Xây dựng phương pháp định lượng butafosfan trong nguyên liệu và thành phẩm thuốc thú y

Xây dựng phương pháp định lượng butafosfan trong nguyên liệu và thành phẩm thuốc thú y

Khuyến mại Chính sách bảo hành

Thể loại: Khoa học tự nhiên

Cập nhật:

Kiểu file: pdf

Người đăng:

Điểm download: 400

Lượt tải: 5

để ủng hộ website nếu bạn thấy tài liệu này có giá trị, xin cám ơn!
Click

I. Đặt vấn đề [13] Butafosfan có tên hóa học là 1-(n-Butylamino)-1-methylethyl phosphonous acid (C7H18NO2P), là hợp chất hữu cơ có chứa đồng thời 2 nguyên tố N và P, đƣợc sử dụng làm chất dinh dƣỡng đặc biệt dùng trong thú y. Các chế phẩm có chứa Butafosfan kích thích quá trình trao đổi chất, tăng cƣờng miễn dịch và chống stress ở vật nuôi. Đặc biệt Butafosfan kết hợp cùng vitamin B12 là chế phẩm bổ máu dạng tiêm rất hiệu quả. Nguyên liệu Butafosfan đƣợc định lƣợng bằng phƣơng pháp chuẩn độ khan với dung dịch chuẩn độ là Tetrabutylammoniumhydroxide (n-C4H9)4NOH trên máy chuẩn độ điện thế. Tuy phƣơng pháp khá đơn giản và đúng, nhƣng có một số hạn chế nhất định là: độ chọn lọc không cao, phạm vi áp dụng hẹp. Trong các chế phẩm dạng dung dịch, phƣơng pháp chuẩn độ khan không thực hiện đƣợc. Đến nay chƣa có phƣơng pháp nào định lƣợng Butafosfan trong chế phẩm đƣợc công bố. Để đảm bảo chất lƣợng của nguyên liệu nhập kho và chất lƣợng của sản phẩm, chúng tôi thực hiện đề tài: “Xây dựng phương pháp định lượng Butafosfan trong nguyên liệu và thành phẩm thuốc thú y”. II. Mục tiêu nghiên cứu Xây dựng phƣơng pháp định lƣợng Butafosfan trong nguyên liệu và thành phẩm thuốc thú y bằng các phƣơng pháp chuẩn độ điện thế, quang phổ UV-Vis và HPLC. Áp dụng các phƣơng pháp trên chế phẩm Vimekat của Công ty Vemedim. Tiến hành thẩm định, đánh giá các phƣơng pháp và so sánh các kết quả định lƣợng của các phƣơng pháp với nhau.

Ghi chú: Tài liệu này được thành viên tailieuonthi đăng lên thư viện. Theo quy định điều khoản sử dụng, Thuvien24.com không chịu bất kỳ trách nhiệm nào đối với bản quyền tài liệu. Bạn tự cân nhắc trước khi tải tài liệu.
Xem bình luận
muasaobang
BQT co gang up them nhieu nhieu tai lieu hay nua nhe! Cam on
thanhhuong251088
Nhờ hỗ trợ của Thuvien24 mà mình tìm được tài liệu này. Cảm ơn các bạn.
diepquynhchau
thanks bạn rất nhiều
Xin cảm ơn các thành viên đã đóng góp tài liệu để làm phong phú cho website này
thuynguyenhlu8118
Oh my god, tìm mãi mới thấy. Thanks
  • Tài liệu mới
  • Tài liệu nổi bật
  • Tài liệu liên quan
  • Tài liệu cùng người đăng
Cấu hình wireless xác thực với radius server

Cấu hình wireless xác thực với radius server

Lượt down: 0

Người đăng: puti1996

BẢNG THỐNG KÊ CÁC XÃ Ở VIỆT NAM

BẢNG THỐNG KÊ CÁC XÃ Ở VIỆT NAM

Lượt down: 0

Người đăng: bosocthoi2010

Phương Pháp Marketing 4p Cty HABECO

Phương Pháp Marketing 4p Cty HABECO

Lượt down: 0

Người đăng: dungyenpro

Giáo trình cây cà phê và hồ tiêu

Giáo trình cây cà phê và hồ tiêu

Lượt down: 1

Người đăng: hvvang

Kỹ Năng Soạn Thảo Văn Bản

Kỹ Năng Soạn Thảo Văn Bản

Lượt down: 0

Người đăng: ngoclan_vp

Các khuyết tật thị trường

Các khuyết tật thị trường

Lượt down: 0

Người đăng: hocvienbho

20 Điều giáo viên nên biết

20 Điều giáo viên nên biết

Lượt down: 16

Người đăng: nndu79

GIÁO TRÌNH TRIẾT HỌC CHO HỌC VIÊN CAO HỌC

GIÁO TRÌNH TRIẾT HỌC CHO HỌC VIÊN CAO HỌC

Lượt down: 0

Người đăng: kakabinhminh