Xây dựng website hỗ trợ dạy học phần lượng tử ánh sáng ở chương trìnhn vật lí lớp 12 THPT

Xây dựng website hỗ trợ dạy học phần lượng tử ánh sáng ở chương trìnhn vật lí lớp 12 THPT

Khuyến mại Chính sách bảo hành

Thể loại: Công nghệ thông tin

Cập nhật:

Kiểu file: doc

Người đăng:

Điểm download: 300

Lượt tải: 5

để ủng hộ website nếu bạn thấy tài liệu này có giá trị, xin cám ơn!
Click
Chính sách đảm bảo Tài liệu này của thành viên thuvien24 và được Thuvien24.com đảm bảo. Xem chi tiết

 

 

Mở đầu

 
1. Lý do chọn đề tài
Trong những năm gần đây cùng với sự phát triển nhanh của khoa học và kỹ thuật thì sự phát triển có tính bùng nổ của công nghệ thông tin đ• đưa đến việc tự động hoá rộng r•i các hoạt động kinh tế, x• hội trong đó có Giáo dục và Đào tạo. Điện tử và tin học đ• làm biến đổi sâu sắc lối sống và tư duy của con người. X• hội thông tin đang đặt ra những yêu cầu rất cao đối với những hoạt động trí tuệ của toàn x• hội. Mọi tiến bộ của khoa học kỹ thuật cuối cùng cũng tác động trực tiếp đến Giáo dục và đặt ra cho ngành Giáo dục - Đào tạo những nhiệm vụ mới. Sự phát triển của khoa học và công nghệ, sự bùng nổ thông tin đòi hỏi nhà trường phải tạo nên những con người lao động thông minh, sáng tạo. Mặt khác nhu cầu và mục tiêu của chế độ x• hội chủ nghĩa là đào tạo những con người lao động mới, có đủ năng lực vươn lên đáp ứng những đòi hỏi của x• hội hiện đại, sáng tạo ra những sản phẩm vật chất và tinh thần với chất lượng cao cho cuộc sống.
Những đòi hỏi đó đ• thúc đẩy khoa học sư phạm phải nghiên cứu, cải tiến phương pháp dạy học, đề xuất những phương pháp mới cho quá trình dạy học và tăng cường sử dụng các phương tiện, đặc biệt là phương tiện hiện đại. Để thoả m•n những yêu cầu mới mà x• hội đặt ra, nhà trường phổ thông phải giải quyết hàng loạt vấn đề quan trọng về tất cả các mặt nội dung, tổ chức và phương pháp dạy học. Trong số những vấn đề đó thì việc nâng cao hiệu quả dạy học lên một mức cao mới bằng cách hoàn thiện hơn các phương pháp dạy học là một vấn đề có tính thời sự và có tính thời sự và có tầm quan trọng đặc biệt.
Hiện nay trên thế giới đ• xuất hiện những phương pháp dạy học tích cực, đặc biệt là những đổi mới có tính chất cách mạng về phương pháp đ• đem lại bộ mặt mới cho giáo dục trong thời đại ngày nay. Nét nổi bật của phương pháp dạy học hiện nay là áp dụng những thành tựu của khoa học, kỹ thuật và công nghệ vào quá trình dạy học.
Vật lý là bộ môn khoa học thực nghiệm. Nội dung của nó gắn liền với các hiện tượng, các quá trình, sự kiện thực tế và có ứng dụng rộng r•i trong đời sống sản xuất. Do đó quá trình dạy học Vật lý đ• mở ra nhiều khả năng cho ứng dụng cac thành tựu của công nghệ thông tin vào làm phương tiện dạy học. Máy vi tính có thể làm phương tiện dạy học, phát triển các phương tiện dạy học mới có sự trợ giúp của máy vi tính và làm hiện đại hoá quá trình dạy học phù hợp với xu hướng phát triển của khoa học và công nghệ thời đại hiện nay. Hơn nữa trong nhà trường của x• hội thông tin, học sinh phải được học các phương pháp, tiếp cận với các phương tiện hiện đại bên cạnh học các nội dung tri thức khoa học.
Hiện nay tin học đ• xâm nhập vào trường phổ thông với các chức năng cơ bản:
- Là đối tượng của quá trình dạy học.
- Là một phương tiện dạy học.
- Là phương tiện quản lý giáo dục.
Chính vì vậy quá trình dạy học phải có những thay đổi có tính chiến lược và toàn cục về phương pháp dạy học ở trường phổ thông để đáp ứng nhiệm vụ mà đại hội Đảng toàn quốc lần thứ VIII nêu ra "Xác định rõ mục tiêu, thiết kế nội dung, chương trình, đổi mới phương pháp Giáo dục-Đào tạo, lựa chọn những nội dung có tính cơ bản, hiện đại … Từng bước áp dụng những phưng pháp tiên tiến và hiện đại vào quá trình đào tạo".
Quá trình dạy học hiện nay cần phát huy tính tích cực, tự lực học tập của học sinh. Mặt khác hiện nay trên thế giới đ• xuất hiện các Website phổ biến kiến thức, hỗ trợ dạy học các bộ môn, song ở Việt Nam vấn đề này chưa được áp dụng và phát triển rộng r•i. Hơn nữa trong quá trình dạy học phần lượng tử ánh sáng đ• gặp phải một số khó khăn như: Các hiện tượng xảy ra nhanh khó quan sát bằng mắt thường, các thí nghiệm hầu như chưa có điều kiện thực hiện, hứng thú học tập của học sinh không cao …v.v. Những khó khăn này có thể phần nào đó giải quyết được nhờ máy vi tính.
Nhận thức được những vấn đề trên chúng tôi tiến hành nghiên cứu đề tài:
"Xây dựng Website hỗ trợ dạy học phần Lượng tử ánh sáng ở chương trình Vật lí lớp 12 THPT" .
2. Mục đích nghiên cứu
Xây dựng và ứng dụng Website vào hỗ trợ dạy học phần Lượng tử ánh sáng từ đó đề xuất phương án khả thi cho việc ứng dụng Website trong dạy học Vật lí góp phần hiện đại hoá phương tiện dạy học và nâng cao chất lượng dạy học Vật lí ở trường THPT.
3. Nhiệm vụ nghiên cứu
* Nghiên cứu cơ sở lí luận của việc xây dựng và ứng dụng Website trong dạy học Vật lí.
Nghiên cứu quá trình nhận thức khoa học Vật lí, nghiên cứu lí luận dạy học hiện đại trong dạy học Vật lí, thiết lập cơ sở lí luận cho đề tài.
Xác định rõ vị trí, vai trò, nội dung cơ bản của phần Lượng tử ánh sáng. Điều tra tìm hiểu tình hình thực tế dạy học theo phương pháp truyền thống khi giảng dạy phần Lượng tử ánh sáng. Tìm hiểu trình độ nhận thức của học sinh, xác định mức độ xây dựng tri thức 
* Xây dựng Website hỗ trợ dạy học phần Lượng tử ánh sáng lớp 12 THPT.
* Tìm phương án sử dụng Website vào quá trình dạy học phần Lượng tử ánh sáng lớp 12 THPT.
* Xây dựng một số tiến trình dạy học cụ thể trong phần Lượng tử ánh sáng lớp 12 THPT
* Tiến hành thực nghiệm sư phạm để thử nghiệm ứng dụng Website trong dạy học một số tiết học thuộc chương Lượng tử ánh sáng trong chương trình Vật lý lớp 12 THPT.
* Rút ra những kết luận khoa học có ý nghĩa lí luận và thực tiễn cho việc ứng dụng Webite trong dạy học Vật lí ở trường phổ thông.
4. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu đề tài
* Quá trình dạy học Vật lí ở nhà trường THPT, nội dung, phương pháp giảng dạy Vật lí THPT. MVT và ứng dụng  công nghệ thông tin theo hướng hiện đại hoá vào phương tiện dạy học Vật lí. 
* Vận dụng Webite vào dạy học phần Lượng tử ánh sáng ở lớp 12 THPT ở một số trường THPT trên địa bàn tỉnh Thanh Hoá.
 5. Giả thiết khoa học
Nếu xây dựng được Website và sử dụng nó một cách hợp lí trong dạy học phần lượng tử ánh sáng thì sẽ kích thích hứng thú học tập, tích cực hoá hoạt động của học sinh, nhờ đó góp phần hiện đại hoá phương tiện dạy học và nâng cao chất lượng dạy học môn Vật lí ở trường THPT.
6. Phương pháp nghiên cứu
* Nghiên cứu lí luận: Phân tích, tổng hợp cũng như vận dụng các cơ sở lí luận dạy học đ• được các nhà nghiên cứu lí luận dạy học trong và ngoài nước đưa ra, từ đó đi đến khẳng định những quan điểm của việc đưa Website vào dạy học Vật lí.
* Nghiên cứu thực nghiệm: Sử dụng các phần mềm ứng dụng để xây dựng Website và tiến hành thử nghiệm trong dạy học Vật lí ở trường THPT.
* Điều đưa ra thực tế: Quan sát và điều tra thực trạng dạy và học phần Lượng tử ánh sáng theo phương pháp truyền thống và rút ra những kết luận cần thiết phục vụ cho đề tài. Trực tiếp sinh hoạt trao đổi với các giáo viên; điều tra học sinh, điều tra nhận xét của giáo viên sau khi nghiên cứu nội dung, thể nghiệm
* Thực nghiệm sư phạm: 
- Tiến hành thực nghiệm ở một số lớp trong các trường Phổ thông theo các tiến trình đ• xây dựng trong đề tài để đánh giá hiệu quả việc sử dụng Website trong dạy học Lượng tử  ánh sáng lớp 12 THPT.
- Tiến hành các bài kiểm tra ở các lớp thực nghiệm và lớp đối chứng, kết quả thu được sẽ xử lí bằng các phép toán thống kê nhằm mục đích kiểm nghiệm hiệu quả của việc dạy và học khi có ứng dụng của Website so với phương pháp truyền thống. Từ đó có thể rút ra những kết luận bước đầu cho việc ứng dụng Website trong dạy học vật lí.
7. Cấu trúc luận văn
- Phần mở đầu:  5 trang
- Phần nội dung:  54 trang
 Trong đó có:   4 bảng biểu,  9 hình vẽ và  3 đồ thị
- Phần kết luận:  2 trang
- Tài liệu tham khảo 
- Phụ lục
Nội dung luận văn gồm 3 chương:
Chương 1: Cơ sở khoa học của việc sử dụng máy vi tính với Website dạy học
Chương 2: Xây dựng Website hỗ trợ dạy học phần Lượng tử ánh sáng lớp 12 THPT
Chương 3: Thực nghiệm sư phạm.
 

Ghi chú: Tài liệu này được thành viên thuvien24 đăng lên thư viện. Theo quy định điều khoản sử dụng, Thuvien24.com không chịu bất kỳ trách nhiệm nào đối với bản quyền tài liệu. Bạn tự cân nhắc trước khi tải tài liệu.
Xem bình luận
trucquynhlevin
tôi đã nhận được, rất cảm ơn Thư viện cộng đồng
Cám ơn anh, đã tổng hợp và chia sẽ
Cảm ơn website đã chia sẻ rất nhiều tài liệu đến mọi người
kiyomizu
​B​ài của mình mà điểm cao sẽ hậu tạ cho bạn thật lớn
vipcuchuoi02
được rùi. em cảm ơn nhé. Tại lần đầu tải tài liệu ở trang này.
  • Tài liệu mới
  • Tài liệu nổi bật
  • Tài liệu liên quan
  • Tài liệu cùng người đăng
Cấu hình wireless xác thực với radius server

Cấu hình wireless xác thực với radius server

Lượt down: 0

Người đăng: puti1996

BẢNG THỐNG KÊ CÁC XÃ Ở VIỆT NAM

BẢNG THỐNG KÊ CÁC XÃ Ở VIỆT NAM

Lượt down: 0

Người đăng: bosocthoi2010

Phương Pháp Marketing 4p Cty HABECO

Phương Pháp Marketing 4p Cty HABECO

Lượt down: 0

Người đăng: dungyenpro

Giáo trình cây cà phê và hồ tiêu

Giáo trình cây cà phê và hồ tiêu

Lượt down: 1

Người đăng: hvvang

Kỹ Năng Soạn Thảo Văn Bản

Kỹ Năng Soạn Thảo Văn Bản

Lượt down: 0

Người đăng: ngoclan_vp

Các khuyết tật thị trường

Các khuyết tật thị trường

Lượt down: 0

Người đăng: hocvienbho

20 Điều giáo viên nên biết

20 Điều giáo viên nên biết

Lượt down: 17

Người đăng: nndu79

GIÁO TRÌNH TRIẾT HỌC CHO HỌC VIÊN CAO HỌC

GIÁO TRÌNH TRIẾT HỌC CHO HỌC VIÊN CAO HỌC

Lượt down: 0

Người đăng: kakabinhminh