Tích hợp giáo dục kĩ năng sống cho học sinh lớp 4 trong dạy học môn Tiếng Việt

Tích hợp giáo dục kĩ năng sống cho học sinh lớp 4 trong dạy học môn Tiếng Việt

Khuyến mại Chính sách bảo hành

Thể loại: Khoa học, xã hội

Cập nhật:

Kiểu file: doc

Người đăng:

Điểm download: 400

Lượt tải: 6

để ủng hộ website nếu bạn thấy tài liệu này có giá trị, xin cám ơn!
Click
Chính sách đảm bảo Tài liệu này của thành viên thuvien24 và được Thuvien24.com đảm bảo. Xem chi tiết

Tích hợp giáo dục kĩ năng sống cho học sinh lớp 4 trong dạy học môn Tiếng Việt

MỤC LỤC

                Trang

MỞ ĐẦU.................................................................................................. 1

1. ....... Lý do chọn đề tài........................................................................... 2

2. ....... Mục đích nghiên cứu..................................................................... 2

3. ....... Khách thể, đối tượng nghiên cứu................................................... 3

4. ....... Giả thuyết khoa học...................................................................... 3

5. ....... Nhiệm vụ nghiên cứu và phạm vi nghiên cứu................................ 3

6. ....... Phạm vi nghiên cứu....................................................................... 3

7. ....... Phương pháp nghiên cứu............................................................... 4

8......... Đóng góp của luận văn................................................................. 4

9. ....... Cấu trúc của luận văn................................................................... 4

NỘI DUNG................................................................................................

Chương 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN CỦA ĐỀ TÀI................................................ 5

1.1...... Lịch sử nghiên cứu......................................................................... 5

1.2...... Các khái niệm cơ bản.................................................................... 8

1.3. .... Một số đặc điểm tâm sinh lí của HS............................................ 12

1.4. .... Một số vấn đề lý luận cơ bản về tích hợp GDKNS cho HS......... 15

1.5. Một số vấn đề lý luận cơ bản về tích hợp GDKNS cho HS trong dạy học môn Tiếng Việt lớp 4:................................................................................... 20

* Kết luận chương 1................................................................................ 37

Chương 2: THỰCTRẠNG TÍCH HỢP GIÁO DỤC KĨ NĂNG SỐNG TRONG DẠY HỌC MÔN TIẾNG VIỆT LỚP 4............................ 38.......           ................................................................................................

2.1. .... Khái quát về quá trình nghiên cứu thực trạng............................. 38

2.2. .... Kết quả nghiên cứu thực trạng..................................................... 39

2.3. .... Thực trạng kết quả tích hợp GDKNS và công tác kiểm tra, đánh

........... giá kết quả tích hợp GDKNS trong DH phân môn Tập đọc lớp 457

* Kết luận chương 2................................................................................ 61

Chương 3. MỘT SỐ BIỆN PHÁP TÍCH HỢP GIÁO DỤC KĨ NĂNG SỐNG CHO HỌC SINH LỚP 4 TRONG DẠY HỌC MÔN TIẾNG VIỆT      63

3.1. .... Nguyên tắc xây dựng giải pháp................................................... 63

3.2. .... Các biện pháp tích hợp GDKNS cho HS trong DH môn Tiếng Việt lớp 4        64

3.3. .... Thăm dò tính cần thiết và khả thi của các biện pháp được đề xuất84

* Kết luận chương 3................................................................................ 87

KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ............................................................... 88

DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO

PHỤ LỤC

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KÝ HIỆU VIẾT TẮT

 

BGH                         Ban giám hiệu

GD & ĐT                 Giáo dục và Đào tạo

CBQL                       Cán bộ quản lí

CMHS                      Cha mẹ học sinh

DH                           Dạy học

GDKNS                    Giáo dục kĩ năng sống

GV                           Giáo viên

GVCN                      Giáo viên chủ nhiệm

HS                            Học sinh

KNS                         Kĩ năng sống

PH                            Phụ huynh

PHSH                       Phụ huynh học sinh

 

 

 

 

 

 

MỞ ĐẦU

1. Lí do chọn đề tài:                                                      

 Nghị quyết số 51/2001/QH10 ngày 25 tháng 12 năm 2001 của Quốc hội khóa X, kì họp thứ 10 về phương pháp giáo dục phải phát huy tính tích cực, tự giác, chủ động, sáng tạo của học sinh (HS); phù hợp với đặc điểm của từng lớp học, môn học; bồi dưỡng phương pháp tự học, khả năng làm việc theo nhóm; rèn luyện kĩ năng vận dụng kiến thức vào thực tiễn; tác động đến tình cảm, đem lại niềm vui, hứng thú học tập cho HS. Nội dung giáo dục phổ thông phải bảo đảm tính phổ thông, cơ bản, toàn diện, đáp ứng yêu cầu hội nhập quốc tế.

Chỉ thị số 40/2008/CT-BGDĐT ngày 22/7/2008 và Kế hoạch số 307/KH-BGDĐT ngày 22/7/2008 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD & ĐT) trong đó chú trọng các hoạt động về giáo dục kĩ năng sống (GDKNS) cho HS thông qua các môn học, về hoạt động giáo dục đạo đức và xây dựng quy tắc ứng xử văn hoá trong nhà trường. Đứng trước cảnh báo một lớp trẻ thiếu kĩ năng sống, thiếu kiến thức tối thiểu để các em tự lập và tự tin trong cuộc sống…Bộ GD & ĐT đặt ra yêu cầu GDKNS cho HS phải bảo đảm các yếu tố: giúp HS ý thức được giá trị của bản thân trong mối quan hệ xã hội; giúp HS hiểu biết về thể chất, tinh thần của bản thân mình; có hành vi, thói quen ứng xử có văn hoá, hiểu biết và chấp hành pháp luật...

GDKNS nhằm giúp các em có thêm kiến thức về hành vi, thái độ, thói quen lành mạnh, phát triển cho các em khả năng làm chủ bản thân, khả năng ứng xử phù hợp với những người khác và với xã hội, khả năng ứng phó tích cực phù hợp trước các tình huống của cuộc sống. Vì các em chính là mầm non của đất nước, là mục tiêu vừa là động lực của sự phát triển xã hội.

Từnhiều năm nay, các nước trên thế giới đưa môn GDKNS vào chương trình học ở bậc Tiểu học. Tại Việt Nam.  Những năm gần đây cũng đã xuất hiện loại hình GDKNS vào chương trình, song chủ yếu ở các thành phố lớn như Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh… và tập trung chủ yếu vào môn Đạo đức và hoạt động ngoài giờ lên lớp mà chưa chú trọng tích hợp GDKNS trong các môn học và hoạt động khác. Tiếng Việt là môn học quan trọng ở trường Tiểu học, chứa nhiều tiềm năng để tích hợp GDKNS cho HS. Qua từng nội dung bài học có thể phát triển rất nhiều kĩ năng cho HS như: vấn đáp, giải quyết vấn đề, tư duy sáng tạo, trình bày suy nghĩ, thể hiện xúc cảm …

Vì các lí do trên chúngtôi chọn nghiên cứu đềtài: “Tích hợp giáo dục kĩ năng sống cho học sinh lớp 4 trong dạy học môn Tiếng Việt.”

2. Mục đích nghiên cứu:

Đề xuất các biện pháp tích hợp nội dung GDKNS trong môn Tiếng Việt lớp 4, từ đó góp phần nâng cao chất lượng GDKNS cho HS Tiểu học.

3. Khách thể, đối tượng và phạm vi nghiên cứu:

3.1.   Khách thể nghiên cứu:

Quá trình GDKNS cho HS lớp 4 thông qua dạy học (DH) môn Tiếng Việt.

3.2.    Đối tượng nghiên cứu:

Biện pháp tích hợp nội dung GDKNS trong DH môn Tiếng Việt cho HS lớp 4.

3.3.    Phạm vi nghiên cứu:

       Chúng tôi tiến hành khảo sát thực trạng và tổ chức thực nghiệm để kiểm chứng tính hiệu quả của các biện pháp tích hợp nội dung GDKNS ở Trường Tiểu học Tân Sơn Nhì, Trường Tiểu học Lê Văn Tám, Trường Tiểu học Đoàn Thị Điểm Quận Tân Phú, Thành phố Hồ Chí Minh với 30 cán bộ quản lí (CBQL), 60 giáo viên (GV) cùng 120 học sinh (HS) lớp 4 và 120 phụ huynh (PH) của các trường này.

4.      Giả thuyết khoa học:

Nếu đềxuất thực hiện được các biện pháp tích hợp nội dung GDKNS trong DH môn Tiếng Việt có tính khoa học, khả thi thì có thể nâng cao chất lượng GDKNS cho HS.

5.      Nhiệm vụ nghiên cứu:

5.1.                    Nghiên cứu cơ sở lí luận về vấn đề tích hợp nội dung GDKNStrongDH mônTiếng Việt lớp 4.

5.2.                    Nghiên cứu thực trạng tích hợp nội dung GDKNS trong môn Tiếng Việt cho HS lớp 4.

5.3.                    Đề xuất và tổ chức khảo nghiệm tính cần thiết và khả thi của các biện pháp tích hợp nội dung GDKNS trong DH môn Tiếng Việt lớp 4.

6.      Phạm vi nghiên cứu:

6.1.        Không gian và địa điểm nghiên cứu:

Đề tài được thực hiện có phạm vi nghiên cứu ở các trường Tiểu học trên địa bàn Quận Tân Phú,TP.HCM.

6.2.        Về nội dung nghiên cứu:

Tập trung xây dựng một số biện pháp tích hợp GDKNS cho HS lớp 4 trong dạy học môn Tập đọc.

7.      Phương pháp nghiên cứu:

7.1.Nhóm phương pháp nghiên cứu lí luận:

Sử dụng phương pháp phân tích, tổng hợp, hệ thống hóa, cụ thể hóa các tài liệu lý luận có liên quan đến đề tài nghiên cứu.

7.2.Nhóm phương pháp nghiên cứu thực tiễn:

Sử dụng phương pháp điều tra, tổng kết kinh nghiệm, nghiên cứu sản phẩm hoạt động nhằm tìm hiểu thực trạng về vấn đề tích hợp nội dung GDKNS trong DH Tiếng Việt lớp 4.

Sử dụng phương pháp lấy ý kiến chuyên gia để khảo nghiệm tính khả thi của các biện pháp được đề xuất.

7.3.Phương pháp thống kê toán học:

Sử dụng toán thống kê để xử lí số liệu thu được về phương diện định lượng và định tính.

8.      Đóng góp của luận văn :

Đóng góp về mặt lí luận: làm sáng tỏ cơ sở lí luận về GDKNS và GDKNS cho HS lớp 4 trong DH môn Tiếng Việt.

    Đóng góp về mặt thực tiễn: đề xuất những giải pháp có tính hiện thực và khả thi góp phần GDKNS cho HS lớp 4, nhằm nâng cao chất lượng GDKNS cho HS Tiểu học của quận Tân Phú, Thành phố Hồ Chí Minh.

9.      Cấu trúc luận văn:

       Ngoài phần mở đầu, kết luận, kiến nghị, tài liệu tham khảo và phụ lục luận văn gồm 3 chương:

Chương 1:Cơ sở lí luận của đề tài

Chương 2: Thực trạng tích hợp nội dung giáo dục kĩ năng sống trong dạy học Tiếng Việt lớp 4.

Chương 3:Một số biện pháp tích hợp nội dung giáo dục kĩ năng sống trong dạy học Tiếng Việt lớp 4.

Ghi chú: Tài liệu này được thành viên thuvien24 đăng lên thư viện. Theo quy định điều khoản sử dụng, Thuvien24.com không chịu bất kỳ trách nhiệm nào đối với bản quyền tài liệu. Bạn tự cân nhắc trước khi tải tài liệu.
Xem bình luận
kimhoa_08
Xin cảm ơn
cuongsaohb
Cám ơn bạn bài viết hay và có chất lượng. Phát huy bạn nhé. Cám ơn
LeThuyNgaFTU
Bạn ơi làm sao để download được tài liệu vậy?
vietnham2013
Mong rằng website càng ngày tài liệu sẽ càng nhiều.
thuytrang89
Rất mong được sự hỗ trợ của website trong tương lai
  • Tài liệu mới
  • Tài liệu nổi bật
  • Tài liệu liên quan
  • Tài liệu cùng người đăng
Cấu hình wireless xác thực với radius server

Cấu hình wireless xác thực với radius server

Lượt down: 0

Người đăng: puti1996

BẢNG THỐNG KÊ CÁC XÃ Ở VIỆT NAM

BẢNG THỐNG KÊ CÁC XÃ Ở VIỆT NAM

Lượt down: 0

Người đăng: bosocthoi2010

Phương Pháp Marketing 4p Cty HABECO

Phương Pháp Marketing 4p Cty HABECO

Lượt down: 0

Người đăng: dungyenpro

Giáo trình cây cà phê và hồ tiêu

Giáo trình cây cà phê và hồ tiêu

Lượt down: 1

Người đăng: hvvang

Kỹ Năng Soạn Thảo Văn Bản

Kỹ Năng Soạn Thảo Văn Bản

Lượt down: 0

Người đăng: ngoclan_vp

Các khuyết tật thị trường

Các khuyết tật thị trường

Lượt down: 0

Người đăng: hocvienbho

20 Điều giáo viên nên biết

20 Điều giáo viên nên biết

Lượt down: 16

Người đăng: nndu79

GIÁO TRÌNH TRIẾT HỌC CHO HỌC VIÊN CAO HỌC

GIÁO TRÌNH TRIẾT HỌC CHO HỌC VIÊN CAO HỌC

Lượt down: 0

Người đăng: kakabinhminh