Tìm hiểu nền giáo dục Nhật Bản từ sau chiến tranh thế giới thứ hai đến nay ( 1946 - 2007)

Tìm hiểu nền giáo dục Nhật Bản từ sau chiến tranh thế giới thứ hai đến nay ( 1946 - 2007)

Khuyến mại Chính sách bảo hành

Thể loại: Khoa học, xã hội

Cập nhật:

Kiểu file: doc

Người đăng:

Điểm download: 400

Lượt tải: 9

để ủng hộ website nếu bạn thấy tài liệu này có giá trị, xin cám ơn!
Click
Chính sách đảm bảo Tài liệu này của thành viên thuvien24 và được Thuvien24.com đảm bảo. Xem chi tiết


mở đầu
1. Lý do chọn đề tài
1.1. Ngày 14/ 8/1945, vĩnh viễn đi vào lịch sử Nhật Bản với bản tuyên bố đầu hàng vô điều kiện của nời đứng đầu đế quốc Nhật Bản - Thiên hoàng Hirohito. Nước Nhật đ• phải trả giá quá đắt về tham vọng của họ trong thời gian Chiến tranh thế giới thứ hai. Sự hoang tàn của Nhật Bản sau ngày kết thúc chiến tranh đến mức mà ngày nay kể lại nó giống như những câu chuyện huyền thoại. Nhưng người Nhật đ• không chùn bước trước những mất mát đau thương, đ• biết tự vươn lên để rồi trở thành sự  “thần kì” trong những năm 50 - 60 (XX).
Vậy điều gì đ• tạo nên sự “thần kì” đó? Cố Thủ tướng Nhật Bản Yoshida Shigeru cũng cho rằng: “Quan trọng nhất người Nhật là một giống có khả năng, với tiêu chuẩn giáo dục cao và h•nh diện về truyền thống của mình” [21, tr.49].
Vì vậy, việc nghiên cứu những thành công trong lĩnh vực phát triển giáo dục của Nhật Bản từ sau Chiến tranh thế giới thứ hai sẽ góp phần vào việc nhìn nhận một cách trực diện hơn những yếu tố làm biến đổi không ngừng nước Nhật, từ vị trí gần như “bị bỏ quên” trong con mắt của người phương Tây, trở thành một đất nước có ảnh hưởng lớn trên thế giới.
1.2. Việt Nam và Nhật Bản là hai nước có nhiều nét tương đồng về văn hoá. Từ khi quan hệ giữa hai nước chính thức được thiết lập (21/9/1973), đến nay đ• hơn 30 năm qua, dù gặp không ít khó khăn, trở ngại, song quan hệ hợp tác giữa hai nước đ• có những bước phát triển vững chắc trên tất cả các lĩnh vực trong đó giáo dục được xem là một trong những lĩnh vực trọng tâm hướng sang thế kỷ XXI.
1.3. Trong thời đại ngày nay, mặt bằng dân trí cùng với những đỉnh cao về trí tuệ là điều kiện quyết định để mỗi quốc gia tồn tại, phát triển bền vững trong cuộc cạnh tranh trí tuệ có tính chất toàn cầu. Giáo dục và đào tạo ngày càng có vai trò, vị trí đặc biệt quan trọng - là một trong những nhân tố quyết định tương lai của mỗi dân tộc. Trong số các nước trên thế giới, Nhật Bản là nước có nhiều thành công lớn trong giáo dục cũng như kinh tế, lại có mối quan hệ lâu đời với Việt Nam. Do đó, việc đi sâu tìm hiểu về sự phát triển của giáo dục Nhật Bản sẽ là những kinh nghiệm quý báu cho Việt Nam trong tiến trình hội nhập khu vực và thế giới. Mặt khác, nền giáo dục Việt Nam cũng đang trong thời kỳ điều chỉnh cải cách. Vì vậy, những kinh nghiệm của Nhật Bản là những bài học tham khảo có ý nghĩa cho công cuộc đổi mới giáo dục của chúng ta.
    Xuất phát từ những lý do trên, chúng tôi chọn vấn đề: “Tìm hiểu nền giáo dục Nhật Bản từ sau Chiến tranh thế giới thứ hai đến nay” làm đề tài luận văn Thạc sỹ, với hi vọng góp phần nhỏ vào công việc nghiên cứu chính sách giáo dục cho sự phát triển của đất nước và tăng thêm sự hiểu biết cho bản thân, phục vụ cho việc giảng dạy bộ môn lịch sử.
2. Lịch sử nghiên cứu vấn đề
2.1. Việc nghiên cứu Nhật Bản nói chung và giáo dục Nhật Bản nói riêng không chỉ mới phát triển mấy chục năm trở lại đây mà trên thực tế ngay từ trước đó rất lâu, đặc biệt khi Nhật Bản đạt tới sự phát triển “thần kì” thì giáo dục trở thành đối tượng thu hút các nhà nghiên cứu trên thế giới.
ở Việt Nam, những năm gần đây các học giả quan tâm nhiều hơn tới giáo dục của Nhật Bản trước nhu cầu ngày càng cao trong việc đào tạo nguồn nhân lực, phục vụ sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước.
Trong điều kiện cho phép chúng tôi mới chỉ tiếp cận được các bài viết, các công trình nghiên cứu của các tác giả trong nước. Nguồn tư liệu mà chúng tôi tiếp cận được gồm: sách tham khảo, sách chuyên khảo, luận án, các bài viết đăng trên các tạp chí (Nghiên cứu Nhật Bản, Nghiên cứu Đông Bắc á, tạp chí Khoa giáo...)
2.2. Dưới đây là một số nguồn tư liệu nghiên cứu về giáo dục Nhật Bản mà chúng tôi tiếp cận được.
Tác phẩm “Giáo dục Nhật Bản hiện đại”, do Bộ Giáo dục Sài Gòn phát hành năm 1965, của tác giả Đoàn Văn An. Tác phẩm gồm 5 phần, giới thiệu khái quát những bước phát triển của giáo dục Nhật Bản từ cổ đại đến cận - hiện đại, trên các mặt: hệ thống giáo dục từ mầm non đến đại học, hệ thống quản lý hành chính cũng như cách thức tổ chức và phương pháp dạy học ở các bậc học. Từ đó, tác giả rút ra một số đặc điểm của giáo dục Nhật Bản. Đây thực sự là một tác phẩm rất có giá trị, nhất là về phương pháp đề cập vấn đề được chúng tôi tham khảo trên nhiều góc độ.
Trong cuốn “Nhật Bản ngày nay”, do Nhà xuất bản Thông tin lý luận, Thành phố Hồ Chí Minh phát hành năm 1991, trình bày một cách khái quát về tất cả các lĩnh vực: kinh tế, chính trị, x• hội Nhật Bản trong đó nền giáo dục từ sau Chiến tranh thế giới thứ hai đến nay được trình bày trên các phương diện như hệ thống giáo dục, cách thức quản lý giáo dục, về nội dung, mục đích và cả những xu hướng cải cách giáo dục Nhật Bản hướng sang thế kỷ XXI.
Trong tác phẩm “Cải cách ở Nhật Bản  trong những năm 1945 - 1951”, Nhà xuất bản Khoa học x• hội, Hà Nội, năm 1999, của tác giả Hoàng Thị Minh Hoa, trình bày về công cuộc cải cách của Nhật Bản trên tất cả mọi lĩnh vực sau Chiến tranh thế giới thứ hai, trong đó cải cách giáo dục được xem là một trong những cải cách hiệu quả nhất. Với sự ra đời của Đạo luật về giáo dục, hệ thống giáo dục mới, nền giáo dục Nhật Bản đ• thực sự có những bước phát triển về chất so với thời kỳ trước và trong đại chiến tranh thế giới hai.
Cuốn “Hiện đại hoá giáo dục Nhật Bản”, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia, Hà Nội, năm 2001, do tác giả  Phạm Minh Hạc chủ biên. Trong đó tác giả đ• trình bày về quá trình hiện đại hoá nền giáo dục Nhật Bản bắt đầu từ Minh Trị - Duy tân. Tác giả nhấn mạnh hiện đại hoá giáo dục là một trong những nhân tố quan trọng của quá trình hiện đại hoá đất nước.
Trong cuốn “Giáo dục thế giới đi vào thế kỉ XXI”, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia, Hà Nội, năm 2002, do GS. VS. Phạm Minh Hạc chủ biên, trong đó đ• nhấn mạnh đến những xu thế phát triển của giáo dục thế giới trong thế kỉ XXI, đi sâu vào giới thiệu nền giáo dục của một số nước trên thế giới, trong đó nền giáo dục Nhật Bản được trình bày khá hệ thống từ thực trạng những năm 80 (XX) và một số phương hướng của giáo dục Nhật Bản hướng sang thế kỉ XXI. Đây là một tác phẩm hấp dẫn và bổ ích cho việc tìm hiểu và nghiên cứu về vấn đề mà chúng tôi quan tâm.
Trong bài viết “Cải cách giáo dục ở một số nước Đông á”, của PGS. TS. Nguyễn Hữu Chí, đăng trên tạp chí Khoa giáo, số 3, năm 2007, tác giả đ• trình bày về công cuộc cải cách giáo dục ở Nhật Bản, Trung Quốc, Hàn Quốc và một số nước Đông Nam á, trong đó cải cách giáo dục của Nhật Bản được tác giả trình bày trên nhiều góc độ.
Trong bài viết “Về tình hình giáo dục Nhật Bản hiện nay và những mục tiêu cải cách ở thế kỉ XXI”, của tác giả Ngô Hương Lan, đăng trên tạp chí Nghiên cứu Nhật Bản - Đông Bắc á, số 3 (33), năm 2001. Trong bài viết này tác giả chia làm hai phần, phần đầu tác giả trình bày về thực trạng của giáo dục Nhật Bản, đó là bạo lực học đường, học sinh bỏ học ngày càng tăng đặc biệt là ý thức học tập của giới trẻ Nhật Bản ngày nay. Phần thứ hai, tác giả nêu những nguyên nhân và hậu quả của thực trạng trên. Từ đó đề ra một số mục tiêu cho công cuộc cải cách giáo dục trong bối cảnh mới. Một mặt để ứng phó với tình hình trên, mặt khác, nhằm đáp ứng những đòi hỏi của công cuộc cạnh tranh trên quy mô toàn cầu trong thế kỷ XXI.
Một số bài viết: “Vài nét về giáo dục phổ thông Nhật Bản”, của tác giả Trần Mạnh Cát, dăng trên tạp chí Nghiên cứu Nhật Bản, số 3, năm 1995; “Giáo dục đại học ở Nhật Bản”, của tác giả Hoa Lư, in trên tạp chí Nghiên cứu Nhật Bản, số 4 (8), năm 1996; “Một số vấn đề của giáo dục phổ thông ở Nhật Bản và so sánh với Việt Nam”, in trên tạp chí Nghiên cứu Nhật Bản - Đông Bắc á, số 6 (42), năm 2002, của tác giả Ngô Hương Lan...và một số cuốn sách, bài viết khác cũng quan tâm đến vấn đề mà chúng tôi nghiên cứu với nhiều quan điểm, nhiều góc độ và cấp độ tiếp cận khác nhau.
Những công trình trên là cơ sở, nguồn tư liệu quan trọng để chúng tôi thực hiện đề tài này.
 Từ góc độ lịch sử, tác giả đề tài tập trung trình bày một cách có hệ thống nền giáo dục Nhật Bản từ sau Chiến tranh thế giới thứ hai đến nay. Đây là giai đoạn phát triển quan trọng của nền giáo dục Nhật Bản.
3. Mục đích và nhiệm vụ của luận văn
3.1. Mục đích
Nghiên cứu đề tài này, chúng tôi hướng tới làm rõ một số vấn đề sau:
- Tác giả luận văn tập trung trình bày có hệ thống các vấn đề cơ bản về sự phát triển của giáo dục Nhật Bản từ sau Chiến tranh thế giới thứ hai đến nay. Đây là giai đoạn giáo dục Nhật Bản phát triển cả chiều rộng lẫn chiều sâu, giáo dục Nhật Bản đ• và đang đóng vai trò quyết định đối với sự phát triển kinh tế - x• hội của Nhật Bản.
- Nghiên cứu nền giáo dục Nhật Bản từ sau Chiến tranh thế giới thứ hai đến nay, sẽ cung cấp cho chúng ta những kiến thức cơ bản về đường lối phát triển giáo dục của Nhật Bản. Từ đó, giúp Việt Nam chúng ta có những kinh nghiệm trong việc hoạch định chính sách phù hợp cho công cuộc đổi mới giáo dục hiện nay.
3.2. Nhiệm vụ
Giáo dục được xem là một trong những yếu tố quan trọng góp phần thúc đẩy sự phát kinh tế - x• hội của Nhật Bản. Do vậy, việc nghiên cứu giáo dục Nhật Bản giai đoạn từ sau Chiến tranh thế giới thứ hai đến nay là nhiệm vụ khoa học và cần thiết, làm tăng thêm hiểu biết về một lĩnh vực cụ thể của nước này. Đồng thời, qua đó giúp chúng tôi nhận thức một cách đầy đủ hơn về vai trò của giáo dục Nhật Bản đối với sự phát triển của đất nước. Trên cơ sở đó, đề tài nhằm giải quyết những nhiệm vụ chính sau:
- Trình bày về một số nhân tố chi phối nền giáo dục Nhật Bản từ sau Chiến tranh thế giới thứ hai đến nay.
- Trên cơ sở trình bày về sự phát triển giáo dục Nhật Bản từ sau Chiến tranh thế giới thứ hai đến nay trên các mặt như: cơ cấu hệ thống giáo dục, cơ cấu hệ thống quản lý hành chính. Qua đó, tác giả cố gắng làm rõ vai trò của giáo dục Nhật Bản đối với sự phát triển kinh tế - x• hội của đất nước này.
- Từ việc trình bày về nền giáo dục Nhật Bản trên tất cả các mặt, tác giả cũng cố gắng rút ra một số nhận xét về nền giáo dục Nhật Bản và những kinh nghiệm mà giáo dục Việt Nam có thể học tập.
4. Giới hạn của đề tài
 Đề tài: “Tìm hiểu nền giáo dục Nhật Bản từ sau Chiến tranh thế giới thứ hai đến nay”, được giới hạn bởi hai mặt sau:
4.1. Về thời gian
Thời gian của luận văn được giới hạn bởi mốc mở đầu là từ năm 1946, với cuộc cải cách giáo dục lần thứ hai, thực hiện chế độ giáo dục dân chủ - mở ra một trang sử mới trong lịch sử phát triển của giáo dục Nhật Bản. Và mốc kết thúc là năm 2007, Nhật Bản đang thực hiện công cuộc cải cách giáo dục lần thứ ba, hướng giáo dục sang thế kỉ XXI.
4.2. Về nội dung
Tác giả luận văn tập trung nghiên cứu sự phát triển của giáo dục Nhật Bản từ sau năm 1945 đến 2007. Trong luận văn, tác giả trình bày về một số nhân tố chi phối nền giáo dục Nhật Bản từ sau Chiến tranh thế giới thứ hai đến nay. Qua đó, tác giả rút ra một số nhận xét và nêu lên những kinh nghiệm qua sự phát triển của giáo dục Nhật Bản mà giáo dục Việt Nam có thể học tập.
5. Nguồn tư liệu và phương pháp nghiên cứu
5.1. Nguồn tư liệu
Luận văn được tiến hành chủ yếu trên cơ sở nguồn tư liệu tại Trung tâm nghiên cứu Nhật Bản và Đông Bắc á, Thư viện trường Đại học sư phạm Hà Nội, Đại học khoa học x• hội và nhân văn Quốc gia, Viện chiến lược và chương trình giáo dục...
Các nguồn tư liệu về lịch sử Nhật Bản, Luận án Tiến sỹ ngành lịch sử.
Ngoài ra, luận văn còn tham khảo các sách, báo, tài liệu tham khảo của các tác giả trong nước liên quan đến đề tài.
Luận án cũng truy cập các thông tin, nguồn tài liệu trên mạng Internet. Đó là một số nguồn tư liệu cơ bản mà tác giả luận văn tiếp cận được để phục vụ cho việc nghiên cứu đề tài.
5.2. Phương pháp nghiên cứu
Trên cơ sở nguồn tư liệu tiếp cận được, chúng tôi sử dụng các phương pháp nghiên cứu chủ yếu như: phương pháp lịch sử, phương pháp lịch sử kết hợp phương pháp lôgic. Ngoài ra, do yêu cầu của đề tài, luận văn còn sử dụng các phương pháp tổng hợp, thống kê, đối chiếu, so sánh và suy luận để giải quyết vấn đề mà luận văn đặt ra.
Từ các nguồn tư liệu tiếp cận được, với những phương pháp nghiên cứu nêu trên, tác giả luận văn cố gắng khai thác và sử dụng thông tin một cách khách quan và trung thực.
6. Đóng góp của luận văn
- Luận văn là công trình tập hợp, hệ thống hoá các nguồn tư liệu và những kết quả nghiên cứu về giáo dục Nhật Bản từ sau năm 1945 đến 2007, với nguồn tư liệu này, luận văn phần nào giúp chúng ta có được cái nhìn tổng quan và hiểu biết thêm về lịch sử phát triển của nền giáo dục Nhật Bản.
- Trên cơ sở nguồn tư liệu tiếp cận được, tác giả luận văn xác định được những nhân tố chi phối đến nền giáo dục Nhật Bản từ sau Chiến tranh thế giới thứ hai đến nay. Luận văn cũng rút ra một số nhận xét về nền giáo dục nước này.
Sự phát triển của giáo dục Nhật Bản từ sau Chiến tranh thế giới thứ hai đến nay là phần nội dung chủ yếu của luận văn. Thông qua những nội dung đó, luận văn phần nào làm rõ vai trò của giáo dục Nhật Bản đối với sự phát triển đất nước. Đồng thời giúp chúng ta rút ra được một số kinh nghiệm và xây dựng đường lối phù hợp cho công cuộc đổi mới giáo dục hiện nay.
- Là đề tài nghiên cứu lịch sử theo hướng chuyên đề, luận văn trước hết phục vụ cho việc giảng dạy, biên soạn bài giảng, sau nữa là nguồn tư liệu quan trọng về lịch sử phát triển của nền giáo dục Nhật Bản.
7. Bố cục luận văn
Ngoài phần mở đầu, kết luận, tài liệu tham khảo, phụ lục, nội dung của luận văn gồm ba chương:
   Chương 1. Những nhân tố chi phối nền giáo dục Nhật Bản từ sau
                     Chiến tranh thế giới thứ hai đến nay
   Chương 2. Sự phát triển của giáo dục Nhật Bản từ sau
                              Chiến tranh thế giới thứ hai đến nay.
   Chương 3. Một số nhận xét về nền giáo dục Nhật Bản và bài học
                    kinh nghiệm đối với  Việt Nam.

Ghi chú: Tài liệu này được thành viên thuvien24 đăng lên thư viện. Theo quy định điều khoản sử dụng, Thuvien24.com không chịu bất kỳ trách nhiệm nào đối với bản quyền tài liệu. Bạn tự cân nhắc trước khi tải tài liệu.
Xem bình luận
Em cám ơn bác đã chia sẻ
vipcuchuoi02
được rùi. em cảm ơn nhé. Tại lần đầu tải tài liệu ở trang này.
hoangha1983
Cảm ơn web đã gửi cho tài liệu.
Cám ơn bác đã chia sẻ tài liệu này! Chúc bác luôn vui vẻ và đam mê trong công việc nghiên cứu và có thêm nhiều tài liệu hay nữa để chia sẻ .
tranthibichngocqb
Mih cảm ơn nhiều
  • Tài liệu mới
  • Tài liệu nổi bật
  • Tài liệu liên quan
  • Tài liệu cùng người đăng
Cấu hình wireless xác thực với radius server

Cấu hình wireless xác thực với radius server

Lượt down: 0

Người đăng: puti1996

BẢNG THỐNG KÊ CÁC XÃ Ở VIỆT NAM

BẢNG THỐNG KÊ CÁC XÃ Ở VIỆT NAM

Lượt down: 0

Người đăng: bosocthoi2010

Phương Pháp Marketing 4p Cty HABECO

Phương Pháp Marketing 4p Cty HABECO

Lượt down: 0

Người đăng: dungyenpro

Giáo trình cây cà phê và hồ tiêu

Giáo trình cây cà phê và hồ tiêu

Lượt down: 1

Người đăng: hvvang

Kỹ Năng Soạn Thảo Văn Bản

Kỹ Năng Soạn Thảo Văn Bản

Lượt down: 0

Người đăng: ngoclan_vp

Các khuyết tật thị trường

Các khuyết tật thị trường

Lượt down: 0

Người đăng: hocvienbho

20 Điều giáo viên nên biết

20 Điều giáo viên nên biết

Lượt down: 17

Người đăng: nndu79

GIÁO TRÌNH TRIẾT HỌC CHO HỌC VIÊN CAO HỌC

GIÁO TRÌNH TRIẾT HỌC CHO HỌC VIÊN CAO HỌC

Lượt down: 0

Người đăng: kakabinhminh