Xây dựng hệ thống bài tập thực hành để luyện tập kỹ năng giải quyết tình huống giao tiếp cho sinh viên Sư phạm Kỹ thuật Công nghiệp ,Trường ĐHSP Kỹ thuật Hưng Yên

Xây dựng hệ thống bài tập thực hành để luyện tập kỹ năng giải quyết tình huống giao tiếp cho sinh viên Sư phạm Kỹ thuật Công nghiệp ,Trường ĐHSP Kỹ thuật Hưng Yên

Khuyến mại Chính sách bảo hành

Thể loại: Khoa học, xã hội

Cập nhật:

Kiểu file: doc

Người đăng:

Điểm download: 150

Lượt tải: 5

để ủng hộ website nếu bạn thấy tài liệu này có giá trị, xin cám ơn!
Click
Chính sách đảm bảo Tài liệu này của thành viên information và được Thuvien24.com đảm bảo. Xem chi tiết

M ỤC L ỤC

M ỤC L ỤC.. 8

PHẦN MỞ ĐẦU.. 11

1.            Lý do chọn đề tài11

2.            Lịch sử nghiên cứu vấn đề. 12

3.            Mục đích nghiên cứu. 13

4.            Đối tượng nghiên cứu và khách thể nghiên cứu. 13

5.            Nhiệm vụ nghiên cứu. 13

6.            Phạm vi nghiên cứu. 13

7.            Các phương pháp nghiên cứu. 14

CHƯƠNG 1

TỔNG QUAN LÝ LUẬN VỀ GIAO TIẾP VÀ KỸ NĂNG GIẢI QUYẾT TÌNH HUỐNG TRONG GIAO TIẾP  16

1.1.         Khái niệm chung. 16

1.1.1.     Khái niệm giao tiếp. 16

1.1.2.     Vai trò của giao tiếp. 17

1.1.3.     Chức năng của giao tiếp. 18

1.1.3.1.  Chức năng xã hội18

1.1.3.2.  Chức năng tâm lý. 19

1.2.         Các phương tiện giao tiếp. 20

1.2.1.     Phương tiện giao tiếp ngôn ngữ. 21

1.2.2.     Phương tiện giao tiếp phi ngôn ngữ. 22

1.3.         Một số kỹ năng giao tiếp cơ bản. 25

1.3.1.     Kỹ năng lắng nghe. 25

1.3.2.     Kỹ năng đặt câu hỏi28

1.3.3.     Kỹ năng thuyết phục. 29

1.3.3.1.  Những điểm cần chú ý khi thuyết phục. 30

1.3.3.2.  Quy trình thuyết phục. 30

1.3.4.     Kỹ năng thuyết trình. 31

1.3.4.1.  Các bước thuyết trình. 31

1.3.4.2.  Một số điểm cần lưu ý với người thuyết trình. 33

1.3.5.     Kỹ năng đọc và tóm tắt văn bản. 34

1.3.5.1.  Kỹ năng đọc. 34

1.3.5.2.  Kỹ năng tóm tắt văn bản. 35

1.4.         Các tình huống giao tiếp đặc trưng. 35

1.4.1.     Tình huống giao tiếp trong gia đình. 35

1.4.2.     Tình huống giao tiếp trong nhà trường. 36

1.4.3.     Tình huống giao tiếp trong xã hội37

1.5.         Đặc điểm giao tiếp của sinh viên Sư phạm Kỹ thuật Công nghiệp. 38

1.5.1.     Đặc điểm giao tiếp của sinh viên Sư phạm.. 38

1.5.2.     Đặc điểm giao tiếp của sinh viên Sư phạm Kỹ thuật Công nghiệp. 39

CHƯƠNG 2

THỰC TRẠNG NHU CẦU GIAO TIẾP VÀ KỸ NĂNG GIAO TIẾP CỦA SINH VIÊN KHOA SƯ PHẠM KỸ THUẬT - TRƯỜNGĐHSP KỸ THUẬT HƯNG YÊN......41

2.1.1.     Thực trạng nhu cầu giao tiếp của sinh viên nam Khoa Sư phạm Kỹ thuật…...42

2.1.2.     Thực trạng nhu cầu giao tiếp của sinh viên nữ Khoa Sư phạm Kỹ thuật43

2.1.3.     Sự khác nhau trong nhu cầu giao tiếp giữa sinh viên nam và sinh viên nữ Khoa Sư phạm Kỹ thuật44

2.1.4.     So sánh nhu cầu giao tiếp giữa các khối lớp Khoa Sư phạm Kỹ thuật……….46

2.2.         Nội dung giao tiếp. 49

2.3.         Mức độ cởi mở của cá nhân. 52

2.3.1.     Mức độ cởi mở cá nhân của sinh viên nam Khoa Sư phạm Kỹ. 52

2.3.2.     Mức độc cởi mở cá nhân của sinh viên nữ Khoa Sư phạm Kỹ thuật53

2.3.3.     Sự khác nhau về mức độ cởi mở cá nhân giữa sinh viên nam và sinh viên nữ Khoa Sư phạm Kỹ thuật55

2.4.         Khả năng giao tiếp. 56

2.4.1.     Thực trạng khả năng giao tiếp của sinh viên nam Khoa Sư phạm Kỹ thuật.....57

2.4.2.     Thực trạng khả năng giao tiếp của sinh viên nữ Khoa Sư phạm Kỹ thuật62

CHƯƠNG 3

XÂY DỰNG HỆ THỐNG BÀI TẬP TÌNH HUỐNG.. 69

3.1.         Tình huống giao tiếp trong gia đình. 69

3.2.         Tình huống giao tiếp trong nhà trường. 71

3.2.1.     Tình huống giao tiếp trong trường Đại học. 71

3.2.2.     Tình huống giao tiếp trong khi thực tập sư phạm.. 74

3.3.         Tình huống giao tiếp trong xã hội80

3.3.1.     Tình huống giao tiếp thông thường trong xã hội80

3.3.2.     Tình huống giao tiếp trong qúa trình xin việc, phỏng vấn xin việc. 83

PHẦN KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ87

1.            Kết luận. 87

2.            Kiến nghị88PHẦN MỞ ĐẦU

1.                  Lý do chọn đề tài

Giao tiếp là đặc trưng quan trọng nhất trong hành vi của con người, nó không những là điều kiện quan trọng bậc nhất của sự hình thành và phát triển tâm lý, ý thức, nhân cách mà còn giúp cho con người đạt được năng suất, chất lượng và hiệu quả trong mọi lĩnh vực hoạt động.

Đối với nghề dạy học, giao tiếp không những có vai trò quan trọng trong sự nghiệp hình thành và phát triển nhân cách giáo viên mà còn là bộ phận cấu thành hoạt động sư phạm, là thành phần chủ đạo trong cấu trúc năng lực sư phạm của người giáo viên. Giao tiếp là phương thức, công cụ cơ bản nhất để tổ chức hoạt động dạy và học. Nếu không có giao tiếp thì không thể hướng hoạt động sư phạm của thầy và trò vào việc đạt được mục đích giáo dục. Do đó, vấn đề đặt ra đối với nhiệm vụ đào tạo nghề sư phạm là mỗi sinh viên phải được chuẩn bị và chủ động chuẩn bị cho mình về năng lực giao tiếp.

Trường ĐHSP Kỹ thuật Hưng Yên là một trong những nơi đào tạo nghề cho những nhà giáo tương lai phục vụ công tác xây dựng nguồn nhân lực đáp ứng nhu cầu của xã hội. Hành trang của sinh viên Sư phạm Kỹ thuật Hưng Yên ngoài tư cách, phẩm chất, đạo đức, nhiệt huyết với sự nghiệp trồng người còn phải vững mạnh về chuyên môn và giỏi về nghiệp vụ sư phạm, trong đó có năng lực giao tiếp. Vì vậy, việc rèn luyện năng lực giao tiếp mà cụ thể là kỹ năng giải quyết tình huống  giao tiếp cho sinh viên sư phạm là vấn đề thiết yếu.

Khoa Sư phạm Kỹ thuật của Trường ĐHSP Kỹ thuật Hưng Yên là nơi đào tạo đội ngũ giáo viên Kỹ thuật công nghiệp cho các trường THPT. Với đặc điểm công việc  giảng dạy trên đối tượng là những học sinh đang độ tuổi phát triển mạnh về nhận thức cũng như tâm sinh lý nên kỹ năng giao tiếp lại càng là vấn đề cấp thiết đối với mỗi sinh viên của khoa. Trên thực tế địa điểm của trường đặt tại vùng nông thôn nên môi trường giao tiếp của sinh viên trong khoa cũng như trong trường đã bị hạn chế đi rất nhiều, bên cạnh đó là vấn đề về sự chênh lệch giới, về thái độ giao tiếp của từng sinh viên,…cũng làm ảnh hưởng không ít đến kỹ năng giao tiếp.

Để khắc phục những khó khăn ấy và rèn luyện kỹ năng giao tiếp cho sinh viên Khoa Sư phạm Kỹ thuật thì một hệ thống bài tập tình huống giao tiếp là vô cùng cần thiết . Vì vậy, tôi mạnh dạn chọn đề tài : “Xây dựng hệ thống bài tập thực hành để luyện tập kỹ năng giải quyết tình huống giao tiếp cho sinh viên Sư phạm Kỹ thuật Công nghiệp ,Trường ĐHSP Kỹ thuật Hưng Yên”. Với hy vọng góp phần nhỏ bé nhằm rèn luyện kỹ năng giải quyết vấn đề, nâng cao khả năng giao tiếp cho các bạn sinh viên trong khoa - những nhà giáo ưu tú tương lai.

2.         Lịch sử nghiên cứu vấn đề

            Giao tiếp là một phần không thể thiếu của con người, đặc biệt là sinh viên nói chung và sinh viên Sư phạm nói riêng - Những nhà giáo dục tương lai của đất nước.

            Hiện nay, giao tiếp hay cụ thể hơn là kỹ năng giao tiếp ngày càng  trở nên quan trọng hơn bao giờ hết trong thời đại xã hội ngày càng văn minh. Kỹ năng giao tiếp có tốt hay không thế hiện rõ nét nhất trong cách ứng xử, giải quyết tình huống giao tiếp diễn ra hàng ngày xung quanh mỗi chúng ta.

            Thực tế đã có rất nhiều người nghiên cứu các vấn đề liên quan đến kỹ năng giải quyết tình huống trong giao tiếp, có thế kể đến như Nhà giáo ưu tú Trần Trọng Thuỷ (Trong cuốn “Bài tập thực hành tâm lý”), Ths Nguyễn Đình Chắt (với đề tài Thạc sĩ “Kỹ năng giải quyết tình huống sư phạm của sinh viên trường CĐSP Đà Lạt – Lâm Đồng), Ths Lê Quang Sơn (với bài viết “Đặc điểm giao tiếp của sinh viên Trường Cao đẳng Sư phạm Quảng Trị” trên Tạp chí Khoa học và Công nghệ, Đại học Đà Nẵng - Số 2 (25).2008),… Tuy nhiên, việc xây dựng một hệ thống các bài tập tình huống giao tiếp nói chung cho sinh viên Sư phạm để nâng cao kỹ năng giao tiếp trên nhiều mặt vẫn còn ít được chú ý. Việc nghiên cứu của các tác giả hầu hết trên những tình huống giao tiếp sư phạm và ứng xử sư phạm.

            Vì vậy, tôi thấy cần thiết phải đi sâu vào nghiên cứu nội dung này với hy vọng xây dựng được một hệ thống các tình huống giao tiếp điển hình trên nhiều mặt để nâng cao một cách hiệu quả kỹ năng giao tiếp cho sinh viên Sư phạm Kỹ thuật công nghiệp - Trường ĐHSP Kỹ thuật Hưng Yên.

3.         Mục đích nghiên cứu

            Xây dựng được một hệ thống bài tập thực hành để  luyện tập kỹ năng giải quyết tình huống trong giao tiếp cho sinh viên Sư phạm Kỹ thuật Công nghiệp - Trường ĐHSP Kỹ thuật Hưng Yên

4.         Đối tượng nghiên cứu và khách thể nghiên cứu

4.1.           Đối tượng nghiên cứu

Xây dựng hệ thống bài tập thực hành để luyện tập kỹ năng giải quyết tình huống giao tiếp.

4.2.     Đối tượng nghiên cứu

Phương pháp luyện tập giải quyết tình huống giao tiếp.

5.       Nhiệm vụ nghiên cứu

5.1.           Nghiên cứu cơ sở lý luận của đề tài

5.2.           Tìm hiểu nhu cầu giao tiếp, thực trạng kỹ năng giao tiếp và giải quyết tình huống giao tiếp của sinh viên Sư phạm Kỹ thuật Công nghiệp - Trường ĐHSP Kỹ thuật Hưng Yên.

5.3.           Xây dựng hệ thống bài tập thực hành để luyện tập kỹ năng giải quyết tình huống giao tiếp cho sinh viên Sư phạm Kỹ thuật Công nghiệp - Trường ĐHSP Kỹ thuật Hưng Yên

6.       Phạm vi nghiên cứu

Do hạn chế về thời gian, những tình huống giao tiếp nói chung là vô hạn nên trong phạm vi đề tài của mình tôi chỉ xây dựng những bài tập tình huống điển hình, phù hợp với nhu cầu giao tiếp của sinh viên Khoa Sư phạm Kỹ thuật cũng như phù hợp với những kỹ năng thiết yếu trong giao tiếp.

7.                  Các phương pháp nghiên cứu

7.1.           Phương pháp nghiên cứu tài liệu

Phương pháp này được dùng trong suốt quá trình thực hiện, nghiên cứu đề tài, từ việc xây dựng đề cương nghiên cứu vấn đề đến việc xác định cơ sở lý luận của giao tiếp và xây dựng hệ thống bài tập tình huống. Số lượng tài liệu tham khảo là trên 10 sách và tư liệu có liên quan (xem phần Tài liệu tham khảo)

7.2.           Phương pháp phân tích và tổng hợp lý thuyết

Phương pháp phân tích và tổng hợp tài liệu lý thuyết về giao tiếp để xây dựng những bài tập tình huống phù hợp nhất.

7.3.           Phương pháp điều tra bằng phiếu

Phiếu điều tra đảm bảo tính khách quan, tổng hợp, gồm 95 câu hỏi về 4 lĩnh vực là: Nhu cầu giao tiếp, nội dung giao tiếp, mức độ cởi mở của cá nhân và kỹ năng giao tiếp, yêu cầu sinh viên chọn ý kiến phù hợp với mình. Từ đó dựa vào barem điểm, cho điểm các phiểu điều tra.

Phiếu điều tra được phát ra hơn 200 phiếu trên hơn 200 đối tượng là sinh viên các lớp: KTK3, KTK4.2, KTK5.1, KTK5.2, KTK6.1, KTK6.2, KTK7, KTK39, KTK6LC. Tổng số phiếu thu được là 200 phiếu.

7.4.           Phương pháp quan sát

Qua quan sát những biểu hiện trong các mặt hoạt động để tìm hiểu thực trạng nhu cầu giao tiếp và kỹ năng giao tiếp của sinh viên.

7.5.           Phương pháp trao đổi, trò chuyện

Qua trao đổi trò chuyện với sinh viên, với cán bộ Đoàn, cán bộ lớp để tìm hiểu tâm tư, nguyện vọng của sinh viên, thái độ của họ trong khi trả lời các phiếu điều tra, từ đó phát hiện ra yếu tố ảnh hưởng tới nhu cầu giao tiếp và kỹ năng giao tiếp.

7.6.           Phương pháp tổng kết kinh nghiệm

Nhóm phương pháp này được thực hiện trong việc đưa ra các nhận định, luận cứ có tính thực tiễn, có độ tin cậy cao trong phần tìm hiểu thực trạng kỹ năng giao tiếp của sinh viên Khoa Sư phạm Kỹ thuật, nêu ra những nguyên nhân hạn chế của việc giao tiếp và xử lý tình huống giao tiếp, tổng kết rút kinh nghiệm từ nhiều chuyên gia về kỹ năng giao tiếp.

Ngoài ra, còn sử dụng các phương pháp logic, toán học thống kê,… trong việc lập bảng và phân tích số liệu,…

Ghi chú: Tài liệu này được thành viên information đăng lên thư viện. Theo quy định điều khoản sử dụng, Thuvien24.com không chịu bất kỳ trách nhiệm nào đối với bản quyền tài liệu. Bạn tự cân nhắc trước khi tải tài liệu.
Xem bình luận
nnthieu20
mong rằng bạn sẽ có nhiều bài hay như thế này nữa
tranhuynhduy1992
Cám ơn đã giúp tôi Hoàn thành báo cáo khóa luận tốt nghiệp với nội dung đầy đủ và chính xác.
thanhthcstranphu
Cám ơn nhiều nha./.
diepquynhchau
thanks bạn rất nhiều
Cám ơn đã chia sẽ tài liệu rất hay và có nhiều cập nhập mới.
  • Tài liệu mới
  • Tài liệu nổi bật
  • Tài liệu liên quan
  • Tài liệu cùng người đăng
Cấu hình wireless xác thực với radius server

Cấu hình wireless xác thực với radius server

Lượt down: 0

Người đăng: puti1996

BẢNG THỐNG KÊ CÁC XÃ Ở VIỆT NAM

BẢNG THỐNG KÊ CÁC XÃ Ở VIỆT NAM

Lượt down: 0

Người đăng: bosocthoi2010

Phương Pháp Marketing 4p Cty HABECO

Phương Pháp Marketing 4p Cty HABECO

Lượt down: 0

Người đăng: dungyenpro

Giáo trình cây cà phê và hồ tiêu

Giáo trình cây cà phê và hồ tiêu

Lượt down: 1

Người đăng: hvvang

Kỹ Năng Soạn Thảo Văn Bản

Kỹ Năng Soạn Thảo Văn Bản

Lượt down: 0

Người đăng: ngoclan_vp

Các khuyết tật thị trường

Các khuyết tật thị trường

Lượt down: 0

Người đăng: hocvienbho

20 Điều giáo viên nên biết

20 Điều giáo viên nên biết

Lượt down: 17

Người đăng: nndu79

GIÁO TRÌNH TRIẾT HỌC CHO HỌC VIÊN CAO HỌC

GIÁO TRÌNH TRIẾT HỌC CHO HỌC VIÊN CAO HỌC

Lượt down: 0

Người đăng: kakabinhminh