Tổng quan về mạng thế hệ mới NGN

Tổng quan về mạng thế hệ mới NGN

Khuyến mại Chính sách bảo hành

Thể loại: Công nghệ thông tin

Cập nhật:

Kiểu file: doc

Người đăng:

Điểm download: 400

Lượt tải: 6

để ủng hộ website nếu bạn thấy tài liệu này có giá trị, xin cám ơn!
Click
Chính sách đảm bảo Tài liệu này của thành viên thuvien24 và được Thuvien24.com đảm bảo. Xem chi tiết

Lời nói đầu

Trong những năm gần đây, khi mà đời sống xã hội ngày càng phát triển thì nhu cầu trao đổi thông tin của con người cũng tăng lên rất nhiều cả về mức độ phong phú lẫn chất lượng của của loại hình dịch vụ. Hiện nay, những nhu cầu đó không chỉ còn tập trung vào loại hình dịch vụ thoại truyền thống như trước đây nữa mà còn cả các dịch vụ thoại có hình ảnh, hội nghị đa phương tiện, cầu truyền thông, và rất nhiều dịch vụ đa phương tiện khác. Thực tế này đã đặt các nhà cung cấp dịch vụ viễn thông trước một thách thức rất lớn là làm sao có thể đáp ứng được nhu cầu của các vị khách hàng khó tính với chi phí đầu tư thấp nhất.

Bên cạnh đó là sự ra đời của các công nghệ, kỹ thuật mới, sự bùng nổ của Internet đã trở thành động lực thúc đẩy sự ra đời của một mạng viễn thông thế hệ mới –Next Generation Network (NGN). NGN không phải là một mạng có cơ sở hạ tầng được xây dựng hoàn toàn mới mà nó được hình thành và phát triển trên nền tảng của các mạng thế hệ trước đó kết hợp với kỹ thuật chuyển mạch gói theo giao thức IP. Nhờ kỹ thuật chuyển mạch gói mà NGN là một mạng có khả năng cung cấp không chỉ các dịch vụ thoại thông thường mà còn có khả năng cung cấp cả các dịch vụ số liệu, thoại và số liệu tích hợp,  một cách mềm dẻo và linh hoạt.

            Kiến trúc phân tán và sự kết hợp giữa mạng thế hệ cũ với mạng thế hệ mới dựa trên nền một công nghệ thống nhất, đang dần đáp ứng nhu cầu càng cao về các loại hình dịch vụ. Điều đó yêu các vấn đề về công nghệ tiên tiến, trong đó có công nghệ truy nhập mạng viễn thông thế hệ mới phải ngày càng được đổi mới để đáp ứng được yêu cầu của mạng viễn thông hiện đại. Đây cũng chính là lý do để em chọn đề tài ”TỔNG QUAN VỀ MẠNG VIỄN THÔNG THẾ HỆ MỚI NGN” làm đề tài tốt nghiệp. Nội dung của cuốn đồ án gồm các phần chính như sau:

            Chương 1: Giới thiệu về mạng viễn thông thế hệ mới NGN

            Chương 2: Công nghệ chuyển mạch mềm Softwitch trong mạng NGN

            Chương 3: Giao thức báo hiệu và điều khiển trong mạng NGN

            Chương 4: Công nghệ truy nhập mạng thế hệ mới NGN

Mặc dù đã có rất nhiều cố gắng, nhưng do còn rất nhiều hạn chế về trình độ và thời gian nên đề tài này sẽ không tránh khỏi các sai sót. Em rất mong nhận được sự chỉ bảo và đóng góp ý kiến của thầy cô và các bạn.

Em xin chân thành cảm ơn các thầy cô và ban chủ nhiệm khoa Công Nghệ - trường Đại Học Vinh đã tạo mọi điều kiện tốt nhất cho em trong quá trình thực hiện đồ án. Cảm ơn cô Ts.Nguyễn Thị Quỳnh Hoa đã tận tình chỉ bảo, hướng dẫn, giúp đỡ và động viên chúng em về mọi mặt để em hoàn thành đồ án này.

 

 

   Sinh viên thực hiện:

 

 Nguyễn Hoàng Thiện

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TÓM TẮT ĐỒ ÁN

 

Cùng với sự bùng nổ và phát triển của công nghệ thông tin, cùng với những nhu cầu cần được đáp ứng về các loại hình dịch vụ cũng như chất lượng dịc vụ ngày càng tăng. Với đề tài về mạng thế hệ mới NGN mà em đã thực hiên trong cuốn đồ án, về cơ bản nội dung đồ án như sau:

Trước hết đề tài giới thiệu một cách tổng quát về mạng thế hệ mới, về sự hình thành, các đặc điểm cũng như các thành và cấu trúc cũng như các công nghệ mới được ứng dụng được xây dựng trên nền tảng công nghệ chuyển mạch gói. Đồng thời qua đó chúng ta cũng phân tích được những ưu điểm và lợi thế của NGN so với các công nghệ viễn thông trước đó. Tiếp theo đồ án đi vào phân tích các công nghệ chuyển mạch mềm Softwith cũng như các giao thức hoạt động và điều khiển của công nghệ này. Chuyển mạch mềm là tổng hợp các giao thức, các sản phẩm, các dịch vụ và ứng dụng nên có thể cho phép tương tác với mọi thiết bị truyền thông trên công nghệ chuyển mạch gói. Các dịch vụ bao gồm như thoại, video, data, hay các dich vụ truyền hình hội nghị, VoiIP… Công nghệ truy nhập vào mạng thế hệ mới cũng rất đa dạng và luôn phát triển nhằm nâng cao tốc độ truyền tải, cũng như chất lượng dịch vụ viễn thông. Bao gồm một số công nghệ như họ xDSL và các cộng nghệ mới như PON, Wimax, 3G... hoạt động trên nền tảng của mạng lõi thống nhất. Phần giới thiệu về các công nghệ truy nhập cũng chính là nội dung cuối cùng được trình bày mà bản đồ án đã thực hiện.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MỤC LỤC

 

LỜI NÓI ĐẦU ………………………………………………………………..…….1

TÓM TẮT ĐỒ ÁN ……….......……………………………………………………..3

MỤC LỤC …………………………………………………………………………..4

DANH MỤC HÌNH VẼ DÙNG TRONG ĐỒ ÁN …………………………………6

CÁC THUẬT NGỮ VIẾT TẮT SỬ DỤNG TRONG ĐỒ ÁN …………….………7

Chương 1 – GIỚI THIỆU VỀ MẠNG VIỄN THÔNG THẾ HỆ MỚI ...…………11

1.1  Định nghĩa ……………………………………………………………..……...11

1.2  Sự ra đời của mạng thế hệ mới NGN …………………………………………12

1.2.1 Thách thức trong việc triển khai mạng NGN…………………………...12

1.2.2 Nguyên tắc tổ chức mạng NGN................................................................14

1.2.3 So sánh công nghệ giữa mạng hiện tại và mạng tương lai………..........15

1.3  Đặc điểm chính của mạng NGN …………………………………....………...17

1.4  Kiến trúc của mạng NGN ……………………………………………………..17

1.4.1 Cấu trúc chức năng mạng NGN…………………………………….......18

  1.4.2.1 Cấu trúc vật lý mạng NGN……...………………………………23 

  1.4.2.2 Cấu trúc phần tử trong mạng NGN….…….……………………23

Chương 2- CÔNG NGHỆ CHUYỂN MẠCH MỀM SORTFWITCH………….…30

2.1  Giới thiệu chung ……………………………………………………………....30

2.1.1 Những hạn chế của công nghệ chuyển mạch kênh…………………..….30

2.1.2 Sự ra đời của chuyển mạch mềm (Softswitch)………………….…….…31

2.2  Công nghệ chuyển mạch mềm ……………...………………………………...32

2.2.1Định nghĩa chuyển mạch mềm (Softswitch)…………………….….........32

2.2.2 Vị trí của chuyển mạch mềm mạng NGN…………………...….……….34

2.2.3 Thành phần chính của chuyển mạch mềm Sortwitch……………..…….34

2.2.4 Khái quát hoạt động của chuyển mạch mềm Softswitch………………..37

2.2.5 Ưu điểm và ứng dụng của chuyển mạch mềm.………………………….38

2.2.6 Các giao thức hoạt động của chuyển mạch mềm Sortwitch …………….41

2.2.7 So sánh hoạt động giữa chuyển mạch mềm và chuyển mạch kênh……..44

Chương 3 - GIAO THỨC BÁO HIỆU VÀ ĐIỀU KHIỂN TRONG MẠNG NGN 46

3.1  Giới thiệu ……………………………………………………………………...46

3.2  Giao thức H.323 ……………………………………………………………....48

3.2.1 Giới thiệu về H.323….…………………………………………….....…48

3.2.2 Cấu hình mạng H.323……………………………………………...........49

3.3  Giao thức SIP …………………………………………………………..….….52

3.3.1Giới thiệu về giao thức SIP……………………………………………...52

3.3.2 Chức năng của SIP………………………………………………….......52

3.3.3 Các thành phần của SIP………………………………………………...53

3.3.4Khái quát về hoạt động của SIP…………………………………………55

3.4  MGCP (Media Gateway Control Protocol) .......................................................55

3.4.1 Giới thiệu về MGCP.................................................................................55

3.4.2 Kiến trúc và các thành phần…………………………………………….56

3.4.3 Thiết lập cuộc gọi MGCP.........................................................................57

3.5  Giao thức MEGACO ………………………………………………………….57

3.5.1 Giới thiệu về MEGACO…….………………………………………..….57

3.5.2 Chức năng của giao thức MEGACO……………………………….…...58

3.5.3 Vị trí của giao thức MEGACO trong mô hình OSI………………….….60

3.5.4 Hoạt động của giao thức MEGACO…………………………………....60

3.6  Sigtran và Giao tiếp giữa chuyển mạch mềm với mạng báo hiệu số 7 …….…60

3.6.1 Giới thiệu về SIGTRAN….……………………………………….….….61

                 3.6.1.1 Mô hình chức năng ……………………………………………..61

3.6.2 Báo hiệu số 7……………………………………………………………62

                3.6.2.1 Các phần tử trong mạng báo hiệu số 7 ……………………….....62

  3.6.2.2 Tập giao thức SS7………………………………………………..65

  3.6.2.3 Liên kết báo hiệu giữa mạng SS7 và Chuyển mạch mềm.….…...66

Chương 4 - CÔNG NGHỆ TRUY NHẬP MẠNG NGN …………………………67

4.1  Giới thiệu công nghệ truy nhập và mạng NGN ………………………………67

4.2  Các công nghệ truy nhập Hữu tuyến ………………………………………….67

4.2.1 Họ công nghệ xDSL…………………………...………………………...67

   4.2.1.1 ADSL, ADSL2, ADSL2+…..……………………………………70

   4.2.1.2 HDSL…………………………………………………………...74

   4.2.1.3 VDSL và VDSL2..……………………………………………….75

4.2.2 Công nghệ truy nhập quang …...………………………………………..77

   4.2.2.1 Các mạng truy nhập quang PON(Passive Optical Networks) …79

   4.2.2.2 Mạng truy nhập APON…………………………………………79

4.2.4  Metro Ethernet………………………………………………………….85

          4.2.4.1 Lợi ích khi dùng dịch vụ Ethernet…………..…………………..85

   4.2.4.2 Mô hình dịch vụ Ethernet….…………………………………...85

   4.2.4.3 Khuôn khổ định nghĩa dịch vụ Ethernet………………………..86

   4.2.4.4 Truyền tải Metro Ethernet qua SONET/SDH…………………..86

4.3  Phần truy nhập vô tuyến ………………………………………………………87

4.3.1 GSM….………………………………………………………………….87

4.3.2 GPRS……………………………………………………………………87

4.3.3 Hệ thống 3G.……………………………………………………………88

4.3.4 WLAN.…………………………………………………………………..89

4.3.5 Wimax.…………………………………………………………………..91

   4.3.5.1 Cấu hình mạng WiMax…………………………………………92

   4.3.5.2 Một số đặc điểm kỹ thuật của Wimax…………………….…….94

4.3.6 Hệ thống 4G…………………………………………………………….96

4.3.7 So sánh và đánh giá các công nghệ truy nhập………………………….96

KẾT LUẬN CHUNG ……………………………………………………………...97

TÀI LIỆU THAM KHẢO …………………………………………………………98

 

DANH MỤC CÁC HÌNH VẼ DÙNG TRONG ĐỒ ÁN

 

Hình 1.1 Chiến lược phát triển mạng thế hệ mới ………………………………….15

Hình 1.2 So sánh sự hội tụ giữa hiện tại và tương lai ……………………………..15

Hình 1.3 Sơ đồ lớp chức năng mạng hiện tại ……………………………………...16

Hình 1.4 Sơ đồ lớp chức năng mạng tương lai ……………………………………16

Hình 1.5 Cấu trúc chức năng mạng NGN ( góc độ mạng và dich vụ ) ……………18

Hình 1.6 Cấu trúc trúc chức năng mạng NGN …………………………………….19

Hình 1.7 Các thành phần của Sortwitch  …………………………………………..21

Hình 1.8 Các thực thể chức năng trong mạng NGN ………………………………23

Hình 1.9 Cấu trúc vật lý mạng NGN ………………………………………………24

Hình 1.10 Các thành phần chính trong mạng NGN ……………………………….25

Hình 2.1 Hoạt động của chuyển mạch kênh PSTN ………………………………..30

Hình 2.2 Cấu trúc mạng thế hệ mới NGN …………………………………………32

Hình 2.3 Vị trí của chuyển mạch mềm trong mạng NGN ………………………...34

Hình 2.4 Kết nối MGC với các thành phần của mạng NGN ……………………...35

Hình 2.5 Chức năng của Media Getway Controller ………………………………36

Hình 2.6 Giao thức sử dụng giữa các thành phần trong Sortwitch ………………..37

Hình 2.6 Cấu trúc chuyển mạch mềm ……………………………………………..44

HÌnh 2.7 Cấu trúc chuyển mạch kênh ……………………………………………..44

Hình 3.1 Các giao thức cơ bản ứng dụng trong mạng ứng dụng softswitch ………47

Hình 3.2 Cấu hình mạng H.323 …………………………………………………...49

Hình 3.3 Cấu tạo của Gateway ……………………………………………………50

Hình 3.4 Chức năng của một Gatekeeper …………………………………………51

Hình 3.6 Các thành phần của hệ thống SIP ………………………………………..53

Hình 3.7 Cấu trúc của hệ thống SIP ……………………………………………….54

Hình 3.8 Sơ đồ MG và MGC ……………………………………………………...56

Hình 4.11 Thiết lập cuộc gọi giữa A và B ………………………………………...57

Hình 3.10 Vị trí và chức năng của giao thức MEGACO/H.248 …………………..58

Hình 3.11 Giao thức MEGACO trong mô hình OSI ……………………………...69

Hình 3.12 Mô tả cuộc gọi MEGACO ……………………………………………..60

Hình 3.13 Mô hình chức năng của SIGTRAN …………………………………….61

Hình 3.14 Ngăn xếp giao thức SIGTRAN ………………………………………...61

Hình 3.15 Cấu trúc mạng báo hiệu số ……………………………………………..63

Hình 3.16 Các liên kết báo hiệu trong SS7 ………………………………………..64

Hình 3.17 Mô hình OSI và Tập giao thức SS7 ……………………………………65

Hình 4.1 Mạng NGN và các công nghệ truy nhập ………………………………...67

Hình 4.2 Cấu hình mạng xDSL ……………………………………………………70

Hình 4.3 Nguyên lý thu phát ADSL ……………………………………………….71

Hình 4.4 Tốc độ đường xuống ADSL2+ và ADSL2 ……………………………...74

Hình 4.5 Khả năng cung cấp dịch vụ của VDSL ………………………………….76

Hình 4.6 Sơ đồ logic hệ thống mạng PON ………………………………………...78

Hình 4.7 Cấu hình chung của mạng PON …………………………………………79

Hình 4.8 Cấu hình tham chiếu APON …………………………………………….79

Hình 4.9 Các khối chức năng nhiêm vụ OLT ……………………………………..80

Hình 4.10 Giao diện ONU ………………………………………………………...81

Hình 4.11 Giao diện quang ODN …………………………………………………83

Hình 4.12 Cấu trúc phân lớp APON ………………………………………………84

Hình 4.13 Hệ thống ITM2000 ……………………………………………………..88

HÌnh 4.14 Kiến trúc mạng LAN …………………………………………………..89

HÌnh 4.15 Kiến trúc mạng LAN cơ sở …………………………………………….89

Hình 4.16 Cấu hình điểm-đa điểm  ………………………………………………..92

Hình 4.17 Cấu hình măt lưới MESH ………………………………………………93

Hình 4.18 Lớp giao thức WiMax trong hai lớp cuối ………………………………94

Hình 4.19  Sự hôi tụ các công nghệ truy nhập mạng thế hệ mới ………………….96

Bảng 2.1: So sánh các đặc tính chuyển  mạch của tổng đài PSTN và softswitch …43

 

Ghi chú: Tài liệu này được thành viên thuvien24 đăng lên thư viện. Theo quy định điều khoản sử dụng, Thuvien24.com không chịu bất kỳ trách nhiệm nào đối với bản quyền tài liệu. Bạn tự cân nhắc trước khi tải tài liệu.
Xem bình luận
phanhaicuong
Cái này được nè, thanks
hoaithuongqn92
​Chúc cộng đồng ngày càng phát triển và các anh chị, các bạn sẽ có thêm nhiều ý tưởng mới lạ để hỗ trợ cho mọi người, đặc biệt là các thế hệ sinh viên tiếp theo :)
thanhhuong251088
Nhờ hỗ trợ của Thuvien24 mà mình tìm được tài liệu này. Cảm ơn các bạn.
LeThuyNgaFTU
Bạn ơi làm sao để download được tài liệu vậy?
nvodatinh123
Bạn còn tài liệu nào liên quan nữa không?
  • Tài liệu mới
  • Tài liệu nổi bật
  • Tài liệu liên quan
  • Tài liệu cùng người đăng
Cấu hình wireless xác thực với radius server

Cấu hình wireless xác thực với radius server

Lượt down: 0

Người đăng: puti1996

BẢNG THỐNG KÊ CÁC XÃ Ở VIỆT NAM

BẢNG THỐNG KÊ CÁC XÃ Ở VIỆT NAM

Lượt down: 0

Người đăng: bosocthoi2010

Phương Pháp Marketing 4p Cty HABECO

Phương Pháp Marketing 4p Cty HABECO

Lượt down: 0

Người đăng: dungyenpro

Giáo trình cây cà phê và hồ tiêu

Giáo trình cây cà phê và hồ tiêu

Lượt down: 1

Người đăng: hvvang

Kỹ Năng Soạn Thảo Văn Bản

Kỹ Năng Soạn Thảo Văn Bản

Lượt down: 0

Người đăng: ngoclan_vp

Các khuyết tật thị trường

Các khuyết tật thị trường

Lượt down: 0

Người đăng: hocvienbho

20 Điều giáo viên nên biết

20 Điều giáo viên nên biết

Lượt down: 17

Người đăng: nndu79

GIÁO TRÌNH TRIẾT HỌC CHO HỌC VIÊN CAO HỌC

GIÁO TRÌNH TRIẾT HỌC CHO HỌC VIÊN CAO HỌC

Lượt down: 0

Người đăng: kakabinhminh