Văn miếu Xích đằng với truyền thống hiếu học và khoa bảng của Hưng Yên

Văn miếu Xích đằng với truyền thống hiếu học và khoa bảng của Hưng Yên

Khuyến mại Chính sách bảo hành

Thể loại: Khoa học, xã hội

Cập nhật:

Kiểu file: doc

Người đăng:

Điểm download: 400

Lượt tải: 6

để ủng hộ website nếu bạn thấy tài liệu này có giá trị, xin cám ơn!
Click
Chính sách đảm bảo Tài liệu này của thành viên thuvien24 và được Thuvien24.com đảm bảo. Xem chi tiết

a.phần mở đầu

1. Lý do chọn đề tài
      Giáo dục luôn được xem là quốc sách chiến lược trong công cuộc xây dựng và phát triển của dân tộc ta. Nhất là hiện nay trong điều kiện hòa bình và ổn định lâu dài, khi đất nước đang trên con đường công nghiệp hóa, hiện đại hóa thì lòng tự hào về truyền thống giáo dục lâu dài của dân tộc chính là nền tảng cho những hoạch định chiến lược trong giáo dục của hiện tại. Bởi để đất nước ta hòa nhập được vào xu thế phát triển như vũ b•o của quốc tế hiện nay thì công cụ và phương tiện, cũng là thứ vũ khí chiến lược của quốc gia gồm cả tri thức.
        Truyền thống giáo dục và khoa cử nước ta hình thành từ rất sớm. Ngay sau khi độc lập và chủ quyền dân tộc được xác lập và bắt đầu đi vào ổn định thì yêu cầu đào tạo một tầng lớp trí thức để phục vụ cho đất nước đ• đặt ra cấp thiết. Với sự kiện năm 1070, dưới triều Lý, Văn miếu được xây dựng ở kinh thành Thăng Long, rồi năm 1075 cho xây thêm Quốc Tử Giám và tổ chức kỳ thi Minh kinh đầu tiên đ• đánh dấu sự hệ thống hóa và chuyên nghiệp hóa việc giáo dục đào tạo của dân tộc, lấy học thuyết Khổng Tử làm nền tảng.
         Trải qua bao triều đại phong kiến, giáo dục và thi cử luôn được quan tâm, chú trọng và phát triển. Theo thống kê, từ năm 1075 là năm tổ chức kỳ thi đầu tiên đến năm 1919, là năm tổ chức kỳ thi cuối cùng, nước ta đ• tổ chức nhiều kỳ thi tuyển và chọn được 2898 tiến sỹ. Đây là lực lượng trụ cột trong công cuộc xây dựng và bảo vệ dân tộc qua những năm thăng trầm của lịch sử. Những người tài được coi là nguyên khí quốc gia, lịch sử dân tộc có phát triển và thăng hoa được là nhờ nguyên khí này, như câu nói của vua Trần Hiến Tông: “Nhân tài là nguuyên khí của nhà nước, nguyên khí mạnh thì đạo trị mới thịnh”. Và mối quan hệ hữu cơ giữa giáo dục với việc lựa chọn nhân tài là “Khoa mục là đường thẳng của quan trường, đường thẳng mở thì chân nho mới mở ” (lời vua  Hiến Tông). Sớm nhận thức được điều đó nên các triều đại phong kiến và nhân dân ta luôn có ý thức chiêu nạp và tôn trọng người tài. Để ghi nhớ những công lao của các tiến sỹ, những người đ• có những cống hiến to lớn cho lịch sử dân tộc, năm 1484, dưới triều vua Hồng Đức thứ 15 đ• cho dựng các bia đá để tạc tên những người thi Hội. Trải qua bao triều đại phong kiến, các tấm bia ghi danh ấy ngày một nhiều như ghi nhận sự dày dặn thêm của truyền thống văn hiến dân tộc. Qua bao thăng trầm của lịch sử, những dấu ấn văn hiến đó vẫn hiển hiện tồn tại qua các tấm bia tiến sỹ còn được lưu giữ tại Văn miếu - Quốc Tử Giám ở Hà Nội và Văn thánh Huế.
             Hưng Yên là tỉnh giáp ranh với kinh thành Thăng Long, vốn là một vùng đất có truyền thống văn hiến. ở đây có phố Hiến là đệ nhị kinh kỳ của một thời nên giữa văn hóa Hưng Yên và văn hóa của kinh thành Thăng Long có mối liên hệ và chịu ảnh hưởng là điều dễ hiểu. Vùng đất Hải Hưng xưa (Hải Dương và Hưng Yên ngày nay) vốn là vùng đất “địa linh nhân kiệt”, đất thiêng có lắm người tài, đóng góp rất nhiều danh nhân cho lịch sử dân tộc.
Do đây là vùng dễ chịu ảnh hưởng của văn hóa nơi kinh thành nên cũng từ rất sớm, việc giáo dục thi cử ở Hưng Yên cũng được chú trọng. Trong số 2898 tiến sỹ của cả nước thời phong kiến thì Hưng Yên có 228 tiến sỹ. Hưng Yên cũng là tỉnh có số làng khoa bảng nhiều thứ ba cả nước (có 5 làng), bên cạnh Bắc Ninh và Hà Nội (có 6 làng). Có thể nói một cách không ngoa rằng, nếu Nam Định và Thanh Hóa đóng góp cho dân tộc những ông vua thì Hải Hưng đóng góp  cho lịch sử những danh nhân.
Hiện nay, trong số 1222 di tích của tỉnh Hưng Yên thì có 153 di tích đ• được xếp hạng văn hóa Quốc gia (theo thống kê của sở Văn hóa thông tin Hưng Yên năm 2006). Văn miếu Xích Đằng là một di tích khá đặc biệt và nổi bật so với các di tích khác. Đây là nơi tập trung và lưu giữ tinh hoa của tỉnh Hưng Yên qua những dấu tích và chín tấm bia tiến sỹ còn được lưu giữ lại. Văn miếu Xích Đằng đ• trở thành một biểu tượng về truyền thống hiếu học của nhân dân Hưng Yên.
           Tìm về cội nguồn, tìm về truyền thống, tìm hiểu về vùng đất Hưng Yên văn hiến thuở nào không thể không tìm hiểu về Văn miếu Xích Đằng. Qua đó để hiểu thêm về những giá trị văn hóa và tinh thần,  hiểu thêm về truyền thống hiếu học của nhân dân Hưng Yên. Đó chính là niềm tự hào, là tính nhân văn để tạo nên cốt cách và con người Hưng Yên. Xuất phát từ tinh thần đó, bài khóa luận này của tôi muốn giới thiệu về một nét văn hiến của vùng đất Hưng Yên qua di tích Văn miếu Xích Đằng.
2. Lịch sử vấn đề
            Đ• có rất nhiều tác giả viết về đề tài giáo dục khoa cử. Bởi giáo dục là vấn đề không chỉ liên quan đến văn hóa, truyền thống văn hiến, truyền thống tôn sư trọng đạo mà còn liên quan đến các vấn đề lịch sử và x• hội khác.
Ngay từ thời phong kiến, bên cạnh việc ghi chép các sự kiện lịch sử, văn hóa, x• hội… thì việc giáo dục cũng được dành một phần nào đó trong các cuốn chính sử cũng như tư sử. Từ Đại Việt sử ký  của Lê Văn Hưu viết dưới thời Lý - Trần, Đại Việt sử ký toàn thư  của Ngô Sỹ Liên viết dưới triều Lê Sơ, năm Hồng Đức thứ 10, đến Khâm định Việt sử thông giám cương mục và Đại Nam nhất thống chí dưới triều Nguyễn (bộ sử do Nhà nước biên soạn). Rồi sử tư nhân có Việt sử thông giám cương mục của Vũ Quỳnh, các tác phẩm Đại Việt thông sử, Phủ biên tạp lục và Kiến văn tiểu lục của Lê Quý Đôn, hay Lịch triều hiến chương loại chí của Phan Huy Chú…
Sang thế kỷ XX, vấn đề văn hóa dân tộc được tập trung nghiên cứu hơn nữa và vấn đề giáo dục khoa cử là một mảng quan trọng trên bình diện văn hóa dân tộc nói chung. Từ các tác giả l•o làng như Đào Duy Anh (Việt Nam văn hóa sử cương, NXB Văn hóa thông tin, HN, 2002), Trần Quốc Vượng (Cơ sở văn hóa, NXB Giáo dục, 2003; Văn hóa Việt Nam tìm tòi và suy ngẫm, NXB VH Dân tộc, 2000), Trần Ngọc Thêm (Tìm về bản sắc văn hóa Việt Nam, NXB TPHCM, 1997), Đặng Đức Siêu (Hành trình văn hoá Việt Nam)… hay các tác phẩm viết về các danh nhân, các nhà khoa bảng của Nguyễn Khắc Thuần, Trương Hữu Quýnh, Tạ Ngọc Liễn… cùng nhiều tác giả là các giảng viên của các trường Đại học. Đến các bài viết trên các báo, tạp chí, đặc biệt là các tạp chí chuyên ngành của Viện Sử học, của Bộ văn hóa như Tạp chí Hán Nôm, Tạp chí Khảo cổ học, Tạp chí Văn hóa nghệ thuật… ở phạm vi địa phương thì các vấn đề văn hóa của địa phương được đề cập trong các tác phẩm dư địa chí (ở Hưng Yên có tác phẩm Hưng Yên địa chí, Hưng Yên tỉnh nhất thống chí…).
Cho đến nay, nguồn tài liệu về giáo dục khoa cử ở nước ta vô cùng phong phú đ• cung cấp cho chúnh ta những hiểu biết đầy đủ và khá toàn diện về diện mạo của nền giáo dục, khoa cử phong kiến một thời. Đặc biệt cuốn Di tích Văn miếu – Quốc Tử Giám của Trần Mạnh Thường (NXB Thông tấn, HN, 2004) đ• cung cấp nhiều kiến thức hàm súc và bổ ích về những giá trị vật chất và tinh thần ở nơi hội tụ nguyên khí của Quốc gia, trường Đại học đầu tiên của lịch sử dân tộc và của vùng Đông Nam á này.   
Riêng vấn đề giáo dục khoa cử ở Hưng Yên, cho đến nay những ghi chép tìm hiểu được còn chưa đầy đủ và thiếu tính hệ thống. Ngay cả Văn miếu Xích Đằng cũng vậy.
Trước đây, trong các sách Dư địa chí cũng đề cập sơ lược đến việc giáo dục và di tích Văn miếu Xích Đằng (như An Nam nhất thống chí ). Hiện nay Sở Văn hóa Hưng Yên đ• tập hợp và tìm hiểu để cho xuất bản một số tác phẩm giới thiệu về hệ thống các di tích lịch sử được xếp hạng Quốc gia trong tỉnh. Trong số đó có bài giới thiệu về Văn miếu Xích Đằng ở Hưng Yên. Các công trình như: Các nhà khoa bảng Hưng Yên (Sở VH Hưng Yên, Thư viện tỉnh, 1999); Danh nhân Hưng Yên (Sở VH, hội VHNT Hưng Yên, 2001) đ• xuất bản làm tài liệu quí giá cung cấp cho người đọc những kiến thức cơ bản về những “nhân kiệt” của một vùng “địa linh”.
Về đề tài truyền thống hiếu học ở Hưng Yên có đề tài cấp tỉnh là Tìm hiểu làng hiếu học truyền thống của tỉnh Hưng Yên của các cán bộ Thư viện tỉnh Hưng Yên.
          Nhiều tác giả đ• quan tâm nghiên cứu về Văn miếu Xích Đằng. Trong số đó có bài Bia Văn miếu Hưng Yên của tác giả Nguyễn Thúy Nga đăng trên Tạp chí Hán Nôm, số 1, 2001; bài Di tích Văn miếu Xích Đằng trong tác phẩm Các di tích danh thắng tiêu biểu phố Hiến Hưng Yên của các cán bộ Sở văn hoá Hưng Yên và các bài tập của nhiều sinh viên  thuộc chuyên ngành văn hóa, du lịch làm về di tích …
Tất cả những nguồn tài liệu đ• đề cập ở trên là cứ liệu quan trọng trong quá trình tôi làm đề tài của mình. Từ những tài liệu phong phú, đa dạng đó, tôi tập trung ngiên cứu về Văn miếu Xích Đằng với truyền thống giáo dục, khoa cử ở Hưng Yên.
3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu của đề tài
3.1. Đối tượng nghiên cứu
Khoá luận nghiên cứu về văn hoá vật thể ở Hưng Yên thông qua di tích Văn miếu Xích Đằng.
3.2. Phạm vi nghiên cứu
Qua việc nghiên cứu Văn miếu Xích Đằng nghiên cứu giá trị văn hoá vật thể và truyền thống giáo dục, khoa bảng của tỉnh Hưng Yên.
4. Nhiệm vụ của khóa luận  
-  Giới thiệu nguồn gốc, quá trình trùng tu, sửa chữa của di tích.
- Giới thiệu về các hạng mục di tích và giá trị nghệ thuật của nó.
- Giới thiệu truyền thống giáo dục, khoa cử của Hưng Yên qua một số khoa bảng tiêu biểu được ghi danh trên bia tiến sỹ của Văn miếu.
- Nêu lên giá trị của khu di tích.
5. Phương pháp nghiên cứu
     -   Sử dụng phương pháp thực địa và điền d• để tìm hiểu di tích.
-    Phương pháp lịch sử và logic để trình bày khoá luận.
6. Bố cục khóa luận
Ngoài phần Mở đầu, Kết luận, Phụ lục và Tài liệu tham khảo, nội dung chính của khóa luận gồm :
              Chương 1: Khái quát về vùng đất, con người, lịch sử, văn hóa tỉnh Hưng Yên .
              Chương 2 : Văn miếu Xích Đằng - một di tích lịch sử - văn hóa.
              Chương 3: Giá trị của Văn miếu Xích Đằng trong đời sống của nhân dân Hưng Yên.

Ghi chú: Tài liệu này được thành viên thuvien24 đăng lên thư viện. Theo quy định điều khoản sử dụng, Thuvien24.com không chịu bất kỳ trách nhiệm nào đối với bản quyền tài liệu. Bạn tự cân nhắc trước khi tải tài liệu.
Xem bình luận
vipcuchuoi02
được rùi. em cảm ơn nhé. Tại lần đầu tải tài liệu ở trang này.
Tôi biết đến website qua một người bạn. Đây quả là 1 website tuyệt vời cho những ai muốn nâng hoàn thành tốt bài tập của mình.
Hy vọng các bạn sẽ đóng góp thêm để website của chúng ta ngày càng phong phú đầy đủ
muasaobang
BQT co gang up them nhieu nhieu tai lieu hay nua nhe! Cam on
thientruongjv
Thật là tuyệt vời!
  • Tài liệu mới
  • Tài liệu nổi bật
  • Tài liệu liên quan
  • Tài liệu cùng người đăng
Cấu hình wireless xác thực với radius server

Cấu hình wireless xác thực với radius server

Lượt down: 0

Người đăng: puti1996

BẢNG THỐNG KÊ CÁC XÃ Ở VIỆT NAM

BẢNG THỐNG KÊ CÁC XÃ Ở VIỆT NAM

Lượt down: 0

Người đăng: bosocthoi2010

Phương Pháp Marketing 4p Cty HABECO

Phương Pháp Marketing 4p Cty HABECO

Lượt down: 0

Người đăng: dungyenpro

Giáo trình cây cà phê và hồ tiêu

Giáo trình cây cà phê và hồ tiêu

Lượt down: 1

Người đăng: hvvang

Kỹ Năng Soạn Thảo Văn Bản

Kỹ Năng Soạn Thảo Văn Bản

Lượt down: 0

Người đăng: ngoclan_vp

Các khuyết tật thị trường

Các khuyết tật thị trường

Lượt down: 0

Người đăng: hocvienbho

20 Điều giáo viên nên biết

20 Điều giáo viên nên biết

Lượt down: 17

Người đăng: nndu79

GIÁO TRÌNH TRIẾT HỌC CHO HỌC VIÊN CAO HỌC

GIÁO TRÌNH TRIẾT HỌC CHO HỌC VIÊN CAO HỌC

Lượt down: 0

Người đăng: kakabinhminh