Xây dựng chiến lược kinh doanh cho Công ty CP Tư vấn Công nghệ giai đoạn 2012-2017

Xây dựng chiến lược kinh doanh cho Công ty CP Tư vấn Công nghệ giai đoạn 2012-2017

Khuyến mại Chính sách bảo hành

Thể loại: Tài chính ngân hàng

Cập nhật:

Kiểu file: pdf

Người đăng:

Điểm download: 200

Lượt tải: 5

để ủng hộ website nếu bạn thấy tài liệu này có giá trị, xin cám ơn!
Click
MỤC LỤC
Lời cam đoan ........................................................................................................... 1
Danh mục các ký hiệu, các chữ viết tắt .................................................................... 2
Danh mục các bảng biểu .......................................................................................... 2
LỜI MỞ ĐẦU ......................................................................................................... 6
Chương 1 - CƠ SỞ LÝ LUẬN CỦA HOẠCH ĐỊNH CHIẾN LƯỢC KINH
DOANH TRONG DOANH NGHIỆP ...................................................................... 8
1.1. Khái niệm chiến lược kinh doanh ..................................................................... 8
1.1.1. Đặc trưng của chiến lược kinh doanh ....................................................... 10
1.1.2. Nội dung của chiến lược kinh doanh ........................................................ 12
1.1.3. Vai trò của chiến lược kinh doanh ............................................................ 13
1.2. Khái niệm hoạch định chiến lược kinh doanh ................................................. 14
1.2.1. Ý nghĩa của hoạch định chiến lược kinh doanh. ....................................... 15
1.2.2. Các loại chiến lược kinh doanh ................................................................ 16
1.2.2.1. Chiến lược dẫn đầu chi phí thấp ......................................................... 16
1.2.2.2. Chiến lược khác biệt .......................................................................... 20
1.2.2.3. Chiến lược tập trung .......................................................................... 22
1.3. Các căn cứ để hoạch định chiến lược kinh doanh. ........................................... 24
1.4. Quy trình hoạch định chiến lược kinh doanh ................................................... 27
1.4.1. Xác định tầm nhìn chiến lược và mục tiêu của doanh nghiệp.................... 28
1.4.2. Phân tích chiến lược ................................................................................. 29
1.4.3. Lập chiến lược công ty. ............................................................................ 36
1.4.4. Lập chiến lược các đơn vị kinh doanh. ..................................................... 37
1.4.5. Xây dựng các biện pháp thực hiện chiến lược........................................... 37
1.4.6. Đánh giá chiến lược và các biện pháp thực hiện. ...................................... 37
1.4.7. Lập và thông qua các tài liệu chiến lược. .................................................. 38
1.5. Các công cụ hỗ trợ hoạch định chiến lược....................................................... 38
1.5.1. Ma trận BCG (Boston Conslting Group) .................................................. 38
1.5.2. Ma trận SWOT (Strengths - Weaknesses - Oportunities - Threats). .......... 41
1.5.3. Ma trận tiềm lực thành công ..................................................................... 44
1.6. Một số kinh nghiệm hoạch định chiến lược kinh doanh của các doanh nghiệp
trong ngành ........................................................................................................... 46
Chương 2 – PHÂN TÍCH CÁC CĂN CỨ XÂY DỰNG CHIẾN LƯỢC KINH
DOANH Ở CÔNG TY CP TƯ VẤN CÔNG NGHỆ GIAI ĐOẠN 2012 -2017 ..... 50
Xây dựng chiến lược kinh doanh cho Công ty CP Tư vấn Công nghệ giai đoạn 2012-2017
Thực hiện: Trần Văn Thuyết -5- HDKH: TS.Phạm Thị Kim Ngọc
2.1. Giới thiệu chung về công ty Cổ Phần Tư Vấn Công Nghệ (CTech). ............... 50
2.2. Thực trạng công tác hoạch định chiến lược kinh doanh ở CTech. ................... 53
2.3. Các mục tiêu chiến lược của CTech giai đoạn 2012-2017 ............................... 56
2.4. Phân tích các ảnh hưởng của môi trường bên ngoài tới CTech. ....................... 57
2.4.1. Phân tích ảnh hưởng của môi trường kinh tế vĩ mô. .................................. 57
2.4.2. Phân tích ảnh hưởng của môi trường ngành. ............................................. 60
2.5. Phân tích các ảnh hưởng của môi trường bên trong CTech.............................. 65
2.5.1. Phân tích các nguồn lực của CTech. ......................................................... 65
2.5.2. Phân tích khả năng tổ chức của CTech. .................................................... 69
2.5.3. Phân tích khả năng cạnh tranh của CTech. ............................................... 70
Chương 3 – ĐỀ XUẤT CÁC CHIẾN LƯỢC KINH DOANH CHO CÔNG TY CỔ
PHẦN TƯ VẤN CÔNG NGHỆ GIAI ĐOẠN 2012 - 2017 .................................. 72
3.1. Ma trận SWOT của Công ty ........................................................................... 72
3.2. Hoạch định chiến lược kinh doanh của Công ty Cổ phần Tư vấn Công nghệ giai
đoạn 2012-2017. .................................................................................................... 75
3.2.1. Đề xuất các chiến lược cấp công ty .......................................................... 75
3.2.1.1. Chiến lược thâm nhập thị trường........................................................ 76
3.2.1.2. Chiến lược phát triển thị trường. ........................................................ 76
3.2.1.3. Chiến lược phát triển sản phẩm. ......................................................... 77
3.2.1.4. Chiến lược đa dạng hóa sản phẩm liên quan....................................... 78
3.2.2. Đề xuất chiến lược kinh doanh (chiến lược cạnh tranh) ............................ 80
3.2.2.1. Ma trận SPACE của Công ty ............................................................. 80
3.2.2.2. Ma trận tiềm lực thành công của Công ty ........................................... 82
3.2.3. Các giải pháp để thực hiện (các chiến lược chức năng)............................. 82
3.2.3.1. Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực ................................................. 82
3.2.3.2. Cải tiến, nâng cao chất lượng sản phẩm dịch vụ ................................. 84
3.2.3.3. Tăng cường hoạt động marketing và quảng cáo. ................................ 85
3.2.3.4. Duy trì và phát triển mối quan hệ với khách hàng, nhà cung cấp ........ 86
3.2.3.5. Các giải pháp khác ............................................................................. 87
KẾT LUẬN ........................................................................................................... 89
TÀI LIỆU THAM KHẢO ..................................................................................... 91

Ghi chú: Tài liệu này được thành viên phungkart11 đăng lên thư viện. Theo quy định điều khoản sử dụng, Thuvien24.com không chịu bất kỳ trách nhiệm nào đối với bản quyền tài liệu. Bạn tự cân nhắc trước khi tải tài liệu.
Xem bình luận
vietnham2013
Mong rằng website càng ngày tài liệu sẽ càng nhiều.
anhdainhan
thank you very much. rat huu ich
dinhthao1703
Mình sẽ giới thiệu cho các bạn của mình về Thuvien24.com
thanks!!!!!!!!!!! happy lucky day!
hoanggiagia90
thanks a nha
  • Tài liệu mới
  • Tài liệu nổi bật
  • Tài liệu liên quan
  • Tài liệu cùng người đăng
Cấu hình wireless xác thực với radius server

Cấu hình wireless xác thực với radius server

Lượt down: 0

Người đăng: puti1996

BẢNG THỐNG KÊ CÁC XÃ Ở VIỆT NAM

BẢNG THỐNG KÊ CÁC XÃ Ở VIỆT NAM

Lượt down: 0

Người đăng: bosocthoi2010

Phương Pháp Marketing 4p Cty HABECO

Phương Pháp Marketing 4p Cty HABECO

Lượt down: 0

Người đăng: dungyenpro

Giáo trình cây cà phê và hồ tiêu

Giáo trình cây cà phê và hồ tiêu

Lượt down: 1

Người đăng: hvvang

Kỹ Năng Soạn Thảo Văn Bản

Kỹ Năng Soạn Thảo Văn Bản

Lượt down: 0

Người đăng: ngoclan_vp

Các khuyết tật thị trường

Các khuyết tật thị trường

Lượt down: 0

Người đăng: hocvienbho

20 Điều giáo viên nên biết

20 Điều giáo viên nên biết

Lượt down: 17

Người đăng: nndu79

GIÁO TRÌNH TRIẾT HỌC CHO HỌC VIÊN CAO HỌC

GIÁO TRÌNH TRIẾT HỌC CHO HỌC VIÊN CAO HỌC

Lượt down: 0

Người đăng: kakabinhminh