Thư viện tài liệu, luận văn, báo cáo ngành xây dựng, kiến trúc

Kết quả 727 of 49 Lọc
Xây dựng cơ sở dữ liệu địa chính số phục vụ công tác quản lý đất đại tại phường Đông Ngàn thị xã Từ Sơn tỉnh Bắc Ninh

Xây dựng cơ sở dữ liệu địa chính số phục vụ công tác quản lý đất đại tại phường Đông Ngàn thị xã Từ Sơn tỉnh Bắc Ninh

MỞ ĐẦU 1.1. Tính cấp thiết của đề tài Đất đai là nguồn tài nguyên thiên nhiên vô cùng quý giá đối với mỗi quốc gia, là điều kiện tồn tài và phát triển của con người cùng các sinh vật khác trên trái đất [11]. C.Mác đã nói rằng: &ld...

Lượt tải: 5
Nghiên cứu đánh giá quá trình lún cố kết của nền đất dính bão hoà nước dưới tác dụng của khối đắp, ứng dụng nghiên cứu cho đê biển Bạc Liêu

Nghiên cứu đánh giá quá trình lún cố kết của nền đất dính bão hoà nước dưới tác dụng của khối đắp, ứng dụng nghiên cứu cho đê biển Bạc Liêu

PHẦN MỞ ĐẦU I.Tính cấp thiết của đề tài Tiến trình đô thị hóa đang diễn ra hết sức sôi động theo quá trình công nghiệp hóa và hiện đại hóa đất nước. Hàng loạt các công trình, hạ tầng kỹ thuật; hệ thống giao thông, metro, cầu, cống, cảng nước sâu, sân b...

Lượt tải: 5
Nghiên cứu cơ sở khoa học để quy hoạch và phân cấp cho tuyến đê biển tỉnh Nam Định

Nghiên cứu cơ sở khoa học để quy hoạch và phân cấp cho tuyến đê biển tỉnh Nam Định

MỞ ĐẦU 1. Tính cấp thiết của đề tài Nước ta có trên 3200 km bờ biển, trải dài từ Bắc vào Nam với hệ thống đê biển đã được hình thành, củng cố qua nhiều thời kỳ đây là cơ sở quan trọng đối với sự phát triển ổn định kinh tế-xã hội, quốc phòng và an ninh cho khu vực n&oac...

Lượt tải: 5
Đề xuất một số giải pháp tăng cường công tác quản lý chi phí các dự án ĐTXDCT Thủy lợi thuộc BQLDA trạm bơm tiêu Yên Nghĩa

Đề xuất một số giải pháp tăng cường công tác quản lý chi phí các dự án ĐTXDCT Thủy lợi thuộc BQLDA trạm bơm tiêu Yên Nghĩa

MỞ ĐẦU 1.Tính cấp thiết của đề tài Sau khi gia nhập WTO, Việt Nam trở thành mục tiêu đầu tư của nhiều quốc gia trên thế giới. Để đáp ứng được nhu cầu đầu tư của các nước phát triển, một vấn đề cấp bách được đặt ra là Việt Nam phải xây dựng một hệ thống cơ sở hạ tầng đồng bộ và hiện đại, tạo n...

Lượt tải: 6
Nghiên cứu giải pháp cốt địa kỹ thuật gia cường ổn định đê biển xây dựng trên nền đất yếu, ứng dụng cho đê biển Tây Cà Mau

Nghiên cứu giải pháp cốt địa kỹ thuật gia cường ổn định đê biển xây dựng trên nền đất yếu, ứng dụng cho đê biển Tây Cà Mau

MỞ ĐẦU 1. Tính cấp thiết của đề tài Để bảo vệ khu vực ven biển, đến nay rất nhiều các công trình đã được xây dựng, đặc biệt là đê biển. Đê biển được ghi nhận là công trình hữu hiệu nhất ngăn triều và chống sóng, bảo vệ vùng đất thấp. Trong điều kiện thực tế hiện nay, khi...

Lượt tải: 6
Nghiên cứu giải pháp xây dựng đê biển Vũng Tàu – Gò Công bằng tổ hợp xà lan bê tông cốt thép với vật liệu tại chỗ

Nghiên cứu giải pháp xây dựng đê biển Vũng Tàu – Gò Công bằng tổ hợp xà lan bê tông cốt thép với vật liệu tại chỗ

PHẦN MỞ ĐẦU I. Tính cấp thiết của đề tài Biến đổi khí hậu đang là một trong những thách thức mà con người trên trái đất phải đương đầu, ảnh hưởng tới tất cả các vấn đề xã hội, tới tất cả các quốc gia như: tác động tới yếu tố tự nhiên, môi trường, phát triển kinh tế (trong đ&o...

Lượt tải: 5
Nghiên cứu đánh giá thực trạng vận hành từ đó đề xuất giải pháp quản lý chất lượng xây dựng công trình ngăn mặn vùng triều “ cống Trà Linh I

Nghiên cứu đánh giá thực trạng vận hành từ đó đề xuất giải pháp quản lý chất lượng xây dựng công trình ngăn mặn vùng triều “ cống Trà Linh I" Thái Thụy - Thái Bình

MỞ ĐẦU Biến đổi khí hậu đang làm cho các đại dương ấm lên. Theo quan trắc trong thời gian từ năm 1961 đến năm 2003 nhiệt độ đại dương toàn cầu tăng bình quân 0,10 oC, trong đó tốc độ tăng trong thập kỷ từ 1993 đến 2003 cao hơn mức bình quân. Nhiệt độ tăng làm cho tăng dung tích nước vốn có...

Lượt tải: 6
Nghiên cứu xu thế biến đổi lòng dẫn sông Hồng giai đoạn 2020 - 2050 và đề xuất các giải pháp ổn định lòng dẫn

Nghiên cứu xu thế biến đổi lòng dẫn sông Hồng giai đoạn 2020 - 2050 và đề xuất các giải pháp ổn định lòng dẫn

MỞ ĐẦU 1. Tính cấp thiết của đề tài Diễn biến lòng dẫn luôn gắn liền với quá trình vận động của dòng sông. Mối quan hệ giữa dòng chảy và lòng dẫn liên quan mật thiết đến cân bằng bùn cát cũng như quá trình khai thác, chỉnh trị sông của con người. Nhữ...

Lượt tải: 7
Quản lý và điều khiển tiến độ thi công công trình thủy điện Lai Châu

Quản lý và điều khiển tiến độ thi công công trình thủy điện Lai Châu

MỞ ĐẦU Thi công xây dựng công trình là một quá trình tổng hợp nhiều công đoạn khác nhau bao gồm: khai thác và gia công vật liệu, sản xuất cấu kiện, kiến tạo công trình…Trước khi khởi công xây dựng còn phải tiến hành nhiều công tác phụ trợ n...

Lượt tải: 5
Nghiên cứu giải pháp kỹ thuật xây dựng đê biển trên nền đất yếu, áp dụng cho đê Nam Đình Vũ - Hải Phòng

Nghiên cứu giải pháp kỹ thuật xây dựng đê biển trên nền đất yếu, áp dụng cho đê Nam Đình Vũ - Hải Phòng

PHẦN MỞ ĐẦU 1. TÍNH CẤP THIẾT CỦA ĐỀ TÀI Trong quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội của Hải Phòng tới năm 2020, kinh tế đối ngoại tiếp tục được xác định là lĩnh vực kinh tế động lực của thành phố. Trong đó hoạt động đầu tư nước ngoài có vai trò đặc biệt quan trọng, là một ...

Lượt tải: 5
Nghiên cứu xác định mặt cắt hợp lý của đập bê tông trọng lực xây dựng trong vùng có động đất

Nghiên cứu xác định mặt cắt hợp lý của đập bê tông trọng lực xây dựng trong vùng có động đất

PHẦN MỞ ĐẦU 1.Tính cấp thiết của Đề tài: Nước ta có 2360 con sông có chiều dài trên 10km, trong đó có 9 hệ sông chính và diện tích lưu vực hơn 10.000 km2. Tổng lượng dòng chảy trong năm 835 tỷ m3. Đây là nguồn tài nguyên dồi dào nhưng lại phân ...

Lượt tải: 5
Nghiên cứu đề xuất một số giải pháp nâng cao năng lực quản lý dự án đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng giao thông vận tải đường bộ ở Việt Nam

Nghiên cứu đề xuất một số giải pháp nâng cao năng lực quản lý dự án đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng giao thông vận tải đường bộ ở Việt Nam

MỞ ĐẦU 1.Tính cấp thiết của đề tài Cơ sở hạ tầng giao thông vận tải đường bộ đóng vai trò rất quan trọng trong phát triển kinh tế xã hội của một nước. Nó là tiền đề cho việc phát triển kinh tế và thu hút các nguồn vốn đầu tư vào trong nước. Ở Việt nam những năm qua do sự quan ...

Lượt tải: 6
Nghiên cứu đề xuất các giải pháp quản lý dự án công trình thủy lợi Cửa Đạt Thanh Hóa trong giai đoạn khai thác vận hành

Nghiên cứu đề xuất các giải pháp quản lý dự án công trình thủy lợi Cửa Đạt Thanh Hóa trong giai đoạn khai thác vận hành

MỞ ĐẦU 1. Tính cấp thiết của đề tài Ngành Xây dựng là một trong những ngành kinh tế lớn nhất của nền kinh tế quốc dân, nó chiếm vị trí chủ chốt ở khâu cuối cùng trong quá trình sáng tạo nên cơ sở vật chất kỹ thuật và tài sản cố định. Trong những năm vừa qua, nước...

Lượt tải: 5
Nghiên cứu triển khai nghị định 15/2013/NĐ-CP, những điểm mới và những bất cập khi áp dụng vào các lĩnh vực xây dựng khác nhau

Nghiên cứu triển khai nghị định 15/2013/NĐ-CP, những điểm mới và những bất cập khi áp dụng vào các lĩnh vực xây dựng khác nhau

MỞ ĐẦU 1. Tính cấp thiết của đề tài Ngành Xây dựng là một trong những ngành kinh tế lớn nhất của nền kinh tế quốc dân, nó chiếm vị trí chủ chốt ở khâu cuối cùng trong quá trình sáng tạo nên cơ sở vật chất kỹ thuật và tài sản cố định. Trong những năm vừa qua, nước...

Lượt tải: 5
Đề xuất một số giải pháp nâng cao năng lực công tác đấu thầu xây lắp các dự án đầu tư xây dựng công trình thuộc Ban quản lý dự án công trình thành phố Móng Cái

Đề xuất một số giải pháp nâng cao năng lực công tác đấu thầu xây lắp các dự án đầu tư xây dựng công trình thuộc Ban quản lý dự án công trình thành phố Móng Cái

PHẦN MỞ ĐẦU 1. TÍNH CẤP THIẾT CỦA ĐỀ TÀI Móng Cái là thành phố mới của tỉnh Quảng Ninh có tiềm năng về đất đai để phát triển kinh tế xã hội, xây dựng các cơ sở hạ tầng, có nguồn nhân lực dồi dào, vị trí địa lý vùng biên. Trong bối cảnh hiện tại, việc ph&a...

Lượt tải: 6
Xem tiếp:    1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9