Từ địa phương trong ca dao - dân ca Nam Bộ

Từ địa phương trong ca dao - dân ca Nam Bộ

Khuyến mại Chính sách bảo hành

Thể loại: Khoa học, xã hội

Cập nhật:

Kiểu file: doc

Người đăng:

Điểm download: 400

Lượt tải: 9

để ủng hộ website nếu bạn thấy tài liệu này có giá trị, xin cám ơn!
Click
Chính sách đảm bảo Tài liệu này của thành viên thuvien24 và được Thuvien24.com đảm bảo. Xem chi tiết

Mục lục
Trang
Mở đầu    1
1. Lý do chọn đề tài    1
2. Lịch sử vấn đề    2
3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu    5
4. Mục đích và nhiệm vụ nghiên cứu    6
5. Phương pháp nghiên cứu và phạm vi tư liệu    6
6. Đóng góp mới của luận văn    7
7. Cấu trúc khoá luận    8
Chương 1: một số giới thuyết liên quan đến đề tài    9
1.1. Ngôn ngữ toàn dân và phương ngữ    9
1.2. Khái niệm phương ngữ, từ địa phương    12
1.2.1. Phương ngữ và lịch sử nghiên cứu phương ngữ    12
1.2.2. Phương ngữ tiếng Việt và phương ngữ Nam Bộ    15
1.2.3. Khái niệm từ địa phương và từ địa phương Nam Bộ     23
1.3. Ca dao - dân ca Nam Bộ với việc sử dụng từ địa phương vùng Nam Bộ    26
1.3.1. Vùng đất và con người Nam Bộ    26
1.3.2. Vài nét về hình thức và nội dung ca dao - dân ca Nam Bộ    31
1.3.3. Vài nét về từ địa phương trong ca dao - dân ca Nam Bộ    35
1.4. Tiểu kết chương 1    36
Chương 2: đặc điểm từ  địa phương trong ca dao - dân ca Nam Bộ                                                          38
2.1. Sự phân bố của từ địa phương trong ca dao - dân ca Nam Bộ    38
2.1.1. Thống kê định lượng    38
2.1.2. Nhận xét    40
2.2. Đặc điểm từ địa phương trong ca dao - dân ca Nam Bộ    41
2.2.1. Từ địa phương trong ca dao - dân ca Nam Bộ xét về cấu tạo    41
2.2.2. Từ địa phương trong ca dao - dân ca Nam Bộ xét về từ loại    48
2.3. Các lớp từ địa phương trong ca dao - dân ca Nam Bộ xét trong mối quan hệ âm và nghĩa với từ toàn dân và phương ngữ Nam Trung Bộ                      63
2.3.1. Những từ vừa tương ứng ngữ âm vừa tương đồng về nghĩa                     64
2.3.2. Những từ tương ứng ngữ âm nhưng biến đổi ít nhiều về nghĩa    67
2.3.3. Những từ cùng vỏ ngữ âm nhưng khác ít nhiều về nghĩa    69
2.3.4. Những từ khác vỏ âm thanh nhưng có nghĩa tương đồng    69
2.3.5. Những từ vừa khác âm vừa khác nghĩa so với từ toàn dân                      70
2.4. Những từ vay mượn                                        71
2.5. Các lớp từ địa phương trong ca dao - dân ca Nam Bộ xét theo trường nghĩa     73
2.5.1. Lớp từ liên quan đến sông nước                                          74
2.5.2. Lớp từ chỉ thiên nhiên, sản phẩm của  miệt vườn    75
2.5.4. Lớp từ chỉ người    76
2.5.5. Lớp từ xưng hô    77
2.6. Tiểu kết chương 2    79
Chương 3: Vai trò từ  địa phương Trong ca dao - dân ca Nam Bộ                               80
3.1. Vai trò nghệ thuật của từ địa phương trong ca dao - dân ca Nam Bộ     80
3.1.1. Vai trò hiệp vần, ngắt nhịp    80
3.1.2. Từ địa phương với biểu tượng và cấu trúc sóng đôi                                85
3.1.3. Từ địa phương trong vai trò so sánh, ẩn dụ    87
3.1.4. Vai trò nghệ thuật chơi chữ    91
3.2. Vai trò biểu hiện nội dung của từ địa phương trong ca dao - dân ca
Nam Bộ                                                                                                           96
3.2.1. Vai trò phản ánh hiện thực    96
3.2.2. Vai trò biểu hiện sắc thái nghĩa tinh tế phù hợp với văn hoá Nam Bộ    99
3.3. Tiểu kết chương 3    102
KếT LUậN    104
Tài liệu tham khảo    106
Phụ LụC    112
Mở đầu
1. Lý do chọn đề tài
1.1. Tiếng Việt là ngôn ngữ quốc gia thống nhất của 54 dân tộc anh em sống trên mọi miền đất nước của tổ quốc Việt Nam. Về mặt biểu hiện, trên các vùng miền, giữa các tầng lớp dân cư trong x• hội, trong các loại phong cách chức năng,... tiếng Việt rất đa dạng. Phương ngữ là một trong những biểu hiện của tính đa dạng đó. Trong quá trình hình thành, phát triển đi đến sự thống nhất của ngôn ngữ dân tộc, cũng như các ngôn ngữ khác, tiếng Việt có sự biến đổi, tạo ra những nét khác biệt giữa các vùng miền. Cho nên, nghiên cứu phương ngữ luôn có ý nghĩa nhiều mặt, không chỉ đối với Phương ngữ học mà còn có ý nghĩa đối với Việt ngữ học.
1.2. Trong các vùng và tiểu vùng phương ngữ thì Nam Bộ là vùng phương ngữ có đặc trưng khác biệt nổi rõ so với các vùng phương ngữ khác. Tuy nhiên, phương ngữ nơi đây đang ít được quan tâm nghiên cứu, nhất là về mặt hành chức cho nên chúng tôi chọn đề tài Từ địa phương trong ca dao - dân ca Nam Bộ nhằm mục đích chỉ ra được đặc điểm của từ địa phương về mặt hành chức nói riêng góp phần làm rõ đặc điểm từ địa phương Nam Bộ nói chung.
1.3. Nam Bộ là một vùng đất có những nét riêng về địa lí, dân cư, x• hội, văn hoá. Nơi đây không chỉ có sông ngòi chằng chịt, làng xóm chạy theo bờ kênh, bờ rạch, bờ sông khác các vùng đất khác mà con người cũng nổi tiếng ở bản tính cương trực, phóng khoáng, dễ hoà nhập, luôn sống hết sức chân chất, sâu đậm tình cảm. Như ta biết, những thói quen, nếp nghĩ, cách ứng xử trước thiên nhiên, x• hội, gia đình,... của một cộng đồng người có bản sắc văn hoá luôn được thể hiện rất rõ qua giao tiếp, trong đó có cả dưới hình thức sáng tác dân gian. Vì thế chúng tôi tìm hiểu Từ địa phương trong ca dao - dân ca Nam Bộ cũng nhằm nghiên cứu một khía cạnh về văn hoá tinh thần được thể hiện qua các sáng tác nghệ thuật dân gian của người dân nơi đây. 
2. Lịch sử vấn đề
Việc nghiên cứu phương ngữ tiếng Việt dưới góc độ cấu trúc theo cách nhìn phương ngữ học địa lí cũng như nghiên cứu phương ngữ về mặt hành chức dưới gốc độ ngôn ngữ - văn hoá, chức năng lâu nay đ• đựơc nhiều nhà nghiên cứu trong và ngoài nước quan tâm. Trong các vùng và tiểu vùng phương ngữ Việt, tiếng địa phương Nghệ Tĩnh thuộc vùng phương ngữ Bắc Trung Bộ là một trong những phương ngữ được nghiên cứu nhiều nhất, có nhiều công trình được công bố nhất. Theo những tài liệu mà chúng tôi biết được, có lẽ sau phương ngữ Nghệ Tĩnh, phương ngữ cũng đ• được nhiều nhà nghiên cứu quan tâm phải kể đến đó là tiếng địa phương Nam Bộ thuộc vùng phương ngữ Nam Trung Bộ, Nam Bộ. Trong luận văn này, chúng tôi xin điểm qua một số công trình nghiên cứu cũng như các bài viết về phương ngữ Nam Bộ nói chung và phương ngữ trong ca dao - dân ca Nam Bộ nói riêng.
Trước hết, chúng tôi xin đề cập đến công trình nghiên cứu của tác giả Nguyễn Kim Thản (1964) với bài viết “Thử bàn về một vài đặc điểm trong phương ngữ Nam Bộ" [64]. Trong bài viết này, tác giả đ• có những tìm hiểu bước đầu về một số đặc điểm trong phương ngôn mà người miền Nam đ• sử dụng. Trong đó, tác giả đ• đưa ra và chứng minh một số biểu hiện khác biệt của phương ngôn Nam Bộ so với phương ngôn Bắc Bộ ở bình diện ngữ âm, từ vựng, ngữ pháp. Tuy nhiên, bài viết chỉ dừng lại ở một vài đặc điểm rút ra trên cơ sở tư liệu ít ỏi quan sát được bằng phương pháp trực quan qua ngôn ngữ giao tiếp của một số người Nam Bộ sống ở Hà Nội.
Trong bài viết “Mấy nhận xét bước đầu về những khác biệt từ vựng - ngữ nghĩa giữa phương ngữ miền Nam và ngôn ngữ toàn dân", hai tác giả Nguyễn Đức Dương và Trần Thị Ngọc Lang (1983) đ• đề ra  mục đích là “thử nêu lên một số khác biệt đáng kể vê mặt từ vựng - ngữ nghĩa của một trong những phương ngữ lớn tiếng Việt” [14, tr. 47-51]. Tuy bài viết chỉ nêu lên một số nét lớn về sự khác biệt về từ vựng - ngữ nghĩa của phương ngữ miền Nam so với ngôn ngữ toàn dân và còn nhiều điểm chưa được mô tả kỹ nhưng đây là một tư liệu bổ ích về tiếng địa phương cho những người quan tâm nghiên cứu phương ngữ.
Năm 1987, cuốn “Sổ tay phương ngữ Nam Bộ” do tác giả Nguyễn Văn ái chủ biên đ• ra đời (Năm 1994, cuốn sách được chỉnh sửa và in thành “Từ điển phương ngữ Nam Bộ”). Với công trình này, lần đầu tiên phương ngữ Nam Bộ được điều tra, nghiên cứu công bố kết quả dưới dạng một từ điển.
        Trên cơ sở luận án Tiến sĩ được bảo vệ năm 1993 của mình, năm 1995 tác giả Trần Thị Ngọc lang đ• cho ra đời công trình nghiên cứu “Phương ngữ Nam Bộ. Những khác biệt về từ vựng - ngữ nghĩa so với phương ngữ Bắc Bộ” [28]. Đây là một chuyên  luận đi sâu vào tìm hiểu phương ngữ Nam Bộ trên cơ sở so sánh với phương ngữ Bắc Bộ. Trong đó, tác giả tập trung khảo sát các tương ứng ngữ âm, ngữ nghĩa của các lớp từ vựng phương ngữ Nam Bộ theo hướng chỉ ra những nét khác biệt.
          Năm 2004, tác giả Hoàng Thị Châu trong cuốn “Phương ngữ học tiếng Việt" [6] cũng đ• đề cập đến phương ngữ Nam Bộ khi tác giả nói về các vùng phương ngữ. Giải thích về các vùng phương ngữ, tác giả khẳng định “Có những vùng có rất nhiều thổ ngữ như vùng châu thổ sông Hồng. Lại có những nơi hầu như không có thổ ngữ, cả vùng bao gồm một diện tích mênh mông nói một phương ngữ thống nhất như đồng bằng Nam Bộ".
Nghiên cứu ca dao Nam Bộ trong đó có vấn đề ngôn ngữ trong các sáng tác thơ dân gian vùng này cũng đ• thu hút không ít tác giả quan tâm và đ• có những bài viết sâu sắc:
Trong cuốn “Ca dao - dân ca Nam Bộ” (1984), tác giả Bảo Định Giang đ• có phần tiểu luận “Ca dao - dân ca Nam Bộ, những biểu hiện sắc thái địa phương”. Tác giả nhận xét: các câu ca dao - dân ca đ• thể hiện một số hình ảnh mang đậm sắc thái địa phương, đó vốn là những hình ảnh quen thuộc trong cuộc sống đời thường của vùng đất Nam Bộ xưa như: ghe, sông nước, miệt vườn, giồng, truông… Ca dao - dân ca Nam Bộ đ• phản ánh các mặt đời sống, tính cách của người dân Nam Bộ, đó là những con người dám xả thân vì nghĩa.
Bài viết “Tính cách Nam Bộ biểu trưng qua ca dao” của tác giả Trần Văn Nam (2007) [31] là sự tiếp nối mạch nghiên cứu đề tài ca dao Nam Bộ. Bài viết đ•  đi vào tìm hiểu những nét nổi trội trong cử chỉ, tính cách của người Việt Nam Bộ được khắc hoạ trong ca dao - dân ca.
Tác giả Trần Phỏng Diều (2007) với bài “Cảm xúc về sông nước qua ca dao Nam Bộ” [11] đ• có sự phát hiện rất tinh tế: Trong ca dao - dân ca Nam Bộ, để bộc lộ tâm trạng của mình, người dân nơi đây thường mượn các hình ảnh quen thuộc để ví von nhằm bộc lộ những gì mình muốn nói, kể cả việc thể hiện tình cảm gi• chàng trai và cô gái cũng chứa đầy những hình ảnh đặc trưng của miền sông nước Nam Bộ.
Bài viết “Chất hóm hỉnh trong ca dao tình yêu Nam Bộ” của tác giả Đoàn Thị Thu Vân (2007) [77] nghiên cứu một khía cạnh về nội dung và sắc thái riêng của ca dao Nam Bộ. Theo tác giả, chính sự mộc mạc, hồn nhiên ở từ ngữ, cách thể hiện dung dị và ngộ nghĩnh đ• gây nên những bất ngờ thú vị là chất  hóm hỉnh thường thấy trong ca dao tình yêu Nam Bộ.
Bài viết “Phương ngữ Nam Bộ trong ca dao về tình yêu”, tác giả Trần Phỏng Diều (2007) [12] cũng đi vào nghiên cứu bộ phận ca dao tình yêu. Nêu lên một vài biểu hiện về cách sử dụng phương ngữ Nam Bộ trong ca dao, từ đó tác giả cho rằng việc tìm hiểu phương ngữ Nam Bộ được thể hiện qua ca dao là một cách nhằm khẳng định thêm tính độc đáo, sắc sảo, phong phú và đa dạng của người Nam Bộ xưa trong việc sử dụng lời ăn, tiếng nói của mình.
Ngoài những công trình nghiên cứu về ca dao Nam Bộ trong đó có nói đến ngôn ngữ dưới góc độ nghiên cứu văn học như trên, cần phải kể đến một số công trình, bài viết khác trực tiếp nghiên cứu ngôn ngữ trong ca dao Nam Bộ trong đó ít nhiều có đề cập đến phương ngữ, ở những mức độ nông sâu, rộng hẹp khác nhau như:
- Huỳnh Công Tín (2002), Tiếng cười dân gian Nam Bộ, (Tạp chí Ngôn ngữ và đời sống, số 1+2) [59, tr. 49-50].
- Nguyễn Tài Thái - Phạm Văn Hảo (2004), Sự thâm nhập của từ ngữ địa phương miền Nam vào tiếng Việt toàn dân giai đoạn 1945 - 1975 (Tạp chí Ngôn ngữ và đời sống, số 4) [61, tr. 6-11].
- Hồ Xuân Tiên (2007), “Định danh thời gian trong phương ngữ Nam Bộ” (Tạp chí Ngôn ngữ và đời sống, số 1+2) [54, tr. 15].
Như vậy, điểm qua cá công trình nghiên cứu như trên, chúng ta có thể thấy phương ngữ Nam Bộ trong ca dao - dân ca đ• phần nào được quan tâm nghiên cứu tìm hiểu một số khía cạnh biểu hiện cụ thể cũng như các đặc điểm sử dụng từ ngữ địa phương và sắc thái địa phương trong ca dao - dân ca Nam Bộ ở một nội dung, chủ đề nào đó. Các bài viết ngày càng đi vào nghiên cứu cụ thể hơn về các phương diện của từ vựng và ngữ nghĩa của từ địa phương Nam Bộ. Những công trình đó là những tài liệu tham khảo và gợi ý quan trọng cho luận văn của chúng tôi. Tuy nhiên, nghiên cứu “Từ địa phương trong ca dao - dân ca Nam Bộ” thành một vấn đề có tính hệ thống dưới góc độ ngôn ngữ - văn hoá như luận văn của chúng tôi thì đây là lần đầu.
3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu
Đối tượng nghiên cứu của đề tài là các lớp từ địa phương trong ca dao - dân ca Nam Bộ. Do tính chất riêng của một vùng miền về địa lí x• hội như đ• nói và từ thực tế điều tra điền d• từ ngữ địa phương Nam Bộ, chúng tôi xác định đối tượng thu thập nghiên cứu của luận văn là: các từ được dùng trong thơ dân gian Nam Bộ vốn được người Nam Bộ quen dùng, có sự khác biệt về ngữ âm, ngữ nghĩa hay ngữ pháp so với ngôn ngữ toàn dân.
Từ ngữ được khảo sát trong luận văn là từ các tác phẩm thơ ca dân gian Nam Bộ đ• được sưu tầm xuất bản.
Các phương diện từ ngữ địa phương được luận văn khảo sát là: vốn từ địa phương được sử dụng trong ca dao dân ca, đặc điểm của vốn từ đó về phương diện phản ánh, về cấu tạo, về vai trò và hiệu quả của vốn từ địa phương trong việc thể hiện nội dung và nghệ thuật.
 


4. Mục đích và nhiệm vụ nghiên cứu
4.1. Mục đích
- Trong xu thế hiện đại hoá đất nước, giao lưu tiếp xúc giữa các vùng miền và các tầng lớp x• hội ngày càng được mở rộng thường xuyên. Do đó, việc sử dụng từ địa phương ngày càng bị thu hẹp và khả năng bị quên l•ng là điều không thể tránh khỏi. Thực hiện đề tài này, chúng tôi cố gắng góp phần thu thập vốn từ địa phương của vùng Nam Bộ xem chúng là nguồn tư liệu có thể cung cấp cho những ai quan tâm đến ngôn ngữ và các vấn đề có liên quan đến vùng đất này.
- Chỉ ra được đặc điểm, vai trò của từ địa phương trong ca dao - dân ca Nam Bộ.
- Qua việc tìm hiểu đặc điểm của từ địa phương về mặt hành chức trong ca dao - dân ca, chúng tôi nhằm góp phần chỉ ra một vài nét sắc thái văn hoá của vùng.
4.2. Nhiệm vụ nghiên cứu
Đề tài này có mục đích chính là nghiên cứu các lớp từ địa phương được sử dụng trong ca dao - dân ca. Đây là một vấn đề lớn nên chúng tôi đặt ra các nhiệm vụ cụ thể sau:
1. Thống kê, phân tích các lớp từ địa phương, chỉ ra đặc điểm của từ địa phương xét về cấu tạo và từ loại.  
2. Xác định vai trò giá trị của từ địa phương trong ca dao - dân ca Nam Bộ thể hiện ở mặt nội dung và nghệ thuật với những nét đặc trưng riêng biệt.
3. Rút ra những nhận xét ban đầu về những sắc thái văn hoá trên cơ sở phân tích một số lớp từ nổi bật thể hiện đặc điểm của vùng.

5. Phương pháp nghiên cứu và phạm vi tư liệu
5.1. Phương pháp nghiên cứu
Vấn đề Từ địa phương trong ca dao - dân ca Nam Bộ không chỉ là vấn đề thuộc ngôn ngữ học mà còn là vấn đề thuộc phạm trù văn hoá. Do đó, chúng tôi vận dụng một số phương pháp sau:
- Phương pháp thống kê, phân loại: Sau khi có số liệu cụ thể về từ ngữ địa phương, chúng tôi tiến hành thống kê phân loại cụ thể từ địa phương về mặt cấu tạo, về mặt từ loại, định danh.
- Phương pháp mô tả, so sánh: Đây là phương pháp được chúng tôi sử dụng thường xuyên trong nội dung của luận văn. Chúng tôi tiến hành miêu tả phân tích các đặc điểm của từ địa phương, vai trò của từ địa phương trong ca dao - dân ca. Đồng thời, trong quá trình phân tích, chúng tôi đặt các từ địa phương trong mối quan hệ với ngôn ngữ toàn dân và phương ngữ của một số vùng miền khác để tìm ra nét khác biệt mang đặc trưng riêng của vùng đất Nam Bộ.
5.2. Phạm vi tư liệu
Thực hiện đề tài “Từ địa phương trong ca dao - dân ca Nam Bộ”, tư liệu mà chúng tôi thu thập nghiên cứu chủ yếu là từ các tác phẩm sau:
- “Ca dao - dân ca Nam Bộ” (Bùi Mạnh Nhị chủ biên, Nxb TPHCM, 1984).
- “Ca dao - dân ca Nam kỳ lục tỉnh” (do Huỳnh Ngọc Trảng biên soạn, Nxb Tổng hợp Đồng Nai, 2006).
- “Văn học dân gian Đồng bằng sông Cửu Long” (Khoa Ngữ văn - ĐH Cần Thơ, Nxb Giáo dục, 2002).

6. Đóng góp mới của luận văn
Đây là công trình đầu tiên tìm hiểu từ địa phương trong ca dao - dân ca Nam Bộ ở góc độ từ vựng ngữ nghĩa, nên luận văn có những đóng góp cụ thể như sau:
Khác với các công trình trước đây, đề tài tập trung tìm hiểu từ địa phương trong ca dao - dân ca Nam Bộ trên cơ sở so sánh với ngôn ngữ toàn dân một cách hệ thống, chỉ ra những khác biệt chủ yếu của từ địa phương Nam Bộ trong ca dao - dân ca và những sắc thái văn hoá địa phương thể hiện qua ngôn ngữ. Vai trò của từ ngữ địa phương trong các sáng tác dân gian lần đầu tiên được nêu lên một cách có hệ thống trong luận văn này là một cách tiếp cận mới giúp chúng ta có thể hiểu thêm về vai trò, khả năng hoạt động của từ địa phương - một dạng hành chức đặc biệt là sáng tạo nghệ thuật dân gian, như vậy cũng góp phần nghiên cứu ca dao - dân ca Nam Bộ từ góc độ ngôn ngữ.
Ngoài ra tư liệu nhiều mặt, trước hết là bảng từ địa phương được rút ra từ thơ ca dan gian Nam Bộ lần đầu tiên được công bố sẽ là một tham khảo tốt cho cho những ai quan tâm tới từ ngữ địa phương và văn hoá của mảnh đất Nam Bộ.

7. Cấu trúc khoá luận
Ngoài phần mở đầu và kết luận, luận văn gồm ba chương:
- Chương 1: Một số giới thuyết liên quan đến đề tài
- Chương 2: Đặc điểm từ địa phương trong ca dao - dân ca Nam Bộ
- Chương 3: Vai trò từ địa phương trong ca dao - dân ca Nam Bộ

Ghi chú: Tài liệu này được thành viên thuvien24 đăng lên thư viện. Theo quy định điều khoản sử dụng, Thuvien24.com không chịu bất kỳ trách nhiệm nào đối với bản quyền tài liệu. Bạn tự cân nhắc trước khi tải tài liệu.
Xem bình luận
vietnham2013
Mong rằng website càng ngày tài liệu sẽ càng nhiều.
doanthanhtuyen
Hi Add Mih đã nhận được tài liệu của web. rất hữu ích cho mih.
LeThuyNgaFTU
Bạn ơi làm sao để download được tài liệu vậy?
cuongcd4k54
Thật là tuyệt vời! Có nên giới thiệu cho tụi bạn không nhỉ?
Rất mong được sự hỗ trợ của quý vị trong tương lai
  • Tài liệu mới
  • Tài liệu nổi bật
  • Tài liệu liên quan
  • Tài liệu cùng người đăng
Cấu hình wireless xác thực với radius server

Cấu hình wireless xác thực với radius server

Lượt down: 0

Người đăng: puti1996

BẢNG THỐNG KÊ CÁC XÃ Ở VIỆT NAM

BẢNG THỐNG KÊ CÁC XÃ Ở VIỆT NAM

Lượt down: 0

Người đăng: bosocthoi2010

Phương Pháp Marketing 4p Cty HABECO

Phương Pháp Marketing 4p Cty HABECO

Lượt down: 0

Người đăng: dungyenpro

Giáo trình cây cà phê và hồ tiêu

Giáo trình cây cà phê và hồ tiêu

Lượt down: 1

Người đăng: hvvang

Kỹ Năng Soạn Thảo Văn Bản

Kỹ Năng Soạn Thảo Văn Bản

Lượt down: 0

Người đăng: ngoclan_vp

Các khuyết tật thị trường

Các khuyết tật thị trường

Lượt down: 0

Người đăng: hocvienbho

20 Điều giáo viên nên biết

20 Điều giáo viên nên biết

Lượt down: 17

Người đăng: nndu79

GIÁO TRÌNH TRIẾT HỌC CHO HỌC VIÊN CAO HỌC

GIÁO TRÌNH TRIẾT HỌC CHO HỌC VIÊN CAO HỌC

Lượt down: 0

Người đăng: kakabinhminh