Xây dựng hệ thống bài tập dạy nghĩa từ cho học sinh lớp 5

Xây dựng hệ thống bài tập dạy nghĩa từ cho học sinh lớp 5

Khuyến mại Chính sách bảo hành

Thể loại: Trung học, tiểu học

Cập nhật:

Kiểu file: doc

Người đăng:

Điểm download: 200

Lượt tải: 9

để ủng hộ website nếu bạn thấy tài liệu này có giá trị, xin cám ơn!
Click
Chính sách đảm bảo Tài liệu này của thành viên thuvien24 và được Thuvien24.com đảm bảo. Xem chi tiết

 

 

Mở đầu
1. Lí do chọn đề tài 
Mục tiêu quan trọng của chương trình Tiếng Việt tiểu học là dạy cho học sinh một công cụ để giao tiếp và học tập. Nhưng để có thể sử dụng tiếng Việt như một công cụ giao tiếp và học tập thì học sinh phải nắm được nghĩa của từ. Vì vậy, việc dạy nghĩa từ cho học sinh tiểu học là một việc làm rất quan trọng và cần thiết. Mặt khác, với học sinh tiểu học, các em học từ chủ yếu dựa trên kinh nghiệm sống và cách hiểu tự nhiên nên vốn từ còn hạn chế. Đa số các em chỉ mới nắm được một số nét nghĩa của từ hoặc chỉ nắm nghĩa từ một cách chung chung, chưa đầy đủ và chưa chính xác. Do vậy, cần tiến hành dạy nghĩa từ để qua đó chính xác hóa vốn từ và mở rộng vốn từ cho học sinh. 
Nhưng việc dạy nghĩa từ cho học sinh tiểu học không phải là một việc làm đơn giản. Các nhà nghiên cứu từ vựng và phương pháp dạy học từ ngữ trước đây đ• đề xuất một số phương pháp dạy nghĩa từ cho học sinh tiểu học như: dùng trực quan, dùng ngữ cảnh, giảng giải…ở nhà trường tiểu học, hầu hết giáo viên đều sử dụng những phương pháp truyền thống đó. Tuy nhiên, thực tế cho thấy, hiệu quả của việc dạy nghĩa từ cho học sinh tiểu học vẫn chưa cao. Trong giờ Mở rộng vốn từ (MRVT), giáo viên vẫn là người hoạt động chủ yếu, học sinh vẫn chưa phát huy được tính tích cực, chủ động. Vì thế, việc học về nghĩa của từ, mở rộng vốn từ ngữ vẫn chưa phải là công việc hứng thú đối với học sinh. 
Hiện nay, trong xu thế đổi mới phương pháp dạy học, lấy học sinh làm trung tâm, tích cực hoá hoạt động của học sinh, việc tổ chức cho học sinh nắm kiến thức, hình thành kĩ năng thông qua các bài tập tiếng Việt rất được chú trọng. Trong dạy từ, những bài tập giải nghĩa từ có tác dụng giúp học sinh nắm nghĩa từ một cách chủ động và sâu sắc hơn, hứng thú hơn với việc mở rộng vốn từ. Thực tế cũng cho thấy, nếu giáo viên sử dụng bài tập giải nghĩa từ và tổ chức hợp lí thì học sinh tham gia tích cực vào quá trình học tập và giờ học đạt kết quả cao hơn. 
Hiện nay, ở tiểu học, bên cạnh những thuận lợi của chương trình Tiếng Việt mới, giáo viên và học sinh gặp không ít khó khăn, đặc biệt là khó khăn trong việc giải nghĩa từ. Chương trình Tiếng Việt 5 vừa được thực thi trên phạm vi cả nước còn rất mới mẻ với giáo viên và học sinh. Các bài MRVT ở lớp 5 cung cấp một vốn từ phong phú, phục vụ cho nhu cầu học tập và giao tiếp của học sinh, nhưng đa phần là từ Hán Việt. Nếu giáo viên không tổ chức tốt giờ học, chỉ sử dụng những phương pháp dạy nghĩa từ truyền thống thì học sinh khó có thể nắm được nghĩa của từ, giờ học sẽ trở nên khô khan, nặng nề. Có một số giáo viên đ• nhận thức được tầm quan trọng của việc giải nghĩa từ nhưng do kiến thức về từ vựng chưa sâu và chưa có kĩ năng xây dựng bài tập nên các bài tập giải nghĩa từ vẫn chưa phong phú và cách sử dụng còn nhiều hạn chế. 
Từ những phân tích trên, chúng tôi thấy cần phải có một hệ thống bài tập giải nghĩa từ cho giờ MRVT ở lớp 5, để giúp giáo viên thuận lợi hơn trong việc dạy nghĩa từ, giúp học sinh nắm nghĩa từ tốt hơn, sâu sắc hơn, vận dụng vào giao tiếp hiệu quả hơn, góp phần nâng cao chất lượng dạy nghĩa từ nói riêng và dạy bài MRVT nói chung. 
Đây chính là lí do để chúng tôi lựa chọn đề tài: “Xây dựng hệ thống bài tập dạy nghĩa từ cho học sinh lớp 5”. 
2. Lịch sử vấn đề 
Vấn đề dạy nghĩa từ đ• được đề cập đến ở khá nhiều công trình. Các nhà nghiên cứu đ• đưa ra khá nhiều biện pháp giải nghĩa từ phù hợp với học sinh tiểu học.
- Theo các tác giả Phan Thiều, Lê Hữu Tĩnh [20. tr. 55-57], khi đ• xác định được từ cần giải nghĩa, chúng ta cần có các biện pháp thích hợp để giúp học sinh nắm được nghĩa của từ. Giải nghĩa từ có mấy cách sau:
+ Dùng vật thực hoặc tranh ảnh (phương pháp trực quan). 
+ Dùng yếu tố từ vựng (như từ đồng nghĩa, từ trái nghĩa, nghĩa của các yếu tố trong từ ghép gốc Hán…) để giải nghĩa. 
+ Giải thích bằng miêu tả lôgic (dùng định nghĩa).
+ Đặt từ trong câu, trong bài… (dùng ngữ cảnh).
Đỗ Hữu Châu [6. tr.276-278] thì cho rằng việc dạy từ không nên chỉ thu hẹp trong giải nghĩa từ, mặc dù đó là việc then chốt. Theo ông, cái lõi ngữ nghĩa của từ là ý nghĩa biểu niệm, nên giảng nghĩa từ, trước hết, cần phải làm cho học sinh nắm được các nét nghĩa chung và riêng, rộng và hẹp với các quan hệ giữa chúng. Từ ý nghĩa biểu niệm, giáo viên sẽ hướng dẫn học sinh phát hiện ra các thành phần ý nghĩa khác. Có những cách giảng nghĩa biểu niệm sau:
+ Giảng nghĩa biểu niệm theo các định nghĩa, khái niệm 
+ Giảng nghĩa theo lối so sánh từ đồng nghĩa và trái nghĩa 
+ Giảng nghĩa theo cách mô tả 
- Tác giả Nguyễn Đức Tồn [10. tr 122-125] không những đưa ra phương pháp dạy nghĩa từ cho học sinh mà còn đưa ra các phương pháp kiểm tra khả năng hiểu và sử dụng nghĩa từ của học sinh. Ông đ• đề xuất một hệ phương pháp dựa trên hệ phương pháp thử nghiệm tâm lí ngôn ngữ học, đó là: 
+ Thử nghiệm gọi tên. 
+ Thử nghiệm giải thích “X là gì ?”. 
+ Thử nghiệm về khả năng. 
+ Thử nghiệm kiểu “cái này được gọi là gì ?”. 
- Tác giả Lê Phương Nga [8. tr.57- 59] đ• trình bày một cách có hệ thống 6 biện pháp giải nghĩa từ cho học sinh tiểu học, đó là: giải nghĩa từ bằng trực quan, bằng ngữ cảnh, bằng cách so sánh đối chiếu với những từ khác (từ đồng nghĩa, từ trái nghĩa), bằng cách phân tích từ thành từ tố (dùng cho từ Hán Việt), bằng cách dùng định nghĩa. 
Tác giả đ• đưa ra biện pháp giải nghĩa từ và cho rằng mỗi biện pháp đều có thể xây dựng các dạng bài tập giải nghĩa từ tương ứng để học sinh tự giải nghĩa. Thế nhưng, trong thực tế, vẫn chưa có một công trình nào nghiên cứu việc xây dựng một hệ thống bài tập giải nghĩa từ để kích thích hứng thú học tập của học sinh. Luận văn chúng tôi, đi theo xu hướng này, nhằm xây dựng một hệ thống bài tập dạy nghĩa từ cho học sinh lớp 5.
3. Mục đích nghiên cứu
Mục đích nghiên cứu của chúng tôi là xây dựng hệ thống bài tập dạy nghĩa từ cho học sinh lớp 5. Với hệ thống bài tập này, chúng tôi muốn góp phần giúp giáo viên tiểu học đổi mới phương pháp dạy nghĩa từ, giúp học sinh lớp 5 tích cực và hứng thú hơn trong việc tìm hiểu về nghĩa của từ, mở rộng vốn từ. 
4. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu
Để đạt được mục đích nghiên cứu nêu trên chúng tôi xác định đối tượng nghiên cứu là: hệ thống bài tập dạy nghĩa từ cho học sinh lớp 5.Trong khuôn khổ một đề tài luận văn tốt nghiệp đại học, chúng tôi giới hạn phạm vi nghiên cứu là xây dựng bài tập dạy nghĩa từ cho các bài MRVT ở sách giáo khoa (SGK) Tiếng Việt 5. 
5. Nhiệm vụ nghiên cứu
Với mục đích và đối tượng nghiên cứu nêu trên, đề tài đ• thực hiện các nhiệm vụ sau:
- Thứ nhất, nghiên cứu các vấn đề lí thuyết có liên quan: nghĩa của từ, việc dạy nghĩa từ ở tiểu học, các biện pháp giải nghĩa từ cho học sinh tiểu học; đặc điểm tâm sinh lý của học sinh lứa tuổi lớp 5 với việc nắm nghĩa từ.
- Thứ hai, nghiên cứu cơ sở thực tiễn của đề tài: khảo sát các bài MRVT ở SGK Tiếng Việt 5; nghiên cứu thực trạng nắm nghĩa từ, sử dụng bài tập dạy nghĩa từ, sử dụng phương pháp giải nghĩa từ của giáo viên dạy lớp 5; nghiên cứu thực trạng nắm nghĩa từ của học sinh lớp 5; lý giải nguyên nhân của thực trạng.
- Thứ ba, xây dựng hệ thống bài tập dạy nghĩa từ cho các bài MRVT theo chủ đề ở SGK Tiếng Việt 5. 
- Thứ tư, tổ chức dạy học thử nghiệm để kiểm tra tính khả thi của hệ thống bài tập đ• xây dựng. 
6. Phương pháp nghiên cứu
Trong quá trình nghiên cứu, chúng tôi đ• sử dụng phối hợp các phương pháp sau:
- Phương pháp nghiên cứu lí thuyết: để nghiên cứu về các khái niệm lý thuyết có liên quan đến đề tài: nghĩa của từ, dạy nghĩa từ, các biện pháp giải nghĩa từ, đặc điểm tâm sinh lý của học sinh lớp 5.
- Phương pháp quan sát: để nghiên cứu thực trạng dạy và học về nghĩa từ của giáo viên và học sinh lớp 5.
- Phương pháp thử nghiệm: để kiểm tra hiệu quả dạy và học nghĩa từ theo hệ thống bài tập đ• đề xuất. 
- Phương pháp thống kê, điều tra: để xử lý các số liệu trong quá trình nghiên cứu. 
 

Ghi chú: Tài liệu này được thành viên thuvien24 đăng lên thư viện. Theo quy định điều khoản sử dụng, Thuvien24.com không chịu bất kỳ trách nhiệm nào đối với bản quyền tài liệu. Bạn tự cân nhắc trước khi tải tài liệu.
Xem bình luận
LeThuyNgaFTU
Bạn ơi làm sao để download được tài liệu vậy?
zdoantuanhungz
Lại down được thêm một tài liệu hay và bổ ích mơi của Thuvien24 rồi :x
hoaithuongqn92
​Chúc cộng đồng ngày càng phát triển và các anh chị, các bạn sẽ có thêm nhiều ý tưởng mới lạ để hỗ trợ cho mọi người, đặc biệt là các thế hệ sinh viên tiếp theo :)
Cảm ơn website đã chia sẻ rất nhiều tài liệu đến mọi người
thuynguyenhlu8118
Oh my god, tìm mãi mới thấy. Thanks
  • Tài liệu mới
  • Tài liệu nổi bật
  • Tài liệu liên quan
  • Tài liệu cùng người đăng
Tiểu Luận quy trình sản xuất bia

Tiểu Luận quy trình sản xuất bia

Lượt down: 0

Người đăng: vandanh9494

Thi pháp truyện ngắn Nguyễn Quang Sáng

Thi pháp truyện ngắn Nguyễn Quang Sáng

Lượt down: 0

Người đăng: phuchien

Bài giảng Hướng dẫn sử dụng Eviews 5

Bài giảng Hướng dẫn sử dụng Eviews 5

Lượt down: 0

Người đăng: saobangkhoc

Tạp Chí Xưa & Nay 2008-318

Tạp Chí Xưa & Nay 2008-318

Lượt down: 21

Người đăng: kiemthienvuong

Tạp Chí Xưa & Nay 2008-316

Tạp Chí Xưa & Nay 2008-316

Lượt down: 3

Người đăng: kiemthienvuong

Tạp Chí Xưa & Nay 2008-314

Tạp Chí Xưa & Nay 2008-314

Lượt down: 10

Người đăng: kiemthienvuong

Tạp Chí Xưa & Nay 2008-312

Tạp Chí Xưa & Nay 2008-312

Lượt down: 9

Người đăng: kiemthienvuong

Tạp Chí Xưa & Nay 2008-309

Tạp Chí Xưa & Nay 2008-309

Lượt down: 2

Người đăng: kiemthienvuong

CÂU HỎI ÔN TẬP MÔN MARKETING NGÂN HÀNG

CÂU HỎI ÔN TẬP MÔN MARKETING NGÂN HÀNG

Lượt down: 0

Người đăng: hoabauhoabau1234

Tôpô yếu, tập song compact và nguyên lý đối ngẫu

Tôpô yếu, tập song compact và nguyên lý đối ngẫu

Lượt down: 0

Người đăng: Sanghee

LT ĐƯỜNG THẲNG VUÔNG GÓC VỚI MẶT PHẲNG

LT ĐƯỜNG THẲNG VUÔNG GÓC VỚI MẶT PHẲNG

Lượt down: 0

Người đăng: vothimyhung

LT GIỚI HẠN CỦA HÀM SỐ1

LT GIỚI HẠN CỦA HÀM SỐ1

Lượt down: 1

Người đăng: vothimyhung

hiển ngôn và hàm ẩn trong ca dao người Việt

hiển ngôn và hàm ẩn trong ca dao người Việt

Lượt down: 0

Người đăng: thu tram

BÀI TẬP PHẢN ỨNG THẾ VÀ CRACKING

BÀI TẬP PHẢN ỨNG THẾ VÀ CRACKING

Lượt down: 0

Người đăng: dothinga91nb

Nâng cao toán hình lớp 3

Nâng cao toán hình lớp 3

Lượt down: 4

Người đăng: quangdct

 Đặc trưng thi pháp truyện cổ tích

Đặc trưng thi pháp truyện cổ tích

Lượt down: 0

Người đăng: vuongtrpro