Vận dụng phương pháp đóng vai vào dạy học môn giáo dục công dân phần công dân với pháp luật ở trường trung học phổ thông Luận văn tốt nghiệp Đại học

Vận dụng phương pháp đóng vai vào dạy học môn giáo dục công dân phần công dân với pháp luật ở trường trung học phổ thông Luận văn tốt nghiệp Đại học

Khuyến mại Chính sách bảo hành

Thể loại: Khoa học, xã hội

Cập nhật:

Kiểu file: doc

Người đăng:

Điểm download: 400

Lượt tải: 10

để ủng hộ website nếu bạn thấy tài liệu này có giá trị, xin cám ơn!
Click
Chính sách đảm bảo Tài liệu này của thành viên thuvien24 và được Thuvien24.com đảm bảo. Xem chi tiết

MỤC LỤC

Trang

A. MỞ ĐẦU.............................................................................................. 1

1.         Lý do chọn đề tài1

2.         Tình hình nghiên cứu. 2

3. ....... Mục đích và nhiệm vụ nghiên cứu. 3

4. ....... Đối tượng và phạm vi nghiên cứu. 4

5. ....... Phương pháp nghiên cứu. 4

6. ....... Ý nghĩa thực tiễn và đóng góp của đề tài4

7. ....... Kết cấu của đề tài5

B. NỘI DUNG.. 6

Chương 1.. Lý luËn chung vÒ ph­¬ng ph¸p ®ãng vai. 6

1.1 ..... Quan niệm về phương pháp đóng vai6

1.1.1. . Quan niệm về phương pháp và phương pháp dạy học. 6

1.1.2. . Quan niệm về phương pháp đóng vai8

1.2. .... Các kiểu dạy học đóng vai trong dạy học môn GDCD ở trường THPT. 12

1.3. .... Quy trình sử dụng phương pháp đóng vai trong dạy học môn GDCD ở trường THPT. 16

1.4. .... Một số yêu cầu sư phạm đối với việc vận dụng phương pháp đóng vai trong dạy học môn GDCD ở trường THPT. 19

Chương 2.. ph­¬ng ph¸p ®ãng vai trong d¹y häc m«n GDCD phÇn “c«ng d©n víi ph¸p luËt” ë tr­êng thpt. 23

2.1. .... Sự cần thiết phải vận dụng phương pháp đóng vai vào dạy học môn GDCD phần “Công dân với pháp luật” ở trường THPT. 23

2.1.1. . Xu hướng đổi mới phương pháp dạy học môn GDCD hiện nay. 23

2.1.2. . Đặc điểm và cấu trúc chương trình phần “Công dân với pháp luật”. 24

2.1.3. . Ưu thế của việc vận dụng phương pháp đóng vai trong dạy học môn GDCD phần “Công dân với pháp luật”  27


2.2. .... Thực trạng của việc vận dụng phương pháp đóng vai vào dạy học môn GDCD phần “Công dân với pháp luật” ở trường THPT. 30

2.2.1... Những mặt đạt được.................................................................... 30

2.2.2.  Những mặt hạn chế....................................................................... 33

2.3. .... Vận dụng phương pháp đóng vai vào dạy học một số bài cụ thể trong chương trình GDCD phần “Công dân với pháp luật” ở trường THPT. 35

2.3.1. . Bài Công dân bình đẳng trước phát luật (1 tiết)35

2.3.2   Bài Quyền bình đẳng của công dân trong một số lĩnh vực của đời        sống xã hội..................................................................................................... 40

2.4.      Một số giải pháp nhằm tăng cường, nâng cao hiệu quả sử dụng phương pháp đóng vai trong dạy học môn GDCD ở trường THPT............................ 46

2.4.1  Các cấp quản lí có cơ chế đánh giá, tạo điều kiện, khíh lệ giáo viên        vận dụng các phương pháp dạy học tích cực, trong đó có phương        pháp dạy học đóng vai nhằm nâng cao chất lượng dạy và học môn GDCD..................... 46

2.4.2. . Thay đổi và khắc phục “lỗi hệ thống” của giáo dục phổ thông là hướng vào việc thi đại học nên hình thành quan niệm về môn chính, môn phụ. 47

2.4.3. . Xây dựng các phòng học tiêu chuẩn đảm bảo cho việc thực hiện dạy học qua hình thức đóng vai47

2.4.4. . Định kỳ tổ chức các chương trình tập huấn, hội nghị đánh giá, trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm về phương pháp dạy học, trong đó có phương pháp dạy học đóng vai cho giáo viên THPT nói chung, giáo viên bộ môn GDCD nói riêng.48

C. kÕt luËn. 50

d. danh môc tµi liÖu tham kh¶o. 51


BẢNG DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT

 

STT

Từ viết tắt

Từ, ngữ đầy đủ

1

GDCD

Giáo dục công dân

2

THPT

Trung học phổ thông

3

PPĐV

Phương pháp đóng vai

4

PPDH

Phương pháp dạy học

 

 

 

 


A. MỞ ĐẦU

 

1.     Lý do chọn đề tài

Chúng ta đang sống trong một thế giới hiện đại với sự phát triển mạnh mẽ của khoa học - kỹ thuật, đặc biệt là sự bùng nổ mạng lưới công nghệ thông tin toàn cầu. Xu thế toàn cầu hóa và hội nhập quốc tế là một yếu tố khách quan đối với tất cả các nước trên thế giới trong đó có Việt Nam. Xu thế này đang đặt ra cho nền giáo dục Việt Nam những thời cơ và thách thức mới, đòi hỏi giáo dục và đào tạo phải có những điều chỉnh và đổi mới cho phù hợp. Trong những năm gần đây, nền giáo dục Việt Nam đã và đang thực đổi mới nội dung và phương pháp dạy học (PPDH). Mục tiêu quan trọng nhất của chiến lược đổi mới này là lấy người học làm trung tâm, phát huy tính tích cực, chủ động, sáng tạo của người học, gắn lí luận với thực tiễn, nâng cao khả năng thực hành cho học sinh. Mục tiêu này đã được Đảng ta khẳng định trong Văn kiện Đại hội Đảng lần thứ X: “Đổi mới cơ cấu tổ chức, nội dung, phương pháp dạy và học theo hướng chuẩn hóa, hiện đại hóa, phát huy trí sáng tạo của người học, khả năng vận dụng thực hành của người học”[8, tr36]. Điều này cũng được cụ thể hóa trong Luật giáo dục (2005) của nước ta tại điều 24 khoản 2: “Phương pháp giáo dục phổ thông phải phát huy tính tích cực, tự giác, chủ động, sáng tạo của người học; phù hợp với đặc điểm của từng lớp học, môn học; bồi dưỡng phương pháp tự học, rèn luyện kỹ năng vận dụng kiến thức vào thực tiễn; tác động đến tình cảm, đem lại niềm vui hứng thú học tập cho học sinh”[10, tr42].

Trước yêu cầu về đổi mới phương pháp dạy và học trên đây, dạy học môn giáo dục công dân (GDCD) cũng cần thiết phải đổi mới cho phù hợp. Môn GDCD là một môn khoa học có vai trò quan trọng trong việc hình thành thế giới quan, tạo tư tưởng, niền tin cho các em học sinh. Tuy nhiên, lâu nay môn GDCD vẫn bị coi là một môn phụ, mang tính chất bổ trợ. Giờ học môn GDCD không được đầu tư, ít đựoc đổi mới cho phù hợp. Vì thế, đôi khi giờ học môn GDCD được xem là một giờ sinh hoạt lớp, giáo viên dạy GDCD có thể là giáo viên của các ngành khác như văn, sử, địa… Vì vậy đổi mới PPDH môn GDCD đang là một vấn đề cấp thiết để góp phần nâng cao hiệu quả dạy học bộ môn trong hệ thống các môn học ở trường trung học phổ thông (THPT). Một trong những định hướng đổi PPDH môn GDCD là tích cực vận dụng PPDH tích cực, trong đó có phương pháp đóng vai (PPĐV).

Từ những lý do trên, chúng tôi đã lựa chọn đề tài nghiên cứu: “Vận dụng phương pháp đóng vai vào dạy học môn GDCD - phần “Công dân với pháp luật” ở trường THPT” làm khoá luận tốt nghiệp.

2.     Tình hình nghiên cứu

 Đóng vai hay còn gọi là đóng kịch được sử dụng phổ biến trong nghệ thuật biểu diễn sân khấu (kịch, cải lương, chèo, tuồng…) và điện ảnh. Ngày nay, với sự vận động và phát triển của xã hội loài người đã làm nảy sinh những mối quan hệ đa dạng và phức tạp hơn, do đó mỗi con người trong cuộc sống cũng phải thể hiện nhiều vai diễn khác nhau. Đóng vai không còn giới hạn trong phạm vi nghệ thuật sân khấu, điện ảnh nữa mà đã phổ biến rộng rãi trong đời sống xã hội. PPĐV ngày càng được sử dụng trong nhiều lĩnh vực khác nhau, đặc biệt là lĩnh vực giáo dục và đào tạo. Trong nền giáo dục hiện đại, PPĐV trở thành một PPDH bên cạnh nhiều PPDH hiện đại khác như phương pháp thảo luận nhóm, phương pháp tình huống, phương pháp dự án… Nhưng cho đến nay mới có rất ít những công trình nghiên cứu lý luận về PPDH thông qua hình thức đóng vai.

Một số công trình tiêu biểu có đề cập đến PPĐV là:

- Giáo trình giáo dục học hiện đại, Trần Thị Tuyết Oanh, Nhà xuất bản Đại học Sư phạm, 2007.

- Giáo trình giáo dục học, tập 1, Trần Thị Tuyết Oanh, Nhà xuất bản Đại học Sư phạm, 2006.

- Giáo dục công dân - sách giáo viên 10, 11, 12, Nhà xuất bản Giáo dục, 2007.

- Lý luân dạy học môn GDCD ở trường THPT, Nhà xuất bản Giáo dục, 2007.

- Dạy và học môn GDCD ở trường THPT, những vấn đề lí luận và thực tiễn, Nguyễn Văn Cư, Nguyễn Duy Nhiên, Nhà xuất bản Đại học Sư phạm, 2007.

- Phương pháp dạy học tích cực với sách giáo khoa lớp 10, Dương Minh Đức, Đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ, 2007.

Từ những công trình nghiên cứu trên đây có thể thấy rằng PPĐV đã được quan tâm nghiên cứu để ứng dụng vào giảng dạy. Tuy nhiên, các công trình đó mới chỉ dừng lại ở việc đưa ra khái niệm, cách thức tiến hành mà chưa có một công trình nào nghiên lí luận và vận dụng PPĐV vào dạy học môn GDCD - phần “Công dân với pháp luật” ở trường THPT. Bởi vậy, tôi chọn đề tài: “Vận dụng phương pháp đóng vai vào dạy học môn GDCD - phần “Công dân với pháp luật” ở trường THPT” là một đề tài mới không trùng với các công trình đã công bố.

3. Mục đích và nhiệm vụ nghiên cứu

3.1. Mục đích nghiên cứu

 Nghiên cứu những vấn đề lí luận chung về PPĐV và cách vận dụng PPĐV trong giảng dạy môn GDCD nói chung và phần “Công dân với pháp luật” ở trường THPT nói riêng nhằm nâng cao hiệu quả dạy học bộ môn trong trường THPT.

3.2. Nhiệm vụ nghiên cứu

- Nghiên cứu lý luận chung về PPĐV như: Quan niệm về PPĐV, các kiểu dạy học theo hình thức đóng vai, quy trình vận dụng PPĐV…

- Tìm hiểu thực trạng vận dụng PPĐV và vận dụng PPĐV vào giảng dạy một số bài cụ thể trong chương trình GDCD - phần “Công dân với pháp luật” ở trường THPT. Trên cở sở đó, đề xuất một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả việc vận dụng PPĐV vào dạy học môn GDCD - phần “Công dân với pháp luật” ở trường THPT.

4. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu

4.1. Đối tượng nghiên cứu

PPĐV trong giảng dạy môn GDCD.

4.2. Phạm vi nghiên cứu

Nghiên cứu việc vận dụng PPĐV trong dạy học môn GDCD phần “Công dân với pháp luật” ở trường THPT.

5. Phương pháp nghiên cứu

Trên cơ sở xác định mục đích, đối tượng nghiên cứu của đề tài, trong quá trình thực hiện khoá luận, tôi sử dụng các phương pháp nghiên cứu sau:

- Phương pháp nghiên cứu lý luận: Vận dụng phương pháp duy vật biện chứng, duy vật lịch sử như: phân tích, tổng hợp, so sánh, đối chiếu các tài liệu có liên quan đến PPĐV để xây dựng cơ sở lý luận cho đề tài.

- Phương pháp nghiên cứu thực tiễn: Phương pháp điều tra, khảo sát, quan sát…nhằm thu thập thông tin về việc vận dụng PPĐV ở trường THPT.

6. Ý nghĩa thực tiễn và đóng góp của đề tài

- Khoá luận hoàn thành góp phần làm sáng tỏ hơn về PPĐV, góp phần cung cấp cơ sở lý luận cho việc vận dụng PPĐV vào quá trình dạy học môn GDCD nói chung, phần “Công dân với pháp luật” nói riêng nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả của dạy và học bộ môn. Qua đó khoá luận sẽ góp phần nhỏ bé vào quá trình đổi mới PPDH nói chung, PPDH môn GDCD nói riêng ở trường THPT.

7. Kết cấu của đề tài

Ngoài phần mở đầu, phần kết luận, danh mục tài liệu tham khảo đề tài gồm hai chương:

Chưong 1:   Lý luận chung về phương pháp đóng vai

Chưong 2:   Phương pháp đóng vai trong dạy học môn GDCD - phần “Công dân với pháp luật” ở trường THPT.

Ghi chú: Tài liệu này được thành viên thuvien24 đăng lên thư viện. Theo quy định điều khoản sử dụng, Thuvien24.com không chịu bất kỳ trách nhiệm nào đối với bản quyền tài liệu. Bạn tự cân nhắc trước khi tải tài liệu.
Xem bình luận
Tôi biết đến website qua một người bạn. Đây quả là 1 website tuyệt vời cho những ai muốn nâng hoàn thành tốt bài tập của mình.
thanks!!!!!!!!!!! happy lucky day!
kimhoa_08
Xin cảm ơn
muasaobang
BQT co gang up them nhieu nhieu tai lieu hay nua nhe! Cam on
cảm ơn ban, tôi cung đang tim kiếm các tài liệu liên quan.
  • Tài liệu mới
  • Tài liệu nổi bật
  • Tài liệu liên quan
  • Tài liệu cùng người đăng
Cấu hình wireless xác thực với radius server

Cấu hình wireless xác thực với radius server

Lượt down: 0

Người đăng: puti1996

BẢNG THỐNG KÊ CÁC XÃ Ở VIỆT NAM

BẢNG THỐNG KÊ CÁC XÃ Ở VIỆT NAM

Lượt down: 0

Người đăng: bosocthoi2010

Phương Pháp Marketing 4p Cty HABECO

Phương Pháp Marketing 4p Cty HABECO

Lượt down: 0

Người đăng: dungyenpro

Giáo trình cây cà phê và hồ tiêu

Giáo trình cây cà phê và hồ tiêu

Lượt down: 1

Người đăng: hvvang

Kỹ Năng Soạn Thảo Văn Bản

Kỹ Năng Soạn Thảo Văn Bản

Lượt down: 0

Người đăng: ngoclan_vp

Các khuyết tật thị trường

Các khuyết tật thị trường

Lượt down: 0

Người đăng: hocvienbho

20 Điều giáo viên nên biết

20 Điều giáo viên nên biết

Lượt down: 16

Người đăng: nndu79

GIÁO TRÌNH TRIẾT HỌC CHO HỌC VIÊN CAO HỌC

GIÁO TRÌNH TRIẾT HỌC CHO HỌC VIÊN CAO HỌC

Lượt down: 0

Người đăng: kakabinhminh