Xây dựng hệ thống câu hỏi trắc nghiệm khách quan nhiều lựa chọn chương dao động cơ học - vật lí 12

Xây dựng hệ thống câu hỏi trắc nghiệm khách quan nhiều lựa chọn chương dao động cơ học - vật lí 12

Khuyến mại Chính sách bảo hành

Thể loại: Khoa học tự nhiên

Cập nhật:

Kiểu file: doc

Người đăng:

Điểm download: 400

Lượt tải: 5

để ủng hộ website nếu bạn thấy tài liệu này có giá trị, xin cám ơn!
Click
Chính sách đảm bảo Tài liệu này của thành viên thuvien24 và được Thuvien24.com đảm bảo. Xem chi tiết

Mục lục

                                                                             Trang
Phần I. Mở đầu............................................................................................    
Phần II: Nội dung........................................................................................    
Chương I: Cơ sở lí luận chung về kiểm tra đánh giá kết quả..................     
1.1. Mục đích của việc kiểm tra đánh giá kết quả học tập của học sinh........    
1.2. Tầm quan trọng của việc kiểm tra đánh giá............................................    
1.3. Chức năng của việc kiểm tra đánh giá....................................................    
1.4. Những yêu cầu của việc kiểm tra đánh giá.............................................    
1.5. Những yếu tố cơ bản của việc kiểm tra đánh giá....................................    
1.6. Các loại bài kiểm tra ở trường THPT......................................................    
1.7. Bài kiểm tra trắc nghiệm và bài kiểm tra tự luận....................................    
Chương II: Trắc nghiệm và lập kế hoạch soạn thảo một bài trắc nghiệm khách quan nhiều lựa chọn (MCQ).............................................    
2.1. Phương pháp và kỹ thuật trắc nghiệm.....................................................    
2.1.1. Phương pháp trắc nghiệm là gì?..........................................................    
2.1.2. Các hình thức trắc nghiệm...................................................................    
2.1.3. Trắc nghiệm kháh quan và nguyên tắc soạn thảo câu hỏi...................    
2.2. Lập kế hoạch soạn một bài trắc nghiệm khách quan MCQ....................    
2.2.1. Mục tiêu khảo sát một bài trắc nghiệm khách quan MCQ..................    
2.2.2. Số câu hỏi trong một bài trắc nghiệm khách quan MCQ....................    
2.2.3. Cách trình bày, ra đề và chấm một bài trắc nghiệm khách quan MCQ.............................................................................................................    
2.2.4. Đánh giá kết quả bài trắc nghiệm khách quan MCQ..........................    
Chương III: Xây dựng hệ thống câu hỏi trắc nghiệm khách quan nhiều lựa chọn chương "Dao động cơ học Vật lí 12"...............................    
Chủ đề 1: Đại cương dao động điều hoà.......................................................    
Chủ đề 2: Con lắc lò xo.................................................................................    
Chủ đề 3: Con lắc đơn...................................................................................    
Chủ đề 4: Tổng hợp dao động - dao động tắt dần - dao động cưỡng bức......    
Phần III: Kết luận.......................................................................................    
Tài liệu tham khảo.......................................................................................    
 
Phần I: Mở đầu

       I. Lý do chọn đề tài
Kiểm tra đánh giá là một khâu có ý nghĩa quan trọng trong việc nâng cao chất lượng và hiệu quả dạy học.
Bất kì một quá trình giáo dục nào mà một con người tham gia cũng nhằm tạo ra những biến đổi nhất định trong con người đó. Những sự thay đổi đó chỉ có thể được xác định bằng cách đánh giá hành vi của người đó. Nói khác đi nếu không có các hình thức kiểm tra đánh giá thì chúng ta không thể xác định được mức độ biến đổi.
Trong những năm gần đây đ• có nhiều hoạt động nhằm cải tiến phương pháp dạy và học, trong đó vấn đề kiểm tra đánh giá học tập của người học đang rất được quan tâm. Bộ đ• tổ chức nhiều cuộc hội thảo, tập huấn về vấn đề này. ở một số trường THPT đ• xây dựng được ngân hàng câu hỏi và tổ chức thi, kiểm tra các môn học bằng phương pháp trắc nghiệm khách quan. Đặc biệt năm 2007, Bộ Giáo Dục và Đào Tạo quyết định thi Đại học-Cao đẳng môn Vật lý bằng trắc nghiệm khách quan.
Mục tiêu của chúng ta là không ngừng cải tiến phương pháp giảng dạy nâng cao chất lượng học tập chính xác và khách quan, hạn chế tối đa những sai lệch trong khâu kiểm tra đánh giá kết quả của người học. Để thực hiện mục tiêu đó cần phải chọn một phương pháp kiểm tra đánh giá phù hợp.
Đánh giá kết quả học tập của người học theo kiểu truyền thống thì đề ra thường không bao trùm được tất cả các kiến thức mà người học đ• được học, do đó kết quả kiểm tra đánh giá chưa được chính xác và khách quan. Người học có thể quay cóp, học tủ, người chấm có thể thiên vị dẫn đến việc kiểm tra, đánh giá không thực chất. Để khắc phục điều đó và giúp các em ôn thi tốt tôi chọn đề tài: " xây dựng hệ thống câu hỏi trắc nghiệm khách quan nhiều lựa chọn chương: Dao động  cơ học- Vật lí 12".
II. Mục tiêu của đề tài
ứng dụng lí thuyết và kỹ thuật trắc nghiệm khách quan để xây dựng một hệ thống câu hỏi trắc nghiệm khách quan cho chương "Dao động cơ học" ở lớp 12 - THPT nhằm nâng cao hiệu quả ôn tập - kiểm tra - đánh giá kết quả học của học sinh, từ đó nâng cao hiệu quả dạy và học vật lí ở trường THPT (đồng thời hướng học sinh làm quen với quy chế thi mới về Đại học- Cao đẳng bằng phương pháp thi trắc nghiệm khách quan).
III. Đối tượng và phạm vi nghiêm cứu
- Quá trình dạy học vật lí ở trường THPT, đặc biệt là hoạt động kiểm tra đánh giá kết quả học tập của học sinh ở trường THPT.
- Phạm vi nghiên cưú của đề tài, do điều kiện, thời gian không cho phép nên đề tài chỉ xây dựng và thử nghiệm hệ thống câu hỏi trắc nghiệm khách quan cho chương "Dao động cơ học" ở vật lí 12 THPT.
IV. Giả thuyết khoa học
- Nếu phương pháp trắc nghiệm khách quan được áp dụng trong nhà trường thì nó sẽ giúp đánh giá chính xác trình độ, năng lực học tập của học sinh. Qua đó giúp người học có thể thay đổi, cải tiến phương pháp học tập để đạt được trình độ mong muốn cũng như giúp cho giáo viên có thể đổi mới phương pháp giảng dạy để đạt được hiệu quả cao nhất.
V. Nhiệm vụ nghiên cứu
- Nghiên cứu lý thuyết và kỹ thuật trắc nghiệm khách quan trong kiểm tra - đánh giá học tập môn vật lí của học sinh.
- Nghiên cứu các quy định về kiểm tra - đánh giá trong quá trình dạy học ở trường THPT.
- Nghiên cứu mục tiêu và nội dung dạy học chương "Dao động cơ học" vật lí 12- THPT.
- Dựa trên lí thuyết và kỹ thuật trắc nghiệm khách quan để soạn thảo hệ thống câu hỏi trắc nghiệm khách quan phục vụ cho ôn tập, kiểm tra đánh giá kết quả học tập của học sinh  chương "Dao động cơ học" vật lí 12.
- Tiến hành thực nghiệm sư phạm để đánh giá thẩm định hệ thống câu hỏi từ đó hoàn thiện hệ thống câu hỏi và đề thi trắc nghiệm khách quan cho chương "Dao động cơ học" vật lí 12 và đề xuất những kiến nghị cần thiết từ kết quả nghiên cứu.
VI. Phương pháp nghiên cứu
6.1. Nghiên cứu lí thuyết
- Nghiên cứu những tài liệu về lý luận dạy học bộ môn và các tài liệu có liên quan.
- Nghiên cứu chương trình vật lí THPT đặc biệt chương "Dao động cơ học" vật lí 12 và các tài liệu liên quan.
- Nghiên cứu những tài liệu cuả các tác giả trong và ngoài nước về phương pháp trắc nghiệm khách quan.
- Nghiên cứu những đề thi đại học của những năm gần đây.
6.2. Nghiên cứu thực nghiệm
- Xây dựng hệ thống câu hỏi và đề thi trắc nghiệm khách quan cho chương "Dao động cơ học" vật lí 12.
- Thực nghiệm sư phạm, sau đó xử lý số liệu thực nghiệm, để hoàn chỉnh hệ thống câu hỏi đ• xây dựng, từ đó phân tích đánh giá kết quả và rút ra kết luận.
- Do điều kiện và thời gian, đề tài không thể thực nghiệm sư phạm nhiều lần.
VII. Cấu trúc luận văn
Luận văn gồm 3 phần.
- Phần I: Mở đầu
- Phần II: Nội dung
        + Chương I: Cơ sở lí luận chung về kiểm tra đánh giá.
        + Chương II: Trắc nghiệm và lập kế hoạch soạn thảo một bài trắc nghiệm khách quan nhiều lựa chọn.
        + Chương III: Xây dựng hệ thống câu hỏi trắc nghiệm khách quan nhiều lựa chọn chương “Dao động cơ học- vật lí 12”.
- Phần III: Kết luận
Phần II: Nội dung

Chương I : cơ sở lí luận chung về kiểm tra và đánh giá
1.1 Mục đích của việc kiểm tra đánh giá kết quả học tập của học sinh
- Kiểm tra đánh giá có tác dụng để người học nhận ra khả năng kiến thức của mình.
- Kiểm tra đánh giá tạo ra mối liên hệ ngược giúp giáo viên có thể kịp thời điều chỉnh việc dạy của mình.
- Kiểm tra đánh giá nhằm mục đích để phân loại người học.
- Kiểm tra đánh giá tạo điều kiện tăng uy tín của nhà trường.
- Kiểm tra đánh giá để xác định được năng lực của học sinh.
- Kiểm tra đánh giá kết quả học tập của người học vừa giữ vai trò bánh lái vừa giữ vai trò động lực của dạy học. Nó định hướng thúc đẩy mạnh mẽ hoạt động dạy học.
- Kiểm tra đánh giá có tác động đến việc đổi mới trong đào tạo.
- Kiểm tra đánh giá kết quả học tập của học sinh là giáo viên phải phát hiện được sự phù hợp hay không phù hợp giữa tình trạng kiến thức kỹ năng của người học với tiêu chuẩn đ• được xác định một cách khách quan, qua đó nhằm xác định thực trạng, tính cách năng lực cũng như tiến bộ của học sinh.
- Kiểm tra đánh giá không những đóng vai trò kích thích mà còn đóng vai trò dạy học. Nó là nhiệm vụ cần thiết và phức tạp để tổ chức quá trình dạy học, điều chỉnh quá trình đó, cũng như giúp lựa chọn những phương pháp làm việc và tính chất tài liệu học tập phân hoá bài tập một cách hợp lý với người học.
Mặt khác kiểm tra đánh giá còn là căn cứ để đánh giá giáo viên về mặt năng lực giảng dạy.
Như vậy, kiểm tra đánh giá không phải chỉ là ở chổ cho học sinh một điểm số. Điều quan trọng là : Qua đó phải phân tích kết quả cho học sinh thấy chổ mạnh và chổ yếu của mình, chổ nào đ• nắm vững, chổ nào còn lỗ hổng hoặc sai sót, và nếu có thể thì vạch rõ nguyên nhân sai lầm để giáo viên căn cứ vào đó mà có những phương hướng biện pháp giúp trò khắc phục.
1.2. Tầm quan trọng của việc kiểm tra đánh giá
- Kiểm tra đánh giá là hai công việc được tiến hành theo trình tự nhất định hoặc đan xen lẫn nhau, nhằm khảo sát, xem xét cả về định lượng và định tính kết quả học tập, đánh giá mức độ chiếm lĩnh nội dung học vấn của học sinh.
- Kiểm tra đánh giá kết quả của một hoạt động là nhằm phát hiện kịp thời uốn nắn những sai sót, điều chỉnh có hiệu quả hoạt động đang tiến hành theo phương hướng cơ bản đề ra, đồng thời xác định kết quả hoạt động trên cơ sở đối chiếu với yêu cầu mục đích đề ra cho hoạt động ở những thời điểm nhất định, tạo điều kiện thúc đẩy hoàn thiện hoạt động một cách tích cực đạt kết quả tối ưu.
- Kiểm tra kết quả học tập của học sinh đảm bảo mối liên hệ ngược trong quá trình dạy học bộ môn, giúp giáo viên kịp thời điều chỉnh việc dạy và học sinh kịp thời điều chỉnh việc học của mình. Việc kiểm tra giúp học sinh củng cố, đào sâu, hệ thống hoá kiến thức. Việc kiểm tra còn có tác dụng giáo dục rất lớn. Qua kiểm tra giáo dục cho học sinh tinh thần trách nhiệm trong học tập, rèn luyện thói quen làm việc có kế hoạch, thói quen kiên trì trong học tập, có thái độ trung thực trong việc báo cáo kết quả của mình...Nội dung kiểm tra, cách kiểm tra của giáo viên, thái độ của giáo viên khi kiểm tra có tác dụng rất lớn đến thái độ, tác phong học tập đến tư tưởng và tình cảm của học sinh đối với bộ môn. Cơ sở quan trọng của việc đánh giá là những bài kiểm tra, nhưng ngoài ra còn phải căn cứ vào cả quá trình theo dõi học sinh.
       - Kiểm tra đánh giá kết quả học tập của người học là một bộ phận hợp thành rất quan trọng và tất yếu của quá trình đào tạo. Công tác kiểm tra, đánh giá là một việc làm phức tạp bởi vì kết quả cuối cùng là kết quả tổng hợp của nhiều yếu tố tác động tới.
Hiện nay trong nhà trường phổ thông việc kiểm tra, đánh giá, kết quả học tập của học sinh chưa được chú ý một cách đúng mức, còn có nhiều khó khăn, phức tạp do một số giáo viên, một số cấp quản lí chưa hiểu đầy đủ chức năng của kiểm tra, đánh giá. Do đó vấn đề đặt ra là: Muốn kiểm tra đánh giá khả năng và mức độ lĩnh hội tri thức, kỹ năng, kỹ xảo các môn học cần phải xác định "thước đo" và chuẩn mực đánh giá một cách khoa học, khách quan.
1.3. Chức năng của kiểm tra đánh giá
1.3.1. Chức năng định hướng
- Kiểm tra đánh giá nhằm phân tích các phương tiện vật chất và đặt ra một kế hoạch lí tưởng về tiến trình của hành động. Đây còn gọi là chức năng đánh giá, chuẩn đoán.
1.3.2. Chức năng phát hiện, điều chỉnh
Chức năng này thể hiện thông qua việc tiến hành các hình thức kiểm tra kết quả học tập. Giáo viên có thể phát hiện kịp thời trình độ và năng lực nhận thức của học sinh cả về khối lượng và chất lượng chiếm lĩnh nội dung học vấn. Kịp thời phát hiện những chỗ đúng, sai, mức độ nông sâu, rộng hẹp trong vốn hiểu biết của các em trên cơ sở đối chiếu đặt ra. Từ đó giáo viên rút ra được những nhận xét, đánh giá xác định kết quả đ• đạt được khẳng định sự hạn chế, yếu kém và tìm ra những nguyên nhân ảnh hưởng tới hoạt động học tập của các em. Mặt khác giáo viên và các cấp quản lí căn cứ vào những "liên hệ ngược" phản ánh từ kết quả kiểm tra, đánh giá để kịp thời có phương hướng, biện pháp hoàn thiện quá trình dạy học, đặc biệt là điều chỉnh những sai sót, lệch lạc mà học sinh đ• bộc lộ thông qua các hình thức kiểm tra. Đây còn gọi là chức năng uốn nắn.
1.3.3. Chức năng củng cố và phát triển trí tuệ
Trước một đợt thi cử, kiểm tra học sinh phải học tập tích cực, phát huy cao độ năng lực tư duy, sáng tạo của mình để tái hiện, chính xác hoá hoàn thiện và khắc sâu một cách hệ thống những kiến thức đ• học. Trên cơ sở đó củng cố, rèn luyện hoàn thiện những kỹ năng, kĩ xảo và phát triển năng lực chú ý khả năng ghi nhớ vận dụng, đặc biệt là năng lực tư duy, sáng tạo.
1.3.4. Chức năng giáo dục
- Kiểm tra đánh giá phải giúp học sinh có nhu cầu, động cơ đúng đắn trong học tập, có thói quen tự giác, tự lực huy động vốn tri thức kỹ năng của mình để giải quyết các nhiệm vụ học tập. Đồng thời mỗi học sinh phải có năng lực tự kiểm tra, tự đánh giá và tự hoàn thiện học vấn của mình, có ý thức vươn lên trong học tập. Đặc biệt là phải quan tâm giáo dục ý thức tổ chức, kỷ luật, tuyệt đối tránh những biểu hiện sai trái về thái độ, thói quen xấu trong thi cử. Như vậy chức năng giáo dục của kiểm tra, đánh giá thể hiện sự thống nhất giữa hoạt động dạy học và sự giáo dục phẩm chất, nhân cách cho học sinh, thể hiện sự thống nhất giữa kiểm tra và tự kiểm tra, giữa đánh giá của thầy và tự đánh giá của trò.
1.3.5.  Chức năng xếp loại
Đây là chức năng đánh giá tổng hợp. Khi thực hiện chức năng này cần xác định rõ mục tiêu cuối cùng mà ta hướng tới. Mục tiêu này phải có ý nghĩa đối với cá nhân cũng như x• hội.
Để có những kiểm tra đánh giá khách quan  phải xem xét các khái niệm đề cập trong chương trình, giáo trình có phù hợp với yêu cầu đặt ra không? về phương pháp sư phạm trong sách giáo khoa có thể hiện quan điểm thích hợp không?
Khi đ• có các tiêu chí, các câu hỏi của giáo viên đưa ra phải phục vụ cho tiêu chí đó để nhằm mục đích đánh giá một cách chính xác. Do đó việc xác định đầy đủ các chức năng của kiểm tra, đánh giá sẽ có ý nghĩa quan trọng trong công tác kiểm tra, đánh giá.
1.4. Những yêu cầu của việc kiểm tra đánh giá
1.4.1. Đảm bảo tính khách quan
Đảm bảo tính khách quan trong kiểm tra đánh giá là một vấn đề hết sức quan trọng. Nó là nguyên tắc cơ bản nhất bởi vì tính khách quan trong kiểm tra đánh giá kết quả học tập của học sinh là sự phản ánh một cách trung thực, kết quả lĩnh hội nội dung tài liệu học tập của học sinh so với yêu cầu do chương trình. Nói khác đi tính khách quan trong kiểm tra đánh giá thể hiện ở chỗ đó là sự tương ứng giữa kết quả đánh giá với chất lượng lĩnh hội kiến thức, tài liệu học tập của học sinh.
Để đảm bảo được tính khách quan cần tuân theo một số điều kiện sau:
+ Tổ chức hệ thống kiểm tra: Việc kiểm tra đánh giá phải được tiến hành nhiều lần, phải quan sát lâu dài và liên tục toàn bộ hoạt động của học sinh , phải chú ý đến tính chất định lượng và định tính của kết quả. Cần cải tiến phương pháp kiểm tra đánh giá như chấm kép, đánh giá liên tục, phương pháp trắc nghiệm...
+ Chất lượng tài liệu kiểm tra: Đảm bảo tính phong phú của nội dung tính toàn diện của chức năng, đảm bảo tính xác thực của kiểm tra. (Xác định số lượng câu hỏi trong mỗi bài, mỗi chương), xác định chẩn đoán của những câu hỏi, xác định tính chất phức tạp của toàn bộ bài tập và từng phần của nó ứng với những tri thức cơ bản, những đơn vị kiến thức của bài học. Có nghĩa là làm rõ nét đặc trưng của tài liệu kiểm tra liên quan đến khả năng thoả m•n yêu cầu đ• đề ra.
+ Những yêu cầu xác định khi kiểm tra, đánh giá: Cần xác định yêu cầu của mục đích kiểm tra, đánh giá,  xác định các đối tượng đánh giá, các mức độ kiểm tra đánh giá, xác định các phương tiện kiểm ta đánh giá và những cơ sở đánh giá, xác định thang đánh giá khi đánh giá.
1.4.2. Đảm bảo tính toàn diện

Ghi chú: Tài liệu này được thành viên thuvien24 đăng lên thư viện. Theo quy định điều khoản sử dụng, Thuvien24.com không chịu bất kỳ trách nhiệm nào đối với bản quyền tài liệu. Bạn tự cân nhắc trước khi tải tài liệu.
Xem bình luận
thanhhuong251088
Nhờ hỗ trợ của Thuvien24 mà mình tìm được tài liệu này. Cảm ơn các bạn.
thuynguyenhlu8118
Oh my god, tìm mãi mới thấy. Thanks
cuongsaohb
Cám ơn bạn bài viết hay và có chất lượng. Phát huy bạn nhé. Cám ơn
hoangtrung_td
Thank you^^
lamthikimxuyen
ok. cam on ban nha.
  • Tài liệu mới
  • Tài liệu nổi bật
  • Tài liệu liên quan
  • Tài liệu cùng người đăng
Cấu hình wireless xác thực với radius server

Cấu hình wireless xác thực với radius server

Lượt down: 0

Người đăng: puti1996

BẢNG THỐNG KÊ CÁC XÃ Ở VIỆT NAM

BẢNG THỐNG KÊ CÁC XÃ Ở VIỆT NAM

Lượt down: 0

Người đăng: bosocthoi2010

Phương Pháp Marketing 4p Cty HABECO

Phương Pháp Marketing 4p Cty HABECO

Lượt down: 0

Người đăng: dungyenpro

Giáo trình cây cà phê và hồ tiêu

Giáo trình cây cà phê và hồ tiêu

Lượt down: 1

Người đăng: hvvang

Kỹ Năng Soạn Thảo Văn Bản

Kỹ Năng Soạn Thảo Văn Bản

Lượt down: 0

Người đăng: ngoclan_vp

Các khuyết tật thị trường

Các khuyết tật thị trường

Lượt down: 0

Người đăng: hocvienbho

20 Điều giáo viên nên biết

20 Điều giáo viên nên biết

Lượt down: 17

Người đăng: nndu79

GIÁO TRÌNH TRIẾT HỌC CHO HỌC VIÊN CAO HỌC

GIÁO TRÌNH TRIẾT HỌC CHO HỌC VIÊN CAO HỌC

Lượt down: 0

Người đăng: kakabinhminh