Thực trạng và giải pháp thu hút khách tham quan đến bảo tàng Xô Viết Nghệ Tĩnh Luận văn tốt nghiệp Đại học

Thực trạng và giải pháp thu hút khách tham quan đến bảo tàng Xô Viết Nghệ Tĩnh Luận văn tốt nghiệp Đại học

Khuyến mại Chính sách bảo hành

Thể loại: Lịch sử

Cập nhật:

Kiểu file: doc

Người đăng:

Điểm download: 1000

Lượt tải: 7

để ủng hộ website nếu bạn thấy tài liệu này có giá trị, xin cám ơn!
Click
Chính sách đảm bảo Tài liệu này của thành viên thuvien24 và được Thuvien24.com đảm bảo. Xem chi tiết

MỤC LỤC

Trang

MỞ ĐẦU.. 1

1. ...... Lý do chọn đề tài1

2. ...... Lịch sử nghiên cứu vấn đề. 2

3. ...... Đối tượng và phạm vi nghiên cứu. 3

4. ...... Nguồn tài liệu và phương pháp nghiên cứu. 4

5. ...... Đóng góp của đề tài5

6. ...... Bố cục của đề tài5

Chương 1. . BẢO TÀNG XÔ VIẾT NGHỆ TĨNH TRONG DIỄN TRÌNH LỊCH SỬ   6

1.1. ... Bảo tàng Xô Viết Nghệ Tĩnh trong sự tương quan với tiềm năng du lịch thành phố Vinh. 6

1.1.1. Vài nét khái quát về thành phố Vinh. 6

1.1.2. Vài nét về Cao trào Xô Viết Nghệ Tĩnh  (1930 - 1931)18

1.2. ... Lịch sử xây dựng và quá trình tồn tại của bảo tàng Xô Viết Nghệ Tĩnh  24

1.2.1. Lịch sử xây dựng. 24

1.2.2. Quá trình tồn tại24

1.3. ... Chức năng, nhiệm vụ và vai trò của bảo tàng Xô Viết Nghệ Tĩnh. 28

1.3.1. Chức năng của bảo tàng. 28

1.3.2. Nhiệm vụ, vai trò của Bảo tàng. 29

Chương 2... THỰC TRẠNG THU HÚT KHÁCH THAM QUAN  CỦA BẢO TÀNG XÔ VIẾT NGHỆ TĨNH.. 32

2.1. ... Tình hình hoạt động của bảo tàng Xô Viết Nghệ Tĩnh qua các khâu công tác cơ bản. 32

2.1.1. Công tác nghiên cứu khoa học. 32

2.1.2. Công tác sưu tầm hiện vật36


2.1.3. Công tác kiểm kê - bảo quản. 41

2.1.4. Công tác trưng bày. 44

2.1.5. Công tác tuyên truyền giáo dục. 52

2.2. ... Thực trạng thu hút khách tham quan ở Bảo tàng Xô Viết Nghệ Tĩnh. 57

Chương 3... CÁC GIẢI PHÁP NHẰM THU HÚT KHÁCH THAM QUAN  ĐẾN BẢO TÀNG XÔ VIẾT NGHỆ TĨNH.. 61

3.1. ... Giải pháp. 61

3.1.1. Nâng cao chất lượng bảo tàng bằng việc hoàn thiện các chức năng hoạt động bảo tàng. 61

3.1.2. Nâng cao chất lượng và bổ sung nguồn nhân lực có trình độ cao. 67

3.1.3. Tăng cường quảng bá, xây dựng thương hiệu bảo tàng. 69

3.1.4. Xây dựng mối quan hệ giữa bảo tàng với các trường học. 71

3.1.5. Phối hợp hoạt động giữa bảo tàng và các doanh nghiệp lữ hành. 71

3.1.6. Xây dựng chiến lược Marketing cho bảo tàng. 73

3.2. ... Kiến nghị, đề xuất75

3.2.1. Kiến nghị, đề xuất chung cho hệ thống bảo tàng ở Việt Nam.. 75

3.2.2. Kiến nghị đối với bảo tàng Xô Viết Nghệ Tĩnh. 80

KẾT LUẬN.. 82

TÀI LIỆU THAM KHẢO.. 84

PHỤ LỤC

 


MỞ ĐẦU

1. Lý do chọn đề tài

Cách đây 80 năm trên vùng đất Nghệ An - Hà Tĩnh giàu truyền thống yêu nước và cách mạng, dưới sự lãnh đạo của Đảng cộng sản Việt Nam, công nhân và nông dân Nghệ Tĩnh đã vùng lên chống lại sự áp bức, bóc lột của thực dân Pháp và chính quyền phong kiến phản động. Lần đầu tiên trong lịch sử cách mạng Việt Nam, những con người xứ sở Hồng Lam quả cảm đã lật nhào ách thống trị của đế quốc, phong kiến ở nhiều nơi trong hai tỉnh ở Nghệ An và Hà Tĩnh, thiết lập chính quyền Xô Viết công nông. Kỳ tích vẻ vang đó đã được Chủ tịch Hồ Chí Minh đánh giá: “Dù đế quốc Pháp và phong kiến đã tạm thời nhấn chìm phong trào cách mạng trong biển máu nhưng truyền thống oanh liệt của Xô Viết Nghệ Tĩnh đã thúc đẩy phong trào cách mạng cả nước tiến lên và đưa đến cách mạng Tháng Tám thành công rực rỡ”. 80 năm đã trôi qua nhưng ý nghĩa sâu sắc và những bài học của phong trào Xô Viết Nghệ Tĩnh vẫn còn nguyên giá trị đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ vững chắc tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Để ghi ơn các chiến sỹ Xô Viết Nghệ Tĩnh đã hy sinh vì độc lập tự do của tổ quốc, tôn vinh giá trị văn hóa tinh thần Xô Viết Nghệ Tĩnh, phục vụ nhiệm vụ giáo dục truyền thống cách mạng, ngày 15/1/1960, Đảng đoàn Bộ Văn hoá Thông tin quyết định xây dựng bảo tàng Xô Viết Nghệ Tĩnh dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Tỉnh uỷ, Uỷ ban Nhân dân hai tỉnh Nghệ An và Hà Tĩnh.

Bất kỳ trên diễn đàn nào nói đến Nghệ An là người ta nói đến quê hương Xô Viết, quê hương Bác Hồ kính yêu. Cứ mỗi dịp đến Nghệ An, ít ai lại không nhớ về Kim Liên thăm quê hương Bác, vào Thành cổ Vinh tham quan bảo tàng Xô Viết Nghệ Tĩnh, những giá trị được coi là đặc trưng của xứ Nghệ. Bảo tàng Xô Viết Nghệ Tĩnh là bảo tàng trưng bày chuyên đề về một sự kiện lịch sử tiêu biểu của dân tộc khi Đảng ta mới ra đời, đó là Cao trào Xô Viết Nghệ Tĩnh (1930 - 1931). Đây cũng là một trong ba bảo tàng được thành lập sớm nhất trong hệ thống bảo tàng Việt Nam (bảo tàng Lịch Sử Việt Nam, bảo tàng Cách Mạng Việt Nam). Điều đó nói lên vị trí, vai trò khá đặc biệt của bảo tàng Xô Viết Nghệ Tĩnh trong sự nghiệp xây dựng phát triển văn hoá nói chung và sự nghiệp bảo tồn, phát huy di sản văn hoá nói riêng, đồng thời góp phần tạo ra một điểm nhấn trong phát triển kinh tế du lịch của Nghệ An. Như vậy, bảo tàng Xô Viết Nghệ Tĩnh là một thiết chế văn hoá đặc sắc của thành phố Vinh nói riêng và xứ Nghệ nói chung. Đây cũng là một trong những tài nguyên du lịch nhân văn đã và đang được đầu tư khai thác phục vụ cho sự phát triển du lịch.

Bảo tàng Xô Viết Nghệ Tĩnh - một tài nguyên du lịch tiềm năng, tuy nhiên một thực trạng đang diễn ra ở đây đó là lượng khách tham quan đến bảo tàng còn rất hạn chế. Mà đối với việc phát triển du lịch thì công tác thu hút khách tham quan là rất quan trọng, nó quyết định tính sống còn của ngành nói chung và của bảo tàng nói riêng.

Là một sinh viên học ngành Việt Nam học (chuyên ngành Du lịch), tôi ý thức rất rõ là để mọi người biết đến bảo tàng Xô Viết Nghệ Tĩnh là điều hết sức cần thiết. Tuy nhiên, làm gì để khách biết đến bảo tàng lại là vấn đề cần bàn. Điều này đòi hỏi phải có một cái nhìn toàn diện để đưa ra thực trạng và từ đó có chiến lược thu hút khách tham quan đến với bảo tàng.

Vì những lý do trên đây mà tôi mạnh dạn chọn đề tài: “Thực trạng và giải pháp thu hút khách tham quan đến bảo tàng Xô Viết Nghệ Tĩnh” làm khoá luận tốt nghiệp đại học của mình.

2. Lịch sử nghiên cứuvấn đề

Bảo tàng Xô Viết Nghệ Tĩnh là một trong ba bảo tàng của thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An. Đã có một số cuốn sách viết về bảo tàng này:

- “Nghệ An di tích và danh thắng” (2001), NXB Nghệ An có bài viết về bảo tàng Xô Viết Nghệ Tĩnh.

- “Việt Nam 63 tỉnh thành và các địa danh du lịch” (2009) của tác giả Thanh Bình - Hồng Yến, NXB Lao Động có nêu điểm du lịch bảo tàng Xô Viết Nghệ Tĩnh ở Nghệ An.

- “Cẩm nang du lịch Việt Nam” (2008) của tác giả Minh Anh - Hải Yến, NXB Hồng Đức cũng có nêu bảo tàng Xô Viết Nghệ Tĩnh.

- “Sổ tay du lịch 3 miền” (miền Trung), (2009) của tác giả Hồng Yến - Lan Anh, NXB Lao Động cũng có nêu qua bảo tàng Xô Viết Nghệ Tĩnh.

- “Kỷ yếu hội thảo khoa học 70 năm Xô Viết Nghệ Tĩnh” (2001) của Sở Văn hoá Thông tin tỉnh Nghệ An có viết một số vấn đề của bảo tàng Xô Viết Nghệ Tĩnh.

- “Bảo tàng Xô Viết Nghệ tĩnh 50 năm xây dựng và phát triển” (2009) của Sở Văn hoá Thể thao và Du lịch tỉnh Nghệ An cũng đề cập đến nhiều hoạt động của bảo tàng Xô Viết Nghệ Tĩnh.

Trong các công trình nghiên cứu trên, các tác giả chỉ nêu một cách khái quát chung về bảo tàng Xô Viết Nghệ Tĩnh dưới nhiều góc độ, khía cạnh khác nhau chứ chưa đề cập cụ thể đến vấn đề được đặt ra trong đề tài là: “Thực trạng và giải pháp thu hút khách tham quan đến bảo tàng Xô Viết Nghệ Tĩnh”.

Trên cơ sở kế thừa thành quả của các nhà nghiên cứu đi trước, đồng thời dựa vào một số nguồn tư liệu khác, tác giả cố gắng giải quyết vấn đề khoa học đã đặt ra.

3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu

3.1. Đối tượng nghiên cứu

Đối tượng nghiên cứu của khoá luận là: “Thực trạng và giải pháp thu hút khách tham quan đến bảo tàng Xô Viết Nghệ Tĩnh”. Để hiểu rõ hơn về bảo tàng, chúng tôi đề cập đến quá trình hình thành và phát triển của bảo tàng, vị trí vai trò của nó trong phát triển du lịch Nghệ An cũng như các khâu công tác của bảo tàng.

3.2. Phạm vi nghiên cứu

Về mặt nội dung: đặt bảo tàng Xô Viết Nghệ Tĩnh trong bối cảnh thành phố Vinhvà tập trung nghiên cứu 6 khâu công tác của bảo tàng Xô Viết Nghệ Tĩnh để từ đó rút ra được thực trạng thu hút khách tham quan qua các khâu công tác của bảo tàng và đưa ra những giải pháp, kiến nghị phù hợp.

Về mặt thời gian: nghiên cứu từ khi bảo tàng Xô Viết Nghệ Tĩnh thành lập đến nay.

4. Nguồn tài liệu và phương pháp nghiên cứu

4.1. Nguồn tài liệu

- Chủ yếu là thu thập nguồn tài liệu, sách, báo...ở bảo tàng Xô Viết Nghệ Tĩnh và ở các thư viện, internet…

- Tư liệu điền dã.

- Các loại tranh ảnh, bản đồ.

4.2. Phương pháp nghiên cứu

Để thực hiện đề tài này, tôi đã sử dụng các phương pháp nghiên cứu liên ngành: phương pháp lịch sử, bảo tàng học, dân tộc học, xã hội học, văn hóa dân gian... Kết hợp với các phương pháp nghiên cứu đặc thù như khảo sát điiền dã tại thực địa (quan sát, miêu tả, chụp ảnh), phỏng vấn,... và tận dụng các kiến thức vốn có từ các tà liệu, sách báo, tạp chí viết về bảo tàng Việt Nam, các sách viết về du lịch và bảo tàng.

Bằng các phương pháp khác nhau để nghiên cứu đề tài này, tôi hy vọng dựng được một bức tranh toàn cảnh về bảo tàng Xô Viết Nghệ Tĩnh và thực trạng hoạt động cũng như đưa ra được những giải pháp tối ưu nhằm thu hút khách tham quan đến với bảo tàng ngày một nhiều hơn.

 

5. Đóng góp của đề tài

Khoá luận đã nêu được quá trình hình thành và phát triển của bảo tàng Xô Viết Nghệ Tĩnh, vị trí vai trò của nó. Đặc biệt là khoá luận đánh giá được 6 khâu công tác của bảo tàng từ đó nêu lên được thực trạng thu hút khách tham quan tại bảo tàng sau đó đưa ra một số giải pháp, kiến nghị nhằm thu hút khách tham quan mở rộng thị trường khách tiềm năng đến với bảo tàng Xô Viết Nghệ Tĩnh, cũng như nhằm bảo tồn các giá trị văn hoá lịch sử của bảo tàng phục vụ cho sự phát triển du lịch ở Nghệ An.

6. Bố cục của đề tài

Ngoài phần Mở đầu, Kết luận, Phụ lục và Tài liệu tham khảo, nội dung chính của đề tài được trình bày qua 3 chương:

Chương 1: Bảo tàng Xô Viết Nghệ Tĩnh trong diễn trình lịch sử.

Chương 2: Thực trạng thu hút khách tham quan của bảo tàng Xô Viết Nghệ Tĩnh.

Chương 3: Các giải pháp nhằm thu hút khách tham quan đến bảo tàng Xô Viết Nghệ Tĩnh.

              

Ghi chú: Tài liệu này được thành viên thuvien24 đăng lên thư viện. Theo quy định điều khoản sử dụng, Thuvien24.com không chịu bất kỳ trách nhiệm nào đối với bản quyền tài liệu. Bạn tự cân nhắc trước khi tải tài liệu.
Xem bình luận
cảm ơn ban, tôi cung đang tim kiếm các tài liệu liên quan.
trucquynhlevin
tôi đã nhận được, rất cảm ơn Thư viện cộng đồng
hathanhhoa
CẢM ƠN ANH/CHỊ, MÌNH ĐÃ NHẬN ĐƯỢC TÀI LIỆU THEO YÊU CẦU.
thanhhuong251088
Nhờ hỗ trợ của Thuvien24 mà mình tìm được tài liệu này. Cảm ơn các bạn.
Cám ơn anh, đã tổng hợp và chia sẽ
  • Tài liệu mới
  • Tài liệu nổi bật
  • Tài liệu liên quan
  • Tài liệu cùng người đăng
Cấu hình wireless xác thực với radius server

Cấu hình wireless xác thực với radius server

Lượt down: 0

Người đăng: puti1996

BẢNG THỐNG KÊ CÁC XÃ Ở VIỆT NAM

BẢNG THỐNG KÊ CÁC XÃ Ở VIỆT NAM

Lượt down: 0

Người đăng: bosocthoi2010

Phương Pháp Marketing 4p Cty HABECO

Phương Pháp Marketing 4p Cty HABECO

Lượt down: 0

Người đăng: dungyenpro

Giáo trình cây cà phê và hồ tiêu

Giáo trình cây cà phê và hồ tiêu

Lượt down: 1

Người đăng: hvvang

Kỹ Năng Soạn Thảo Văn Bản

Kỹ Năng Soạn Thảo Văn Bản

Lượt down: 0

Người đăng: ngoclan_vp

Các khuyết tật thị trường

Các khuyết tật thị trường

Lượt down: 0

Người đăng: hocvienbho

20 Điều giáo viên nên biết

20 Điều giáo viên nên biết

Lượt down: 17

Người đăng: nndu79

GIÁO TRÌNH TRIẾT HỌC CHO HỌC VIÊN CAO HỌC

GIÁO TRÌNH TRIẾT HỌC CHO HỌC VIÊN CAO HỌC

Lượt down: 0

Người đăng: kakabinhminh