Xây dựng các giải pháp bảo vệ và phát triển nguồn lợi thủy sản tại đầm Thị Nại, tỉnh Bình Định

Xây dựng các giải pháp bảo vệ và phát triển nguồn lợi thủy sản tại đầm Thị Nại, tỉnh Bình Định

Khuyến mại Chính sách bảo hành

Thể loại: Nông, lâm, ngư nghiệp

Cập nhật:

Kiểu file: rar

Người đăng:

Điểm download: 400

Lượt tải: 5

để ủng hộ website nếu bạn thấy tài liệu này có giá trị, xin cám ơn!
Click
Chính sách đảm bảo Tài liệu này của thành viên baotram và được Thuvien24.com đảm bảo. Xem chi tiết

THÔNG TIN TÓM TẮT NHỮNG ĐÓNG GÓP MỚI CỦA LUẬN ÁN

Đề tài luận án:  “Xây dựng các giải pháp bảo vệ và phát triển nguồn lợi thủy sản tại đầm Thị Nại, tỉnh Bình Định”

Chuyên ngành:           Khai thác thủy sản

Mã số:                        62620304

Họ và tên nghiên cứu sinh:               Trần Văn Vinh

Họ và tên người hướng dẫn:              1. TS. Hoàng Hoa Hồng

                                                            2. TS. Phan Trọng Huyến

Cơ sở đào tạo:           Trường Đại học Nha Trang

Tóm tắt những đóng góp mới của luận án:

1. Đã khảo sát được hiện trạng hoạt động nghề cá tại các địa phương ven đầm;

- Chín ( 09 ) xã, phường có diện tích mặt nước thuộc đầm Thị Nại đều có hoạt động khai thác và nuôi trồng thủy sản, cơ cấu về kinh tế thủy sản chiếm tỉ trọng cao. Nguồn lợi thủy sản trên đầm Thị Nại có vai trò quan trọng trong việc phát triển kinh tế - xã hội của các địa phương có diện tích mặt nước quanh đầm.

- Phần lớn lực lượng lao động tại các xã, phường quanh đầm Thị Nại chủ yếu hoạt động nông nghiệp và thủy sản. Mức thu nhập bình quân đầu người trong hoạt động thủy sản cao hơn trong nông nghiệp

2. Đánh giá được những tác động bất lợi từ những hoạt động khai thác thủy sản ảnh hưởng đến sự phát triển bền vững của nguồn lợi thủy sản đầm Thị Nại, tỉnh Bình Định.

- Các loại nghề khai thác thủy sản bằng thuyền thủ công và thuyền máy gây tác hại đến nguồn lợi thủy sản và môi trường sống cho các loài thủy sản tại đầm Thị Nại:lưới xiết kết hợp điện, lồng xếp, lưới rê ba lớp,cào don – dắc bằng thuyền máy.

- Cường lực khai thác của các nghề tại 04 vùng khai thác trên đầm Thị Nại trong năm 2011 đã vượt quá cường lực khai thác hợp lý ( vùng 1 vượt 53 thuyền, vùng 2 vượt 36 thuyền, vùng 3 vượt 36 thuyền, vùng 4 vượt 92 thuyền)

3. Xây dựng các giải pháp bảo vệ và phát triển nguồn lợi thủy sản tại đầm Thị Nại,

Giải pháp 1:Xây dựng được một phân vùng quy hoạch cho khai thác thủy sản với tổng diện tích mặt nước khai thác 1763 ha, bố trí phù hợp số lượng tàu thuyền và nghề khai thác tại  04 khu vực khai thác có sản lượng khai thác bền vững tương ứng với cường lực khai thác hợp lý : vùng 1 (265 thuyền, sản lượng khai thác bền vững 1373 tấn ); vùng 2 ( 421 thuyền, sản lượng khai thác bền vững 2596 tấn ); vùng 3 ( 272 thuyền, sản lượng khai thác bền vững 1341 tấn ); vùng 4 ( 222 thuyền, sản lượng khai thác bền vững 1550 tấn ).

Giải pháp 2: Xây dựng được một Quy chế quản lý khai thác và bảo vệ nguồn lợi thủy sản tại đầm Thị Nại nhằm góp phần bảo vệ, phục hồi và phát triển nguồn lợi thủy sản; hướng đến sự phát triển nghề cá bền vững, có trách nhiệm ở khu vực đầm Thị Nại tỉnh Bình Định.

Giải pháp 3:Đề xuất xây dựng một mô hình đồng quản lý nguồn lợi thủy sản đầm Thị Nại bao gồm 09 xã, phường thuộc huyện Tuy Phước và thành phố Quy Nhơn, thể hiện được tính liên kết trong công tác bảo vệ và phát triển nguồn lợi thủy sản của từng vùng nước ở mỗi địa phương, hòa trong mối quan hệ tổng thể của vùng đầm Thị Nại. Mô hình đồng quản lý nguồn lợi thủy sản bước đầu đã được áp dụng thí điểm triển khai tại khu vực Bắc đầm Thị Nại. Kết quả sau một năm thí điểm cho thấybước đầu có hiệu quả trong công tác quản lý khai thác và bảo vệ nguồn lợi thủy sản trên đầm Thị Nại.

      Người hướng dẫn khoa học                                                                   Nghiên cứu sinh

1.      TS. Hoàng Hoa Hồng

 

 

 

2.      TS. Phan Trọng Huyến                                                                       Trần Văn Vinh                                                                                                                                                                                  

M C L C
LI CAM ðOAN ...................................................................................................... ii
LI CÁM ƠN ........................................................................................................... iii
MC LC................................................................................................................. iv
DANH MC CÁC KÝ HIEU, CÁC CH. VIÊT TAT..............................................v
DANH MC CÁC B1NG BIEU, HÌNH VE VÀ ðÔ TH5 ..................................... vi
M6 ðÂU.....................................................................................................................1
CHƯƠNG 1. TONG QUAN CÁC VÂN ðÊ NGHIÊN C;U ...................................6
1.1. ðiêu kien t nhiên ñâm Th N!i ....................................................................6
1.2. Nguôn li th y s
n vùng nưc ñâm Th N!i .................................................9
1.3. Các he sinh thái ñac trưng trong ñâm Th N!i.............................................10
1.4. Tong quan vê tình hình nghiên c u.............................................................12
1.5. Nh+ng vân ñê ñat ra cân tiêp t*c nghiên c u ..............................................42
CHƯƠNG 2. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN C;U......................................................44
2.1. Sơ ñô khôi noi dung nghiên c u..................................................................44
2.2. Tiêp can nghiên c u ....................................................................................45
2.3. Phương pháp nghiên c u .............................................................................48
CHƯƠNG 3. KÊT QU1 NGHIÊN C;U VÀ TH1O LUAN..................................56
3.1. Các vân ñê vê kinh tê - xã hoi có liên quan ..................................................56
3.2. Hien tr!ng khai thác th y s
n và nh+ng tác ñong .........................................61
3.3. Các ho!t ñong khác tác ñong ñên nguôn li th y s
n trên ñâm Th N!i .......83
3.4. Công tác b
o ve và phát trien nguôn li th y s
n t!i ñâm Th N!i ................90
3.5. Các gi
i pháp vê b
o ve và phát trien nguôn li th y s
n t!i ñâm Th N!i ...96
KÊT LUAN VÀ ðÊ XUÂT....................................................................................118
1. Kêt luan .........................................................................................................118
2. ðê xuât nh+ng nghiên c u tiêp theo .............................................................119
DANH MC CÔNG TRÌNH CÔNG BÔ C?A TÁC GI1....................................121
TÀI LIEU THAM KH1O.......................................................................................122
PH LC................................................................................................................127

Ghi chú: Tài liệu này được thành viên baotram đăng lên thư viện. Theo quy định điều khoản sử dụng, Thuvien24.com không chịu bất kỳ trách nhiệm nào đối với bản quyền tài liệu. Bạn tự cân nhắc trước khi tải tài liệu.
Xem bình luận
tamngahoanguyen
Sẽ chia sẻ cho mọi người biết về thuvien24.com
Cám ơn anh, đã tổng hợp và chia sẽ
cuongsaohb
Cám ơn bạn bài viết hay và có chất lượng. Phát huy bạn nhé. Cám ơn
lamthikimxuyen
ok. cam on ban nha.
hieu1111
cám ơn những tài liệu website đã cung cấp ^.^
  • Tài liệu mới
  • Tài liệu nổi bật
  • Tài liệu liên quan
  • Tài liệu cùng người đăng
Cấu hình wireless xác thực với radius server

Cấu hình wireless xác thực với radius server

Lượt down: 0

Người đăng: puti1996

BẢNG THỐNG KÊ CÁC XÃ Ở VIỆT NAM

BẢNG THỐNG KÊ CÁC XÃ Ở VIỆT NAM

Lượt down: 0

Người đăng: bosocthoi2010

Phương Pháp Marketing 4p Cty HABECO

Phương Pháp Marketing 4p Cty HABECO

Lượt down: 0

Người đăng: dungyenpro

Giáo trình cây cà phê và hồ tiêu

Giáo trình cây cà phê và hồ tiêu

Lượt down: 1

Người đăng: hvvang

Kỹ Năng Soạn Thảo Văn Bản

Kỹ Năng Soạn Thảo Văn Bản

Lượt down: 0

Người đăng: ngoclan_vp

Các khuyết tật thị trường

Các khuyết tật thị trường

Lượt down: 0

Người đăng: hocvienbho

20 Điều giáo viên nên biết

20 Điều giáo viên nên biết

Lượt down: 16

Người đăng: nndu79

GIÁO TRÌNH TRIẾT HỌC CHO HỌC VIÊN CAO HỌC

GIÁO TRÌNH TRIẾT HỌC CHO HỌC VIÊN CAO HỌC

Lượt down: 0

Người đăng: kakabinhminh