Lí 12

  PHAÀN CHUNG CAÂU HOÛI OÂN TAÄP                 ÑÒA LÍ K12 CÔ BAÛN VAØ NAÂNG CAO              PHAÀN MÔÛ ÑAÀU BÀI : VIỆT NAM T...

Lượt tải: 5
SỬ DỤNG ATLAT DẠY ĐỊA LÍ 12

SỬ DỤNG ATLAT DẠY ĐỊA LÍ 12

  I. GIỚI THIỆU VỀ ATLAT VIỆT NAM •LàtậpBĐ đượcsắpxếptheothứtựTN, DC, KT. •  Kíhiệuđượcthểhiệnthốngnhấtở trangđầu. •  ND bảnđồkháchi tiếtvàcósựkếthợpgiữaBĐ – B.đồ,    giúpHS nắmđượctìnhhìnhPT, phânbốđốitượngĐL. •  GiúpHS khối10 họctốtđịalý...

Lượt tải: 5
VẤN ĐỀ SỬ DỤNG VÀ BẢO VỆ TÀI NGUYÊN THIÊN NHIÊN

VẤN ĐỀ SỬ DỤNG VÀ BẢO VỆ TÀI NGUYÊN THIÊN NHIÊN

Toångdieäntíchröøngñangtaêngleânnhöngtaøinguyeânröøngvaãnbòsuythoaùivìchaátlöôïngröøngchöaphuïchoài. - Bieänphaùpbaûoveäröøng: + Naângcaoñoächephuûröøng. ...

Lượt tải: 5
Tuyen tap cac dang toan hinh hoc giai tich trong không gian (phuong phap+bai tap)

Tuyen tap cac dang toan hinh hoc giai tich trong không gian (phuong phap+bai tap)

  2.CÁC DẠNG TOÁN Daïng 1:Chöùng minh A,B,C laø ba ñænh tam giaùc ·                                  A,B,C laø ba ñænh tam gia&...

Lượt tải: 5
ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP TOÁN 11 NÂNG CAO

ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP TOÁN 11 NÂNG CAO

        1-  HÀM SỐ LƯỢNG GIÁC: BT 1: Hoàn thành bảng sau: Hàm số Tập xác định Tính chẵn, lẻ Tính đơn điệu Chukì Đồ thị ...

Lượt tải: 5
 CƯƠNG ÔN TẬP HKII TOÁN 10 NÂNG CAO

CƯƠNG ÔN TẬP HKII TOÁN 10 NÂNG CAO

  ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP HKII – MÔN TOÁN 10(NC) --------o0o--------   Bài 1: Cho a,b, c dương. Chứng minh: a)  ; b) c) Bài 2: Cho các số không âm a, b, c. Chứng minh: a)     ; b) c) Bài 3: Tìm GTNN của biểu thức sau: a) f(x) = | x – 2006 |...

Lượt tải: 5
ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP TOÁN 10 CƠ BẢN

ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP TOÁN 10 CƠ BẢN

  ÔN TẬP -------------------------o0o--------------------------- BT 1: Cho hai hàm số  và  . a)     Vẽ đồ thị hai hàm số trên cùng hệ trục tọa độ . b)     Tìm tọa độ giao điểm hai đồ thị trên. c)     Dựa vào hai đồ thị, hãy lập ...

Lượt tải: 5
Xem tiếp:    1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9